Темида

Началникът на затвора в Герзовица Христо Солаков: За добра дисциплина и високи трудови резултати наградихме 231 затворници

Днес, 29 януари, своя професионален празник честват работещите в системата на затворите и арестите.  На тази дата преди 136 години се слага началото на новата наказателно-изпълнителна система в България. На 29 януари 1879 г. са утвърдени Привременните правила за учредяването на затворите от императорския руски комисар А. М. Дондуков- Корсаков, един исторически документ за системата.

Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” е специализирана административна структура, юридическо лице към министъра на правосъдието. Тя упражнява пряко ръководство и контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода и пробационните служби.

Г-н Солаков, защо на 29 януари отбелязвате професионалния си празник?
29 януари е обявен за празник с решение на МС от 15.12.2006 г., защото на тази дата са подписани привременните правила за учредяването на затворите. Основно задължение на дирекцията е да поддържа унифицирана система за изпълнение на наказанията в България на основата на ефективни професионални стандарти. Системата осигурява контрол върху поведението на задържаните с мярка за неотклонение и на осъдените на лишаване от свобода и пробация. Ръководството на освободилата се Българска държава преценя, че за стабилността и сигурността на страната е необходимо учредяване на затвори. Така че имаме юбилейна годишнина – 140 години от учредяване на затворите в България.

От дълги години сте началник на затворническото общежитие в Герзовица. Каква е ролята на служителите в поправителния ефект, спрямо лишените от свобода?
В Затворническо общежитие Смолян усилията са насочени главно по изпълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Работим в направление за поправяне и превъзпитаване на затворниците, и подготовката им за живот на свобода. Всеки от служителите е написал своята малка страница в историята за развитие на Затворническо общежитие – Смолян, и е допринесъл за въвеждане и утвърждаване на европейските условия и стандарти в пенитенциарната дейност.

Как отчитате изминалата година?
За реализирането на целите по изпълнението на наказанията Използвахме различни прийоми за въздействие. Разбира се, винаги започвам на първо място с това да поздравя Надзорно охранителния състав и прекия ръководител г-н Аролски за работата през тази година с променен състав и нови попълнения. Служителите се справиха с охраната, сигурността на общежитието и спазване на правилника за вътрешния ред. Нямаме съществени нарушения от режимна и охранителна гледна точка. Поставени са нови камери и предстои поставяне и на други, с което се облекчи наблюдението, и ще се издигне на ново ниво охранителната дейност. Има много открити забранени вещи, както и наркотични вещества. Има постигнати и много добри резултати в стрелковата подготовка на надзирателите. През 2018 година нямаме избягали затворници, малко са и случаите на употреба на физическа сила и помощни средства.

Освен с охраната на затворниците, общежитието е известно и със своята културна и социална дейност. Успявате ли да привлечете повечето от затворниците да се включват в мероприятията?
Да, важно звено в нашата работа е социалната дейност и възпитателната работа. Проведена бе разнообразна и ефективна социална дейност за поправяне и превъзпитаване на затворниците.. Имаме предсрочно освободени от окръжен съд Пловдив 46 лишени от свобода. За добра дисциплина и високи трудови резултати са наградени 231 затворници, което е показател за добрата възпитателна работа в общежитието. За възпитаване на културни и морални ценности се организираха културно масови и спортни мероприятия. Засилва се дейността в груповата работа чрез програми „за наркозависими” и „умения за мислене”. Оформиха се клубовете „Здраве от природата” и Театрален Клуб ЗО ”Смолян”, в които с лишените от свобода се водиха групови занимания. Бе организирано и пътуване на лишените от свобода до „Кръстова гора“. Има обособени клуб, библиотека, параклис, тенис зала, фитнес зала и спорна площадка. През изминалата година бяха отбелязани с различни беседи, гледане на филми изготвяне на информационни табла за бележитите дати и събития. Отбелязани бяха и Великденските празници с изложба на боядисани яйца от самите лишени от свобода. Коледните и Новогодишните празници бяха отбелязани с концерт и танци. По случай предстоящият на 29 януари професионален празник също се предвижда участие на самодейните органи на лишените от свобода.

През последните месеци излязоха доста стряскащи факти за условията на живот в затворите в страната. Какво е положението при вас и колко в момента са затворниците?
Ние сме едно от малкото места за лишаване от свобода в страната, които отговорят на европейските изисквания за площ от 4 кв.м. на всеки един затворник. Определено мога да кажа, че материалната база на Затворническото общежитие е на добро ниво. Направиха се подобрения във всички спални помещения в западното крило, има обособени тоалетни помещения. През изминалата година бе извършен основен ремонт на баните и общите помещения в западните крила. Сменена е част от старата дограмата с нова ПВЦ дограма. В момента в общежитието са настанени около сто лишени от свобода.

Станахте известни с животновъдство и производство на млечни продукти. Все още ли развивате дейност?
Да, продължихме договора за съвместна работа с Университета в Стара Загора, което постави на нови научни основи развитието на животновъдството в общежитието. Повечето породи животни са членове на асоциации и за тях се вземат субсидии. За цялостната дейност спомогна изключително много новият ветеринар д–р Лазаров, които положи развитието на животновъдство на качествено ниво. Отглеждаме 31 крави, 3 юници, 9 телета, 56 кози, 66 овце, 4 коча и 35 агнета. Извършва се постоянна продажба на животни, а търсенето е много голямо. Служителите на земеделското стопанство направиха всичко възможно за добрите перспективи за развитие и добиване на качествено краве, овче и козе мляко. Подобриха се битовите условия на работещите кравеферма и овцеферма.

Колко човека работят в мандрата?
В нов етап на развитие са дейностите в мандрата. Под прякото ръководство на технолога Станко Гаджев постоянно се обучават 6 затворника, които след излизане се реализират в млечния бизнес. Много силно се разшири пазарът на млечни продукти, не само в Смолянска област и Пловдив, но вече и в София, Хасково, Стара Загора, както и Бургас. Предстои осигуряване на ново оборудване в мандрата и закупуване на нов автомобил за дейностите на земеделското стопанство. Развива се производство на овче, краве, козе сирене и кисело мляко.

Затворниците в Герзовица са известни като свежа работна ръка. Търсят ли се от страна на смолянските фирми?
Разбира се. И ние полагаме усилия за реализация на затворническия труд в различни фирми. Съхраняването на трудовите навици и положителното отношение към труда е важна част от процеса на ресоциализация. Устройването на работа е съобразено с личностните особености и професионална квалификация на всеки един от лишените от свобода. През 2018 г. сме имали договори с „Красин“, „Чечосан“, „Вини стил“, ГПК „Борика”, „Неолес“, „Пампорово“ АД, „Райков-Сервиз“ и др. фирми.

Какво ще пожелаете на служителите по повод професионалния празник?
Искам да използвам възможността чрез вестник „Отзвук“ да поздравя всички служители от ГД ИН с юбилейния професионален празник и да им благодаря за всеотдайния труд. Пожелавам им здраве, нови сили и творческа енергия, и да устоят на предизвикателствата. Благодаря също и на прокуратурата, съда, Областната администрация и Община Смолян, както и на всички служби и за оказаното съдействие при реализиране на съответните задачи. Благодарен съм за помощта и постоянния контакт, който поддържаме със службите за сигурност, МВР, 101 Алпийски полк и Гранична полиция. Във връзка с празника имаме и наградени служители.

Преди година и половина Театралният клуб представи пиесата „Момче и вятър“ по български народни приказки. Постановката е под вещото ръководство на режисьора Мариан Колев, който излежава 8-годишна присъда за убийство.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close