Местна власт

Николай Мелемов раздал наградите за 24 май без решение на Общинския съвет

Кметът на Смолян Николай Мелемов раздал годишните награди на изтъкнати дейци и творци за 24 май без решение на Общинския съвет. Седмица след като наградите са връчени общинските съветници узакониха извършеното нарушение за дадените без санкция 6 000 лева на 30 изтъкнати дейци и творци. Въпреки че паричната награда не е била гласувана, в нарушение на закона, комисия е определила изтъкнатите дейци на културата и науката, и лично кметът Мелемов връчи миналия петък почетната значка на Община Смолян, паричната награда от 200 лв. и грамотите на дейци и творци на науката, културата, образованието и техниката. Заседанието на Общинския съвет се проведе вчера. В докладната записка по точка 3 на кмета Мелемов е записано: „Във връзка с предстоящите майски тържества на Община Смолян и на основание на Раздел ІІІ, чл. 1 от Правилника за отличията на Община Смолян и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА предлагам Общинският съвет да вземе следните решения“.

„За пореден път с вкарване на докладни с искане на ОбС да гласува постфактум за вече извършени действия ме кара да се чуствам неудобно в тази зала. Това в никакъв начин не омаловажава заслугите и необходимостта тези институции и дейци да бъдат наградени. Напротив, мисля че това, което получават, е малко. Но вкарването на докладни постфактум показва за пореден път, че кметът неглижира институтът Общински съвет. Навсякъде в страната се правиха сесии във връзка с 24 май – така наречените тържествени сесии. Пак казвам поставени сме в едно положение да гласуваме неща постфактум. Така беше с облигационния заем, с безлихвените заеми, ПУП-овете в Дълбокото дере, прокарване на кабелите по бул. „България“, каза съветникът Филип Топов. За да докаже неглижирането на Общинския съвет от страна на ръководството на Община Смолян, той даде за пример и неплащането на заплатите на съветниците от октомври. „В нинакъв случай това не е голям проблем за нас, не разчитаме на тези пари, но това говори отново за пренебрежение към нашия труд. Нарушение на ЗМСМА и Правилника. Вие ползвате възнагражденията ни като безлихвен кредит“, добави Топов.

Кметът Николай Мелемов и председателят на ОбС Данчо Киряков

С изказване в същия дух се включи и съветникът от БСП Димитър Кръстанов. „Годишната награда е определена, реализирана, кметът е наградил представителите на българската просвета и култура и по този принципен въпрос трябва някой да ни отговори. Става постоянно да гласуваме постфактум докладни. Притеснява ме мълчанието на председателят на ОбС и кмета. Защо почти месец и половина нямахме заседание“, каза Кръстанов. „По наредба не е задължително ОбС да гласува това нещо. Но от уважение към Общинския съвет, и да бъде съпричастен, минава през ОбС. Сумата на тази награда е една и съща, хората които се награждават, са по предложение на съсловните организации. Не беше предварително внесена докладната, поради причината, че нямаше сесия. И по вашето време веднъж се провали сесия, защото нямах възможност аз да присъствам. Дал съм докладните. Дал съм моята воля. Аз нямам глас в ОбС. Тази награда не е пипана от много години, заложена е в бюджета“, каза кметът Николай Мелемов. „Вие определяте със съсловните организации наградените, но сумата се определя тук в залата“, контрира го Димитър Кръстанов. „Дайте да коментираме другата тема за провалената сесия“, отговори кметът и след секунди заяви: „Оттеглям 3-та точка от дневния ред. По наредба няма нужда да бъде гласувана. Има органи, които казват. Може да ме дадете и на КОНПИ“.

„Учудвам се как за два мандата кметът твърди, че за изразходването на парични средства нетрябва да минава през ОбС и не е необходимо. При една проверка от Сметната палата кой ще обвините, кой ше плати тези пари“, посочи Кирил Хаджихристев (КРОС). „Не при една проверка, всяка година има. Вчера получихме доклада, че заверява годишния отчет без забележка. Всички може да се гордеем в тази зала. Преди 2011 г. е нямало един път без забележка да се заверява“, похвали се Мелемов. „Хабим време да обсъждаме неща които са безпределно ясно. Кмете, не оттегляйте докладната. Няма наредба в която пише, че размерът на наградата се определя от общината“, помоли Кръстанов, на което Мелемов веднага се съгласи да не я оттегля. Така с 20 гласа „за“, 2 „против“ и 4 „въздържали“ се ОбС гласува вече раздадените на 24 май награди.

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close