Местна власт

Общинските съветници отказаха купуване на акциите на „Рожен експрес“

Общинските съветници отказаха закупуването на контролния пакет акции на превозвача „Рожен експрес“. Това стана днес по време на последното заседание на ОбС.

Докладната е внесена от кмета Николай Мелемов след получено предложение от  „Рожен експрес“ Община Смолян да придобие контролния пакет от акции – 651 766 броя, за сумата от 400 000 лв. От транспортното дружество уведомяват, че е налице кандидат-купувач, който желае да купи акциите на „Фраймонд България“ ЕООД. С писмото си дружеството настояват за бърз отговор желае ли Община Смолян да придобие акциите и ако не – съгласна ли е те да бъдат продадени на трето лице.

В „Рожен експрес“ община Смолян притежава 130 204 броя обикновени поименни акции с право на глас и 94 800 привилегировани без право на глас. Останалите 651 766 поименни акции с право на глас са собственост на „Фраймонд България“ ЕООД.

„Ние искаме да видим каква е позицията на хората, които отблизо наблюдават това търговско дружество. Явно е налице инвестиционен интерес, но от значение е да се знае какво движимо и недвижимо имущество остава и имаме ли интерес да купим предлаганите акции“, коментира съветникът от БСП Димитър Кръстанов.

„Докладната е внесена само защото има писмо и сме задължени да я внесем. Така са правени едно време нещата, че Община Смолян няма право да участва в управлението на това дружество. Ако те бяха сериозна компания трябваше да имат свой представител тук и да разяснят. Нямам ясна картина за това дружество. Имам само публичната информация, те си управляват както искат“, оправда се кметът след настояването на съветниците да получат повече информация по казуса.

Кметът Николай Мелемов и председателят на ОбС Данчо Киряков

„Нашата група ще откаже да участва в такова гласуване. Не знаем зад тези 400 000 лв. какви активи и пасиви има. Представете си, че зад тези пари стоят задължения от 5 млн. лв. Какво ще се продава – гаражи, автогари, санаториум или др. Това е докладна, която общинската администрация иска ОбС да гласува на тъмно. Не може без икономически и правен анализ. Обвинявам директно кмета и администрацията в задкулисна игра“, бе реакцията на лидера на групата на КРОС Кирил Хаджихристев.

„Практика е кметът в своето управление да не знае какво подписва. Още през март съм внесъл питане за състоянието на „Рожен експрес“. От тогава до сега имахте прекалено много време“, добави Филип Топов. Колегата му Стефан Сабрутев отново изказа мнение за безхаберното управление на кмета Николай Мелемов.

Тъй като в докладната кметът не е посочил конкретно предложение, което трябва да се гласува, по време на заседанието на Общинския съвет той направи изявление да се гласува „отказва закупуването на 651 766 броя акции“.  Последва отказ от гласуване от страна на съветниците от БСП, ДПС и КРОС. Независимият Филип Топов гласува против предложението, а групата на ГЕРБ единодушно „въздържали се“.

„За втори път в осемгодишното управление кметът беше тотално бламиран с нито един глас „за“ по внесеното от него предложение“, заяви Топов в правото си на отрицателен вот.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close