Образование

Министърът на образованието Красимир Вълчев ще участва във форум на ВСУ

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателят на
настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър”, проф. д.ик.н. Анна Недялкова
ще участват в третия партньорски форум на Института за интегрирано
управление на общините на Варненския свободен университет „Черноризец
Храбър” и Областна администрация – Смолян.

Настоящият, трети форум е израз на стратегията на Варненския свободен
университет институтите, които създава, да бъдат съзвучни с
най-актуалните проблеми на обществото и да съдейства за повишаване на
административния капацитет на общините по ключови въпроси на
Кохезионната политика, повишаване качеството на живот и изискванията на
пазара на труда у нас. Амбицията на Университета, в партньорство с
областния управител на Смолян – Недялко Славов и кметовете от региона и
страната, е на сегашния форум да се представи един нов образователен
модел, изграден на основата на работещо партньорство между
образованието, бизнеса и местната власт. С участието на учени,
бизнесмени и представители на местната власт да се осмисли практиката и
да се обогати с нови решения за формирането на компетентности и умения,
за по-висока креативност и предприемачество на младите хора.
В дискусионен порядък участниците във форума – над 150 кмета,
представители на висшето и средното образование, на бизнеса от
Смолянския регион и страната ще коментират добрите практики и нови идеи
за адекватна реакция на местната власт, европейската и национална визия
за ролята на образованието в контекста на предизвикателствата на Ерата
4.0.

Преди повече от две години във Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър“, с който Областна администрация – Смолян активно си
партнира, беше създаден Институт за интегрирано управление на общините.
Мисията му е да съдейства за устойчивото и интелигентно развитие на
общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните
изследвания, предприемачеството и иновациите. Институтът функционира
като основно структурно звено на университета и предоставя
специализирано обучение и експертно консултантска дейност за кадрите,
свързани с управлението на общините.

Дейността на Института стартира преди две години с първия семинар на
тема „Инструменти за интегрирано управление на общините”. През миналата
година в Пампорово беше проведен втория партньорски семинар на Института
и Областна администрация – Смолян по проблемите на околната среда и
перспективите на кръговата икономика с участието на над 20 кмета на
общини от страната и на Нено Димов – министър на околната среда и водите
и Ивелина Василева – председател на парламентарната комисия по околната
среда и водите. Като един от значимите резултати на форума беше
стартирането в Смолян и във Варна на магистърски програми по „Кръгова
икономика” под патронажа на ЕК и Джордж Кремлис, почетен директор на
Генерална дирекция „Околна среда” и с участие на европейски лектори.

Филиал Смолян към ВСУ „Черноризец Храбър“

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close