Местна власт

Общинският съвет в Девин отменя конкурса за директор на болницата

Днес в 17,00 часа е свикано извънредно заседание на Общинския съвет в Девин. Дневният ред е само от една точка и тя е за отмяна на решението за обявяване на конкурс за директор на болницата в града. Мотивите са, че на 4 юни т.г. Смолянският административен съд е отменил Наредба за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала.

„Информацията за отменената Наредба бе скрита до вчера – ден след изтичане срока за подаване на документи за конкурса, и при наличието само на един кандидат – досегашния директор Радка Грозданова, подала документи в последния момент. Проверихме и разбрахме, че съдебният акт е връчен на Община Девин на 6-ти юни. На 15-ти юни, въпреки отменената наредба, кметът обявява конкурса. В момента се измъкват с това решение, че уж не са го видели. Това е пълна подигравка. Много добре са знаели, че Наредбата е отменена, и въпреки това обявяват конкурса“, каза общинският съветник Диана Чаушева.

Според Чаушева причината е друга, защото в обявлението на конкурса се цитира чл. 39 от въпросната Наредба, където обаче изрично е написано, че за възлагането управлението на лечебни заведения се прилага Наредба №9, издадена от Министерството на здравеопазването.

„Цялата тази процедура създава такова напрежение. Нито медицинските специалисти, нито пациентите са спокойни.  Защо се прави всичко това. Ако са решили да сменят директора, можеха тихомълком да го направят. Последните две седмици се наблюдава и отлив на пациенти“, допълни Чаушева.

„Решението за конкурса бе взето от ОбС на 30 май т.г. На 4 юни съдът отмени Наредбата. Не сме обжалвали и решението влезе в сила на 21 юни. На извънредната сесия днес предстои да отменим конкурса. От другата седмица ще започнем подготвянето на нова наредба. Когато се приеме ще продължим наново процедурата за конкурса за директор на болницата“, каза председателят на ОбС Руси Чаушев.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close