Местна власт

Общинският съвет спасява на пожар водния цикъл на Смолян

С обяснението, че спасяват втория етап на водния цикъл на град Смолян, общинските съветници приеха с повече от 6 месеца закъснение бизнес плана на ВиК, а с това и новите цени на водата, влезли в сила от 1 май т. г. С 22 гласа „за“ и 2 „въздържали се“ Общинският съвет отмени постфактум свое решение от 20.10.2016 г., с което тогава не даде мандат на кмета Николай Мелемов да гласува „за“ бизнес-плана на „ВиК“ ЕООД на заседанието на Асоциацията по ВиК (АВиК) в Смолянска област. А с това може да забъркат допълнително кашата, забъркана в областната администрация, защото решението им е взето в тежък конфликт със закона.

Случаят „Бизнес план на ВиК-Смолян“ е на път да се превърне в христоматиен пример за некомпетентно и безотговорно управление.

С изменение в Закона за водите от 2017 г. се въведе принципът „едно ВиК – една цена“. Независимо дали гравитачно или с помпи, както и без значение дали е в град Смолян, или в село Триград (Девинско), законът задължи смолянското дружество да доставя водата до абонатите си на една цена. Въпросната цена трябва да бъде одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) като част от подробен петгодишен бизнес-план, в който са заложени редица параметри – инвестиции, качество на водата, загуби по мрежата, численост на персонала, работни заплати, управление на утайките и пр. А преди да бъде внесен в КЕВР, бизнес-планът на ВиК се одобрява от Асоциацията по ВиК, в която общините от Смолянска област имат 65% от гласовете, а областният управител – 35%. В изпълнение на задълженията си като председател на Асоциацията по ВиК областният управител Недялко Славов изпраща изработения от ВиК проект за бизнес-план до общинските съвети и насрочва събрание на АВиК за 20.10.2016 г. от 13.00 ч. Кметът на Смолян Николай Мелемов внася в ОбС бизнес плана в последния възможен момент – в 9.30 ч. на същата дата. Но става фал. Общинските съветници с решение № 272 не дават мандат на кмета да гласува „за“, защото в бизнес-плана е заложено поскъпване на цената на водата. На събранието на Асоциацията Мелемов не гласува, но областният управител и председател на АВиК Недялко Славов обявява, че бизнес-планът се приема. Защото с неговите 35% и гласовете на останалите присъстващи представители на общини било налице необходимото мнозинство. В Областната администрация – Смолян, съставят Протокол № 8 (Версия 1) и го изпращат в МРРБ. На въпрос на „Отзвук“ тогава как така е приет бизнес-планът без гласа на Мелемов и при отсъствията на кметовете на Девин и Неделино, Славов заявява, че има промяна в нормативната уредба и за приемането на бизнес-плана не е необходимо квалифицирано, а обикновено мнозинство.

Да, ама не. Оказва се, че Славов е подведен от назначена от него „калинка“ за секретар на АВиК. За да замажат гафа, в Областна администрация съставят нов Протокол № 8 (Версия 2), в което написват, че Мелемов е гласувал „за“ и на 30.11.2016 г. изпращат документа с невярно съдържание на министър Лиляна Павлова с придружително писмо. Била „допусната явна фактическа грешка“. Благодарение на този протокол, внесен и в КЕВР, на 26.04.2017 г. комисията одобрява нови цени на водата в Смолян, считано от 1 май. В мотивите към решението си КЕВР се позовава на Протокол № 8 (Версия 2).

Така излезе, че Мелемов е действал на своя глава. На въпрос към областния управител не е ли проверил пълномощията в началото на събранието, както е по закон, Славов отговори, че всъщност бизнес-планът не е приет, Мелемов не е гласувал, а в Протокол № 8 (Версия 2) е допусната „техническа грешка“. Която вече (на 12.06.2017 г. е поправена, и коригираният Протокол № 8 (Версия 3) е изпратен на МРРБ, МОСВ и общините в областта. Какво са пратили от областна администрация не знаем, но на сайта им е качен протокол, в който на едната страница пише, че бизнес-планът не е приет, а на другата, че е приет?!? (вж. Протокола, свален от http://region-smolyan.org/oblastni_saveti.php?id=242)

Protokol_8-1

Бившият областен управител и настоящ председател на ОбС Димитър Кръстанов решава да оправи кашата, но забърка нова. В четвъртък той внесе за ново обсъждане решението от 20.10.2016. Защото се оказало, че без одобрен бизнес-план ВиК няма да може да кандидатства за финансиране за втория етап на водния цикъл. И така Смолян да се прости с крупна инвестиция от 60 млн. лв.

Процедурата, която избра Кръстанов, от законова гледна точка обаче е твърде проблематична. Защото няма никаква пречка бизнес-планът на ВиК да бъде внесен наново за обсъждане, и то във връзка с необходимостта за реализация на водния цикъл. Вместо това председателят на ОбС извади от архивите заповед № АП-03-14-370 от 04.11.2016 г. на Недялко Славов. С нея областният управител бе върнал на ОбС – Смолян, проблематичното решение № 272 с мотив за процедурни нарушения. Но тази възможност законово е била изчерпана още тогава. Бившият председател на ОбС Славка Каменова е внесла своевременно за ново обсъждане решение № 272. Но на следващото заседание, проведено на 18.11.2016 г. съветниците го потвърждават. След като ОбС не отменя решението си, пред Славов остава само една възможност – да се произнесе съдът. Но той не го е сезирал.

Кръстанов извади и още един мотив освен водния цикъл. „За да напиша тази докладна, от решаващо значение беше фактът, че за над 75% от населението на община Смолян цената на водата при условията на този бизнес план се намалява от 1.40 на 1.20 лв. “ – каза той. Думите му повтори управителят на ВиК Мариян Николов: „Като за Смолян, за града водата от 1.40 стана 1.26 лв. Говоря за цени без ДДС и цена за доставка на водата. А за там, където беше по гравитачен път, водата от 99 стотинки стана 1.26 и това е във връзка със закона за регулиране на ВиК услугите. На една област, на един оператор – една цена на водата. В община Смолян на над 77% цената на водата намаля.“ И двамата обаче не казват цялата истина. Но осъзнават, че цената е значително повишена. Иначе нямаше да споменават само цената за доставка на питейна вода, и то без ДДС. Цената на водата за повечето битови абонати се формира по три компонента – доставка, отвеждане на отпадни води и пречистването им. За абонатите в град Смолян тя става 2,26 лв. И действително намалява с 12 стотинки за битовите абонати, които са били на помпажна вода. За гравитачното водоснабдяване обаче увеличението е с 0,41 лв. на кубик. Това в сравнение с цената от 1 юни 2016 г. Но тъй като за по-малко от година има два пъти промяна на цените – един път на 01.06.2016 г., и втори от 01.05.2017 г., става дума за драстичен скок в цената на доставяната по гравитачен път вода. До 01.06.2016 г. нейната цена бе 1,67 лв. с ДДС, с отвеждане и пречистване, сега е 2.26 лв. Догодина според този бизнес план тя ще е 2,31 лв., през 2019 г. – 2.43, а през 2021 – 2.65 лв. Така че не може да се говори за намаляване на цената на водата.

Друг е въпросът, че няма как да се случи вторият етап на водния цикъл на град Смолян без да бъде увеличена цената на водата в цялата област. Защото ВиК – Смолян, кандидатства за финансиране в размер на 60 милиона лева и трябва да осигури 10% съфинансиране, или 6 милиона лв.

Доброто управление се базира на истината и прозрачността. Но този урок кметът Николай Мелемов още не е научил. „Допреди три дена ние не знаехме, че бизнес-плана не го приемат и то поради простата причина, че имало техническа грешка в областна администрация.“ – опита се да се измъкне от отговорност той. Ако на 20.10. 2016 г. при внасянето на бизнес-плана бе казал, че наистина цената на водата се увеличава, но поносимо, и то в името на това да бъде инвестирано в по-добро и качествено водоснабдяване, последвалите събития нямаше да се случат.

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close