Новини

МФ: Заемът на община Смолян е 2 925 500 лв. и трябва да се върне до 10.01.2019 г.

За един опит на кмета Николай Мелемов и зам.-кмета Венера Аръчкова да преметнат и общинските съветници, и Министерство на финансите

Кметът на Смолян Николай Мелемов и зам.-кметът по финансите Венера Аръчкова се опитали да преметнат общинските съветници и да оставят на следващото управление да връща 3 милиона лева заем от Министерството на финансите. Това установи репортерска проверка на „Отзвук“ след запитване до Министерството на финансите. Без да e необходимо в проекта за бюджет на Община Смолян, гласуван на 6 февруари т. г., бе записана точка, че съветниците утвърждават заем 2 950 000 лева със срок на възстановяване 31.12.2019 г. Този текст е правен абсурд, защото общинските съвети НЕ УТВЪРЖДАВАТ заемите, които дава министърът на финансите. Но с това решение, взето между другото, Мелемов се опита още отсега да удължи срока за връщане на придобилия скандална известност безлихвен заем така, че да остане за плащане след местните избори през ноември 2019 г. Но не като поиска по съответния ред съгласието на общинските съветници тогава, когато му дойде времето, а като пъхне текста още сега между другото в бюджета на общината за 2018 г. И  впоследствие да поиска удължаване с още една година на заема, позовавайки се именно на решението на ОбС от 6 февруари.

Проектът за решение (т.18), предложен от кмета Николай Мелемов към докладната записка за бюджета пред ОбС

На сесията на 6 февруари в докладната си записка Мелемов поиска УТВЪРЖДАВАНЕ на дългосрочен безлихвен заем от централния бюджет. Сумата, внесена за утвърждаване, бе 2 950 000 лева, а срокът за възстановяване в края на следващата бюджетна година (31.12.2019 г.). Общинския съветник от ГЕРБ Филип Топов обаче забеляза, че срокът за връщане на заема в проекта за решение, внесен от Мелемов, е 31.12.2019 г., а министърът на финансите в свое писмо сочи краен срок на погасяване 10.01.2019 г., което е година по рано. Топов видя и друго разминаване. Според писмото на Горанов размерът на отпуснатия заем е 2 925 500 лв., а според Мелемов – 2 950 000 лв., или с 24 500 лева разлика. „В това предложение вие предлагате срокът за възстановяване да бъде 31.12.2019 г., а в писмото на министър Горанов е 10 януари 2019 г. Затова тука тази неразбория ме кара да предложа този текст изцяло да отпадне.“ – заяви от микрофона Топов.

Зам.-кметът Венера Аръчкова обаче му опонира, че срокът за връщане на заема не е 10.01.2019 г., както бе написал министърът на финансите, а 31.12.2019 г. „Г-н Топов, извинявайте, че се обръщам към вас, но когато взехте решение на 12 януари 2018 година за безлихвеният заем, там е дадено решението на Общинския съвет да бъде отпуснат безлихвен заем по чл. 103, ал. 1 като краткосрочен. С изменението на закона, който влезна в сила от 1 януари 2018 година, по този член се дава дългосрочен кредит.“ – заяви от микрофона тя. В дискусията се включи и кметът Мелемов, който се съгласи, че размерът на заема е този, който прочете Топов, но продължи да настоява, че срокът за връщането му е 31.12.2019 г. „Погледнах и в Закона, наистина заемът е в размер на 2 925 000 лв. и министърът на финансите го отпуска, краткосрочен заем от държавния бюджет, който трябва да се върне не по-късно от края на следващата бюджетна година.“

За да установи кой е прав и кой крив, „Отзвук“ отправи запитване до Министерство на финансите. Отпуснатият безлихвен заем на община Смолян е в размер на 2 925 500 лв. с краен срок на погасяване 10.01.2019 г., отговориха от министерството на Владислав Горанов. Размерът на заема е съобразен с ограничението, заложено в чл. 103, ал. 5 от Закона за публичните финанси, т. е. не надвишава размерите на общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи на общината, приети с чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Общият размер на двете субсидии за 2018 г. е 2 925 500 лв., поясняват от дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ на МФ. Срокът за погасяване на заема (10.01.2019 г.) е съобразен с решението на общинския съвет, че дългът, който може да се поеме, е краткосрочен, т. е. със срок на погасяване до 1 година, мотивира отговора си министерството.

Зарко Маринов

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
Back to top button
Close
Close
Close