ЕКОЛОГИЯНА ФОКУС

МВЕЦ-ове в Смолянско с незаконни строежи в реките

Масово собственици на МВЕЦ-ове в Смолянско са изграждали незаконни съоръжения в реките, без документи за строителство и нужното разрешение от държавата. Това става ясно от проверка на Окръжна прокуратура, която вече е протестирала шест от разрешителните за строеж, издадени от местните администрации.

„Проверката бе разпоредена от Върховна административна прокуратура след сигнал на Сдружение „Балканка”. Всички структури на ДНСК трябваше да извършат проверка на МВЕЦ-овете в страната. За Смолянска област са проверени 28 МВЕЦ-а. Резултатите от проверките са възложени на Окръжна прокуратура за преценка на законосъобразността на издадените разрешения за строеж”, каза говорителят на Окръжна прокуратура Станчо Станчев.

До момента са внесени шест протеста на прокурорите в Административния съд – Смолян. Установено е, че разрешителните за строеж на МВЕЦ-овете: „Оряховец”, „Десислава”, „Сливка“, „НИК 60”, „Забърдо” и „Лесето”, са издадени при липса на всички материално-правни предпоставки, т.е. без учредено право на строеж от страна на държавата за частите от обекта, които попадат в коритото на реката, която от своя страна е изключително държавна собственост. Става въпрос за изградени преградни стени и рибни проходи, които са строени без документи. До момента никой не е проверявал мини ВЕЦ-овете доколко са изрядни съоръженията им.

По две от делата Административния съд в края на миналата година се произнесе с решения. Единият прокурорски протест е частично уважен, а другият – изцяло. Останалите четири дела са висящи в съда.
В Окръжна прокуратура се наблюдават още около 20 преписки от проверки на РДНСК на МВЕЦ-ове в областта. Предстои да бъдат преценени за законосъобразност на издадените по тях разрешения за строеж. Ако се констатират нарушения ще се внесат още протести за отмяна от съда.

Инж. Димитър Куманов – председател на Сдружение „Балканка“

„Изказваме огромни поздравления и благодарности за Окръжна прокуратура Смолян. За първи път виждаме някоя Окръжна прокуратура в България да работи в обществен интерес. Случаят нашумя още през 2017 г. Тогава пуснахме сигнал до главния прокурор, че огромната част от новопостроените МВЕЦ-ове, които имат водохващане или други съоръжения в коритата на реките, които са публична държавна собственост, са построени без държавата да е учредил право на строеж. Съгласно чл. 62 от Закона за енергетиката това право за строеж е възмездно – те трябва да плащат на държавата, което до сега не е направено. Тогава Върховната прокуратура ни отсвири, а сега, за наша най-голяма изненада Окръжна прокуратура – Смолян, е извършила проверка и е внесла протест. Масово в Смолянска област при маловодие водохващанията улавят всичката вода и реката се засушава. Освен че пресушават реките, препятстват миграцията на рибите, което е нарушение на Закона за рибарството и аквакултурите. Някои са строени и пускани в експлоатация без Басейнова дирекция да им е издала разрешително за ползване на повърхностен воден обект. Масово в Смолянска област са направени най-глупавите рибни проходи на планетата. По реките Давидковска – Малка Арда, има четири МВЕЦ-а, които сме показвали на конференции заради най-глупавите рибни проходи. Сред хората, собственици на вецове няма случайни – депутати, министри и т.н. За смолянска област по партийна линия се е строяло – НДСВ, ДПС и БСП“, коментира инж. Димитър Куманов – представляващ Сдружение „Балканка“.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
Close