Advertisement
ОБЯВИ

Община Рудозем продава на търг имот в село Чепинци

На основание чл. 35 ал.1 от ЗОС, чл.39 от НРПУРОИ на община Рудозем, Решение №149/16.12.22 г. и Заповед № РД-14/10.01.2023 г. на кмета на община Рудозем

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на общински имот, както следва:
УПИ ХVІІ-979, кв.112 по ПУП на с.Чепинци с площ 38 кв. м с начална тръжна цена 840,00 (осемстотин и четиридесет) лева без ДДС.

1. Търгът ще се състои на 14.02.2023 год. от 14,00 часа в залата на Общинска администрация.
2. Нов търг на 21.02.2023 год. от 14,00 часа на същото място.
3. Регистрация за участие до 17,00 часа на 13.02.2023 г. и 20.02.2023 г.
4. Депозит – 20% от началната тръжна цена.
5. Право да участват в търга имат юридически и пълнолетни физически лица, които нямат задължения към Общината.
Тръжна документация за участие в търга може да се закупи всеки ден от служба “ОбС” стая №12 – цена 70 лв. (без ДДС)

Допълнителна информация – стая № 12 (служба”ОбС”) на Общината, тел.0306/99216.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!