Местна власт

Община Смолян клекна, ще премества тото-пункта на пазара в Устово (видео)

Общината призна за погазването на закона с тото-пункта в квартал Устово, но не даде срок за възстановяване на нарушеното право. В петък Инициативен комитет „ЗА УСТОВО“ получи покана за среща, на която да подпише споразумение с представител на Община Смолян и на Българския спортен тотализатор. Срещата бе на пазара в Устово, свикана „под пара“, а тристранното споразумение – подписано „на коляно“, с една единствена цел – туширане на напрежението в квартала, създадено след незаконното поставяне на павилиона на Български спортен тотализатор.

На срещата присъстваше главният архитект на Община Смолян Димитър Димов, Йордан Щонов – шеф на дирекция „Устройство на територията“, Атанас Узунов – началник на Южна централна регионална дирекция на БСТ – Пловдив, и председателят на Инициативния комитет „ЗА УСТОВО“ д-р Борис Гаров. Изготвеното споразумение не уреждаше преместването на тото-пункта, а само постигане от страните му на съгласие за новото място, на което да се постави, като предложението на общинското ръководство е обектът да се премести на общински терен – ПИ № 67653.925.476, находящ се на пазара до аптека „Илчевска“.

В споразумението беше поставено текст, че поставянето на тото-пункта трябва да бъде извършено в 1-месечен срок след издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект.

За жителите на квартала, освен че остана неясен въпросът за конкретния срок на преместването на незаконно поставения временен обект, така и въпросите за това кога ще се възстанови нарушената тротоарна настилка и засаждането на отсеченото дърво. Коментираният в споразумението срок, касае единствено срокът за поставяне на тото-пункта на новото място и той е едномесечен след издаване на разрешение от главния архитект. Кога обаче ще бъде поискано това разрешение от собственика на тото-пункта и кога ще бъде издадено такова, са теми оставащи в небитието. Висящ остана и въпросът със законността на представителството на местната администрация в тази среща и поемането на ангажимент от името на Община Смолян чрез подписването на споразумението, по отношение на липса или наличие на пълномощия за тези им действия.

„Жителите на квартал Устово остават в готовност за протестни действия, докато не видят в спешен порядък възстановяването на законността и така необходимия за хората видим отзвук на реабилитиране на морала. Съдържанието на подписаното споразумение регламентира едно неясно и несигурно в бъдеще събитие за предприемането на действия по преместването на поставения по неестетичен, неморален и незаконен начин тото-пункт в квартал Устово“, бяха категорични представители на Инициативния комитет „ЗА УСТОВО“.

Община Смолян призна за погазването на закона Ще премества тото-пункта на пазара в Устово

Община Смолян призна за погазването на закона. Ще премества тото-пункта на пазара в Устово.

Публикувахте от Вестник Отзвук в Вторник, 28 януари 2020 г.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close