Advertisement
ПРОЕКТИНОВИНИПРЕССЪОБЩЕНИЯ

“МИГ Девин-Смолян“ ще проведе информационни конференции във връзка с дейности по ВОМР

лого МИГ

Във връзка с изпълнението на договор № РД50-93/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на сдружение “Местна инициативна група Девин – Смолян“ и изпълнението на дейност по подготовка на стратегия за ВОМР и провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР следва провеждане на две информационни конференции, съответно в гр. Девин на 19 септември 2023г. и в гр. Смолян на 20 септември 2023 г.

Местната инициативна група е инструмент за реализиране на Стратегия за местно развитие чрез подхода ВОМР/Водено от общностите местно развитие/ и политики за местно развитие с финансиране от различни финансови фондове. Създадената такава на територията на община Девин и община Смолян „Местна инициативна група Девин – Смолян“ разполага с много добър социален потенциал за действие и висока заинтересованост от страна на публичния, частния и нестопанския сектор.

Сред целите, които си поставя МИГ Девин – Смолян, е развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес, развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес. Сдружението ще работи също и за развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие и развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

Най-важната дейност, която предстои пред МИГ Девин – Смолян, е кандидатстване за финансиране и последващо изпълнение на Стратегия за местно развитие за територията на община Девин и община Смолян на стойност над 9 млн.лева, която ще допринесе за местно развитие със средства от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони,Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма „Околната среда“.

За допълнителна информация:
Георги Савев – координатор на проекта
тел.: 0899 883325
e-mail: migds@mail.bg

Сдружение„Местна инициативна група Девин – Смолян“
4800 гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!