ИНТЕРВЮМестна власт

Молайсенов: Това, което съм поел като ангажименти, несъмнено ще бъде изпълнено

Г-н Молайсенов, как ще посрещнете празника на Мадан – със свито сърце или радост в очите?
За нас с екипа ми празниците са повод за равносметка, повод за нов поглед от позицията на времето за най-важните и стойностни постижения в общината.
Тази седмица Мадан отново живее с пулса на традиционните си празници. Както винаги, градът ни ще посрещне много гости, които ще имат възможността освен да се веселят с празничната програма и да видят новостите и постиженията му през последните месеци. Нашият град върви напред, става по-красив, по-привлекателен, по-уютен и най-важното – той е град с бъдеще, което заедно всички градим. Град, в който утре ще се радваме на успехите на нашите деца, които ще останат тук и ще направят Мадан още по-добро място за живеене, а това несъмнено доставя радост.

Кои от Вашите ангажименти изпълнихте и кои – не?
В условия на икономическа криза Мадан от замиращ град намери начини да се развива. Въпреки трудностите, с много усилия се решиха стари и нови проблеми в общината.
Съществен акцент в работата ни винаги е бил създаване на благоприятни условия за повишаване стандарта на живот за маданчани. Смятам, че общината се промени към добро. През последните близо 6 години се случиха много хубави проекти – и с европейско, и с национално финансиране, и с финансиране от общинския бюджет, разбира се.
Реализирахме големи проекти и кандидатствахме навсякъде, където беше възможно, за да осигурим свеж финансов ресурс за инвестиции на територията на цялата община. За наша радост успяхме да постигнем максимума. Община Мадан изпълни проекти за над 35 млн. лв, реализирани в областта на инфраструктурата, социалните дейности, спорта, образованието и здравеопазването. Средствата, които влязоха в общината, са равни на няколко годишни бюджета, които държавата ни дава. Повече от 100 обекта се реализираха, което е голям успех, а всичко това е постигнато с екипност, мотивация и много работа.
Много се направи, но има още много, което предстои. Надявам се, че нашата работа се вижда и оценя от хората, защото всичко се прави за тях. Много е приятно когато се обърнеш назад и видиш, че заедно с твоя екип сте създали нещо хубаво. Удовлетворението от свършената работа и признателността в очите на хората е нещо безценно. Ние повярвахме в силите си и считаме, че това, което сме започнали, е редно да го завършим. Вече имаме опита и знанията и мисля, че можем да направим още доста за общината.
Това, което съм поел като ангажименти – несъмнено ще бъде изпълнено. В резултат на строгата финансова дисциплина Община Мадан е без заеми от банки. Единственото задължение е към ФЛАГ, но след като проектите се отчетат, средства са обезпечени. По смисъла на Закона за публичните финанси те не се отчитат дори като дълг. Плановете сами по себе си не означават нищо, ако нямаме силата да ги осъществим. Аз все още имам планове за бъдещето на Мадан и те не са никак скромни.

Какви са предоставяните в момента социални услуги в общината?
На територията на Община Мадан се предоставят социални услуги в специализирани сгради, в които са създадени съвременни условия. В Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Детелина”, разполагащ с модерна материална база, работят добре обучени специалисти ежедневно с деца с различни заболявания. В момента социалното заведение е посещавано от 52 деца. Другата социална институция е Дневният център за стари хора. ДЦСХ в Мадан е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Всички желаещи, които са пенсионери по възраст, срещу 2,40-2,50 лв. на ден могат да прекарат времето си чудесно в ДЦСХ. Срещу сумата те ще имат възможността да се възползват от мерене на кръвното налягане и захарта, да пият чай, кафе, да обядват, да ползват масажен стол и други уреди, провеждане на различни мероприятия. В същата сграда се помещава и Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда, който беше създаден в изпълнение на проект „За по-активна, ефективна и устойчива социална политика, чрез иновативност на социалните модели, прилагани в община Мадан“ по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, където за 78 лица с увреждания и лица над 65 г. се грижат 58 лични и социални асистенти и домашни санитари. От 01.08.2017 г. започна изпълнението и на друг проект, отново по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси, с чието изпълнение в продължение на 18 месеца 50 лица в неравностойно положение ще получават социалните услуги „Личен” и „Социален” асистент.
В Община Мадан се намира единственият в Смолянска област хоспис, който все още продължава своята дейност. В него се предоставят интегрирани услуги, свързани с медико-социална дейност, за лица с физически и/или ментални увреждания, възрастни и терминално болни. През годините на устойчивост и към настоящия момент изцяло се финансира със средства от общинския бюджет. 80 социално слаби жители на община Мадан получават топъл обяд. Предоставянето на социалната услуга се реализира по одобрен проект на общината. Еднократни финансови помощи от бюджета на Община Мадан се отпускат на хора с влошено здравословно състояние, лица с трайни увреждания и доказана степен на инвалидност, деца и младежи в неравностойно положение, лица и семейства – пострадали от бедствия, аварии и др. В условията на националната демографска криза стремежът ни е да се стимулира раждаемостта. Ние сме едни от малкото общини в страната, които отпускат еднократна финансова помощ извън тази, които държавата дава – по 50 лв за първо и 100 лв за второ дете. Разбира се, сумите не са големи, но толкова позволява бюджетът ни. Провеждаме и редица кампании за събиране на средства в помощ на пострадали хора и хора в затруднено положение. В инициативите се включват всички хора от общината. Показателен е примерът, когато само за 4 дни с подкрепата на хората успяхме да помогнем на сънародниците ни в Хитрино.

Има ли в общината инициативи, насочени към младите хора?
Младите хора са наш приоритет и голяма част от усилията ни са насочени именно към тях. Затова не спираме да работим по проекти във всички области, които вълнуват младото поколение. Отчитаме, че най-важно е да им осигурим възможност за добра реализация в професионален план, да разширим възможностите им за изява. В същото време осигуряваме добра среда за спорт, развлечение и забавление. По този повод преди две години отворихме супермодерна спортна зала на стойност 4 300 000 лв., отново финансирана от ЕС. Тя е оборудвана с най-съвременни съоръжения за лека атлетика, фитнес, бокс, тенис на маса и колективни спортове. По проекта бяха изградени много площадки и фитнес на открито и в населените места на общината. Направихме и много детски площадки. По отношение на превенция на асоциалните прояви на малолетни и непълнолетни в Община Мадан МКБППМН ежегодно разпространява наръчници за предпазване от наркоманиите. От първата си година на управление предприех лична инициатива към първенците от училищата в Мадан, като поемам с лични средства първите им семестриални такси във ВУЗ-овете, в които продължават своето образование.

Бихте ли разказали накратко своята визия за бъдещето на община Мадан?
Продължаваме да следваме Общински план за развитие на Община Мадан за периода 2014-2020 г.и мандатния план на Община Мадан 2016-2019.
Както казват и самите жители, летвата през последните 6 години се вдигна много високо. Всички виждат, че в града и селата се работи и всеки иска това да се случи на неговата улица, пред неговия дом, пред неговата врата. Това е нормално и обяснимо. В нашата община дълги години по една или друга причина не са решавани проблемите, свързани с инфраструктурата и социално-битовите условия. Всеки иска тези неща да се направят бързо, а това е свързано най-вече с финансов ресурс.
Голямата ни грешка на всички нас е, че ежедневно по медиите гледаме и слушаме колко много евросредства се предоставят на общините и всеки си мисли, че това са едни готови пари, които ние просто трябва да отидем и да ги вземем. За да се усвоят определени средства, трябва да бъдат спазени изключително много изисквания и критерии за допустимост, които са зададени от финансиращия орган. Другият важен факт е, че малките общини като нашата са доста ограничени в броя на проектите при кандидатстването.
За изграждането или реконструкция на дадена пътна отсечка например тя трябва да бъде свързана с по-висок клас път от републиканската пътна мрежа, а както знаете, нашата община е разпокъсана и има доста отдалечени населени места и не отговарят на всички условия. И не по-малко по важност е фактът, че за да се случи един проект, се изминава един дълъг път от процедури, отнемащи около 2 години. Но информацията за всички тези основни „препъникамъни“ не се споменават по масовите медии и не достигат до обикновения жител. Поглеждайки в ретроспекция, смело мога да заявя, че много успяхме да направим, но и много още предстои, има проблеми, трупани с години. Община Мадан се състои от 44 населени места, като повечето са доста разпокъсани и отдалечени от града. В някои от тях десетилетия наред нищо не бе правено. Радостно е, че успяхме през годините във всяко едно да реализираме по нещо значимо за хората. Основната ни цел е да поддържаме високото ниво, което постигнахме през всички тези години. Съвсем накратко – скоро приключихме работата по няколко обекта. Един от тях е окончателното завършване на ремонта пътя „Буков хан“ – с. Галище. Стигайки до границата с община Ардино, пътят е цялостно ремонтиран и рехабилитиран, като ремонтите обхванаха участъци както в самите села, така и между тях. До дни ще приключи и работата по асфалтиране на вътрешна улична мрежа в с. Вехтино, както и реконструкция и рехабилитация на общински път Върбина-Купен, в с.Леска също и т. н. Имаме осигурено финансиране и за изцяло нов градски площад, централната градска част ще придобие ефективна и естетическа завършеност. Другата централна сграда – тази на читалище „Иван Вазов – 1999” , също ще бъде обновена с изпълнението на друг мащабен проект, чиято стойност възлиза на близо 400 000 лв. Друг важен проект за нас е сондажът на термална вода, който приключи. Откритата качествена вода е една голяма алтернатива за развитието на цялата община.Най-общо казано, приоритетите ни през следващите години са насочени към образованието, здравеопазването и социалната политика. Повишаване жизнения стандарт и доходите на населението и не на последно място инфраструктурата на територията на цялата община.

С поставянето на кои проблеми на Мадан пред държавната власт удряте на камък и къде срещате разбиране?
За добро или лошо кметът днес остана единствената административна фигура и единственият представител на държавата, до когото обикновените хора имат реален достъп.
Колкото до естеството на работа на един кмет, разбиранията на хората са различни. Някои са по-запознати, а други не чак толкова. Но не това е важното. Правомощията на един кмет не са безгранични. Той не е в състояние да реши всеки един проблем.Това обаче не трябва да спира кмета да търси начин за решаването на даден казус и да настоява за това пред съответните структури, та дори и пред държавната власт.

Какво е Вашето послание към жителите на общината?
Да обичат, да държат на Мадан и нека всички да погледнем с други очи на случващото се. Да проумеем, че нещата стават по-бавно, но в крайна сметка резултати има. Аз вярвам в това, така че ги призовавам и те да вярват. Нека през тези празнични дни и през цялата година бъдем горди от съграденото и искрени в желанието си да предадем нашата красива, развиваща се и неостаряваща община на бъдещите поколения! Горд съм, че споделям тези празнични дни с всички жители и гости на Мадан, защото само ако уважаваме традициите и миналото, ще можем да вървим към бъдещето, удовлетворени от настоящето, за да пребъде Мадан!

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close