ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Община Златоград купува мамограф

Стойност без ДДС: 57 044.17 лева
Срок за подаване на оферти: 22.04.2019 г.
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

„Доставка чрез покупка на медицинско оборудване за образна диагностика – 1 (един) брой специализирана мамографска уредба (мамограф) за целите на проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за субсидия № B2.9а.04/24.10.2017 и Партньорско споразумение от 24.10.2017 г.”

http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=169

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close