НОВИНИ

Бюджетът на Община Смолян е с 4 млн. лв. дефицит – най-големият в страната, сочи МФ

Община Смолян е приключила първото тримесечие на тази година с най-голямото отрицателно бюджетно салдо в страната. Това сочи анализ на Министерството на финансите за финансовото състояние на общините.

Дефицитът (разликата между приходите и разходите в бюджета – б. а.) на Община Смолян е 4 018 136 лева и е два пъти по-голям от този на Община Варна, която е на минус 2 101 545 лева. На трето място по бюджетен дефицит сред общините е Кърджали с минус 1 468 392 лева.

Смолян се нарежда и сред общините с най-негативни тенденции по финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, наред с Рудозем, Доспат, Минерални бани, Чупрене, Грамада, Бяла, Лясковец и Ракитово пише още в анализа.

И по още един показател кметът Николай Мелемов е „отличник“. Смолян е с най-голям дял на поетите ангажименти спрямо годишните разходи – 119% в страната, т. е. има подписани дългосрочни договори, надхвърлящи разходите за местни дейности за 6 години напред. В края на първото тримесечие на тази година поетите ангажименти са в размер 57,5 млн. лева. Година по-рано, към 30.04.2018 г. са били 49,4 млн. лева, или през последните 12 месеца те са нараснали с над 8 млн. лева.

Според Закона за публичните финанси (чл. 94) кметовете на общини нямат право да поемат ангажименти над 50% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години, което за Община Смолян означава – максимум около 23 млн. лева.

Следващ текст от закона (чл. 128, ал. 2) забранява на кметовете да поемат нови ангажименти, ако не са привели показателите в размера по чл. 94 от ЗПФ. Увеличавайки поетите ангажименти с над 8 млн. лева през последната година Николай Мелемов явно е нарушил Закона за публичните финанси, за което следва да носи отговорност.

Преди да стане кмет на Смолян през ноември 2011 г. Николай Мелемов обеща, че ще „разсече октопода“ и ще развали 15-годишните договори на Община Смолян с „Титан“, сключени от Дора Янкова. Вместо това той сключи нови контракти с фирмите на хасковските бизнесмени, близки до бившия министър и депутат Делян Добрев. За изграждане на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци на стойност 4 млн. лв., за оператор на тази инсталации за максималния срок от 5 години по Закона за обществените поръчки, за строителство на спортна площадка и ремонт на спортна зала и плувен басейн за близо 7 млн. лв., за ремонт на улици и пътища за 3 млн. лв. и т. н.

На 30 април 2019 г. Мелемов сключва още два договора с фирми от кръга „Титан“ за 3.5 млн. лева. За ремонт на улици в град Смолян за 2 млн. лева с „Еко традекс груп“ и за ремонт на улици в с. Смилян за 1.5 млн. лева с „БКС Горна Оряховица“. И двата договора са без осигурено финансиране, пише в обществената поръчка. И защото са без осигурено финансиране други кандидати не се появяват. С това кметът Николай Мелемов е извършил тежко финансово нарушение – без осигурено финансиране е поел ангажименти за разходи, и то когато е на първо място в черната класация на Министерството на финансите по този показател в страната.

Ограничението кметовете да сключват договори и да поемат ангажименти за първи път влезе в сила с промените в Закона за публичните финанси през 2016 г. От тогава Министерството на финансите следи тези показатели на общините. През първото тримесечие на 2016 г. начело в страната бе Сливен с 232%, а Смолян бе втора с 215%. Три години по-късно Община Сливен е свалила този процент на 39,2%, а Смолян продължава да е неизменен „първенец“.

Зарко Маринов

Анализът на Министерството на финансите – показателите на Община Смолян са отбелязани в червено

municipal-analysis of negative trends 31 03 2019_site

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close