Новини

Новият асфалт на ул. „Беклийца“ в Смолян цъфна като „майска роза“ (снимки)

Асфалтът, който бе положен на ул. „Беклийца“ в гр. Смолян в края на миналата година, вече е на бабуни и напукан, установи репортерска проверка на „Отзвук“ след сигнали на граждани. Настилката бе положена от „Трейс груп холд“ през октомври м. г. въпреки протеста на гражданите и сигналите им за некачествено строителство.

Не само пътната настилка, но и тротоарът е вече за ремонт.

Средствата за ремонт на улицата са по проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ за близо 4.8 милиона лева. „Трейс груп холд“ трябваше да ремонтира улицата за 525 000 лева за времето от 26.04.2018 г. до 26.08.2018 г. (120 календарни дни!)

Напуканата асфалтова настилка

В началото на октомври м. г. обаче, без да е положила предвидената по технологични норми фракция фирмата побърза да започне полагането на асфалта. И живущите на улицата се вдигнаха на протест. „Казаха, че в четвъртък ще асфалтират. Дори са разграфили докъде ще бъде асфалтът. Няма да има биндер, няма износващ пласт, какъв асфалт ще полагат“, ядосваше се тогава Янчо Чавдаров, който през целия си живот се е занимавал със строителство. „Всичко е имитация на работа, само си хвърляме парите. Европейски проект е, много пари се дават“, негодуваше негов съсед.

Протестът в началото на октомври 2018 г. На тази настилка „Трейс“ положи асфалта.

Тогава хората поискаха да се извършат всички дейности, заложени в проекта – да се положи качествена асфалтова настилка, да се подменят ел. стълбовете с метални, да се вкарат под земята комуникациите и да се сложи парково осветление. Но никой не ги чу. Нито Общината, нито строителният надзор.

Върху пръст и кал бе положен асфалтът, който вече се пропука

В офертата на „Трейс груп холд“, подписана от изпълнителния директор Мирослав Манолов, е записано, че са положени два пласта асфалт – асфалтова смес за
изравнителен пласт и плътна асфалто-бетонова настилка, че „производство и полагане на асфалтова смес няма да се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия, че настилката, върху която се полага асфалтът, се изпълнява от трошен
камък с непрекъсната зърнометрия.“

И този конкурс, както почти всички обществени поръчки, възлагани от кмета на Община Смолян Николай Мелемов, бе възложен по критерия „Организация за изпълнение на поръчката“ с тежест 60%. И за което Общината по този проект бе санкционирана с 266 хиляди лева. Резултатът е не само прахосване на европейски средства и некачествено строителство, но и бъркане в джоба на смолянчани.

 

 

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close