Местна власт

ОбС решава за продажба на имот в топ центъра на Смолян

Днес Общинският съвет ще решава да се продаде на търг поземлен имот в топ центъра на Смолян. Парцелът се намира в градинката до читалище „Христо Ботев“ на Стария център и е с площ 302 кв. м., с начин на ползване – незастроен имот, за обществена сграда, комплекс. Предложената в докладната на кмета Николай Мелемов начална цена в публичния търг с тайно наддаване е в размер на 109 900 лева без ДДС.

За втори път ОбС ще решава този въпрос. Вече е било гласувано имотът да се продаде, но на проведения търг не се явил кандидат, заради високата цена, която била около два пъти повече от сега определената пазарна оценка.

Advertisement
Back to top button
Close