Местна власт

Незаконна такса в библиотеката събира Община Смолян

Смолянският административен съд отмени текст от Наредбата за местните такси и цени на услуги в Община Смолян, касаещ събиране на такси в Регионалната библиотека „Николай Вранчев“.

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!

Делото е образувано по жалба на П. Запрянов, който оспорва разпоредбата в т. 1.3 в частта „За всички останали читатели – 3,50 лв.“ към Раздел „Регионална библиотека „Николай Вранчев“ от Приложение  6.  В оспорената част наредбата предвижда заплащане на такса за регистрация на читатели, диференцирани в зависимост от възрастта до 14 г. възраст, пенсионери до 70 г. възраст и размер на таксата за всички останали читатели.

Според жалбоподателя подзаконовият нормативен акт е незаконосъобразен и дискриминационен по признак „възраст“, тъй като не осигурява на всички граждани равноправен достъп до библиотечно-информационно обслужване. П. Запрянов счита разпоредбата попада под забраната на чл. 4, вр. чл. 73 ЗЗДискр. и е незаконосъобразна. Оспорената такса представлява явен абонамент.

В мотивите си съдът приема, текстът не дискриминационен, но е незаконосъобразен. Общинският съвет има правомощия да определя такси единствено при предоставяне на специализирани услуги от библиотечния фонд. Общите услуги предоставени от библиотеките са безвъзмездни и за тях не се заплаща такса. Ползването на библиотечния фонд за четене е обща услуга и като е определил такава такса за годишна регистрация на читатели, ОбС е постановил незаконосъобразен акт. В същото време в Закона за обществените библиотеки е записано, че те осигуряват правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване. В чл. 51, ал.1, т. 1 е посочено, че ползването на библиотечния фонд за четене е основна библиотечна услуга и се предоставя безвъзмездно.

„Общинският съвет неправомерно, в противоречие с акт от по-висока степен е определил такса годишна регистрация“, пише в съдебното решение.

През септември падна и Наредбата за таксите на Община Мадан, след жалба отново на П. Запрянов. В частта „годишна регистрация за читатели“ е заложено, че за деца до 14 години и пенсионери сумата е 1,00 лв., а за възрастни – 2,50 лв.

Общинският съвет в Смолян е осъден да плати 300 лева разноски по делото на П. Запрянов. Решението на Смолянският административен съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close