НОВИНИ

Обучиха еколози за борба с пожари в резервати

РИОСВ – Смолян, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Младежки доброволчески отряд проведоха съвместно обучение за повишаване на ефективността при случай на пожар в защитени територии. Това е една от мерките за недопускане възникването на пожари и ограничаване на тяхното развитие и разпространение в тези територии.

Разяснени бяха и първите действията при сигнал за пожар в горски територии. Служителите на РИОСВ – Смолян, РС „ПБЗН“, ДГС – Смолян и Младежкия доброволчески отряд проведоха и обучение на терен и почистиха подхода към Поддържан резерват „Момчиловски дол“.

РИОСВ – Смолян припомня, че със заповед на министъра на околната среда и водите периодът от 1 април до 31 октомври 2018 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост (резервати и поддържани резервати) и призовава населението да спазва мерките за пожарната им безопасност.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close