Advertisement
ПРОЕКТИ

Обучителни материали за съществуващ и стартиращ бизнес в Родопите

В рамките на Проект “Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ с акроним „CapTour“, безвъзмездно финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество “INTERREG V-A Гърция-България 2014-2022“ , който се изпълнява от Съюза на родопските  хотелиери и ресторантьори – Смолян (СРХР)  (Партньор № 4), са разработени нови обучителни материали в помощ на туристическия бизнес и за желаещите да започнат такъв бизнес. Те са подготвени  на  три езика – български, английски и гръцки, от експерти на подизпълнителя Сдружение „Агенция за икономическо развитие – Костинброд“ и ще се използват при предстоящите обучения от всичките партньори по проекта в България и Гърция. Обучителните материали  ще бъдат  достъпни за всички заинтересовани лица и чрез разработваната в рамките на Проект „CapTour“ он-лайн „Партньорска платформа за възможности“.

Първият обучителен материал на тема „Безопасност на храните“ е в електронен формат, подготвен като уебинар със субтитри. Той е предназначен за участниците в предстоящите безплатни обучения в рамките на Проекта „CapTour“ – както за лица, планиращи да започнат бизнес в областта на туризма, така и за представители на  съществуващ ресторантьорски бизнес.

Уебинарът е съставен от седем тематични видеа с включено мултимедийно представяне на съдържанието. Учебният материал  е комбинация от презентации, снимки, аудио и видео,  поднесени по увлекателен начин от презентатор/диктор. Общата продължителност на Уебинара е 60  минути. Уебинарът има за цел да запознае участниците в обучението със системата за осигуряване на безопасността на храните „НАССР“ и възможностите  за осигуряване на безопасност на храните чрез сертификация: ISO 9001:2015 – QMS, ISO 22000/ FSSC 22000 – Система за управление на безопасността на храните /FSMS/; със законодателството в областта на храните и туризма; да им даде повече информация относно опаковките и контакта им с храните, с различните видове фалшификации на храните и мерките за проследяване и борба с тях; да ги мотивира чрез запознаването им с добри практики за създаване и поддържане на култура на безопасност на храните.

Вторият обучителен материал е на тема „Стартиращи предприятия – Набиране на средства”. Практическото ръководство е насочено към лица, развиващи малък бизнес в областта на туризма в региона и има за цел да подпомогне потенциални стартиращи фирми, за да се ориентират по-добре  в сложната среда от възможности за финансиране и  да им помогне да намерят инвеститорска подкрепа за своя продукт/услуга.

Съдържанието на Практическото ръководство, разработено в рамките на Проект „CapTour“, е разпределено в 3 основни раздела: Стартиращи предприятия; Начално финансиране; Европейски и национални грантови схеми. То представлява набор от конкретни инструкции и полезни насоки с включени теоретична част и практически примери, които в своята съвкупност ще дадат възможност на участниците да си отговорят на въпросите и да осмислят: стартираща ли е тяхната компания;   първи стъпки: бизнес-идея, локация, правен статус, персонал;  стартиращо финансиране и етапите му; статистика, полезни съвети и примери за намиране на финансиране; програми за стартиращи предприятия в туризма.

Съюзът на родопските хотелиери и ресторантьори – Смолян, от две години изпълнява Проекта „Инициатива за капитализиране на перспективите на туризма в региона“ в партньорство с Федерацията на хотелиерите в Гърция, Македонския Университет – Солун, и Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – Сандански. Добре структурираните, актуални като информация и лесно достъпни обучителни материали ще предоставят нови възможности пред  всеки,  мотивиран да започне или развие свой  бизнес.

Всички, които са заинтересовани как да ползват новосъздадените Уебинар и Практическо ръководство и имат желание да се включат в обученията, предлагани по проект „CapTour“ могат да потърсят допълнителна информация в СРХР на телефон: 088 44 22 686 или по електронна поща: srhr@abv.bg.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!