Advertisement
НОВИНИ

Незаконни такси събирала Община Златоград

Административният съд в Смолян отмени текстове от Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград. Отмяната идва година и половина след приемане на подзаконовия административен акт от ОбС и след подаден протест в съда от Окръжна прокуратура.

Държавното обвинение атакува т. 13, т. 23 и т. 24 от раздел IV „Услуги по гражданско състояние“ от Приложение № 1. И в трите точки е предвидено заплащане на такса – 4 лева за издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български граждани в чужбина; 4 лева за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението и 4 лева за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина.

Според Административния съд такси за този вид услуги не би следвало да се събират, те са безплатни. С решението си съдът обяви, че в тази си част наредбата е незаконосъобразна и противоречи на нормативен акт от по-висша степен – Закона за гражданска регистрация.

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!