Темида

Стефан Сабрутев осъди Мелемов за отказана информация

Общинският съветник и кандидат за кмет Стефан Сабрутев осъди досегашния кмет на Смолян Николай Мелемов. Делото се водеше в Административния съд по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) след отказ на Мелемов да даде информация за публичните задължения на Община Смолян.

През юни т.г. Сабрутев поиска от Мелемов да му бъде предоставена справка за публичните задължения на Общината по месеци в периода от 1.10.2018 г. до 1.06.2019 г., като исканата информация да бъде изготвена в табличен вид с посочена дата на възникване на задълженията и дата на плащането. На 3 юли кметът Николай Мелемов отказва да даде информацията с мотив, че исканите данни не съществуват в обобщен вид и изготвянето на справка не може да се квалифицира като „обществена информация“.

„Информацията е налична в Община Смолян, може да бъде извлечена от документите и не е необходимо да бъдат извършвани допълнителни действия по събирането, тъй като финансовите задължения следва да бъдат отразени в бюджета на общината“, посочи пред съда Сабрутев. Той е на мнение, че е налице надделяващ обществен интерес. Исканата от него информация е пряко свързана с разходите в общинския бюджет и предоставянето й ще повиши отчетността на общината.

С решение от 10 октомври Административният съд отмени като незаконосъобразно решението на досегашния кмет Николай Мелемов, с което отказва предоставянето на обществена информация и върна преписката на Община Смолян за ново произнасяне.

„В случая заявителят търси информация, свързана със задълженията на Община Смолян, като предоставянето й ще му даде възможност да си състави собствено мнение за дейността на Общината, като не се търси анализ на данни, а систематизирането им в писмен вид за определен период. Обстоятелството, че исканите сведения и данни не съществуват в обобщен вид, а предстои да бъдат синтезирани с оглед заявлението, не обосновава законосъборазността на постановения отказ, тъй като исканата информация, е налична, поради факта, че задълженията като разходи следва да бъдат отразени в бюджета на общината. След като информацията е обществена, създава се и се съхранява при задължения субект, съдът приема, че не са налице основания същата да не бъде предоставена при редовно направено искане“, пише в съдебния акт.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close