Новини

Местният офис за подкрепа на социалното предприемачество в Рудозем ще вземе участие в Панаир между съществуващи социални предприятия и безработни лица

Панаир между съществуващи социални предприятия и безработни лица ще се проведе на 6 август от 10.00 часа в Златоград. Събитието е част от проекта „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“. Панаирът е организиран от втория български партньор по проект Growing Social- сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Златоград- Неделино“. Събитието е част от механизмите, подкрепящи безработните и заинтересовани лица, съществуващи и нови социални предприятия и предприемачи в трансграничния район. Механизмите предоставят възможности младите и безработни лица да навлязат на пазара на труда и същевременно да се получи положително въздействие върху социалния живот в района.

Местният офис за подкрепа на социалното предприемачество, град Рудозем, е създаден по проект „Enhancement of social entrepreneurship through establishment of support structures in the CB area”, с акроним Growing Social („Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“), който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Канят се всички заинтересовани страни да вземат участие в събитието!

Покажи още
Back to top button
Close
Close