Политика

Мелемов спестил 100 000 лв. от заплати

Кметът на Доспат дал над 1 млн. лв. заеми

Евродепутатът Владимир Уручев (ГЕРБ) спестил за година 104 405 лева от заплатата си в Брюксел, става ясно от декларацията му, подадена пред Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Уручев декларирал за 2017 г. банкови влогове в размер на 117 294 евро и 1 103 лв. Справка в миналогодишната декларация показва, че наличните средства на евродепутата през 2016 г. възлизали на 131 286 лв. Владимир Уручев е най-богата публична личност от Смолянска област. Основно спестяванията му са в евро, а като основание е записал заплата в чужбина. За съпругата си Людмила е вписал скромните 13 629 лв. от пенсия. В същото време Уручев изплаща и 13 270 лв. потребителски кредит. Има и две кредитни карти – в евро и лева. Годишният му доход е 200 613 лв., а на съпругата му 1 979 лв.

Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!

Сред народните представители се откроява д-р Красимир Събев (ГЕРБ), който е забогатял с 10 000 лв. за година. Декларирал е банкови влогове 65 000 лв., даден от него заем на местни лица в размер на 50 000 лв. и 21 396 лв. вложения в инвестиционни и пенсионни фондове. През м. г. той е вписал 55 000 лв. на влог и вземания за 50 000 лв.

Д-р Събев, който е и шеф на ОАИЛ, посочва в декларацията, че живее във ведомствен апартамент в столицата, даден му през 2017 г. от Народното събрание за безвъзмездно ползване. Доходът му като депутат е 36 426 лв. годишно, от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност – 23 843 лв. и от друга стопанска дейност – 10 687 лв.

Добър старт като народен представител има и Хайри Садъков (ДПС), който за година забогатял с 3 000 лв. Сменил е и стария си „Фолксваген Голф“, купен през 2006 г. за 600 лв., с „Опел Инсигниа“, придобит 2017 г. за 19 938 лв. със заем. Натрупал е от заплата налични парични средства в размер на 15 000 лв., които предходната година са били 12 000 лв.

Хайри Садъков изплаща и 25 573 лв. кредит към „Банка ДСК“, има и кредитна карта за 10 000 лв. Декларирал е 50 % дял от капитала на „Емас – Енерджи“ ООД собственост сега на съпругата му Емине. Годишната данъчна основа от трудови доходи му е 39 436 лв., а от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност – 3 604 лв.

Народният представител д-р Даниела Дариткова (ГЕРБ), която е и председател на Здравната комисия в Парламента, е спестила за година 2 938 лв. Тя има банкови влогове от заплата, медицинска практика и спестявания в размер на 57 450 лв., които 2016 г. са били 54 510 лв. Декларирала е вписала и вземания от местни лица за 29 337 лв., както и вложения в инвестиционни и пенсионни фондове за 10 144 лв. Годишният доход на д-р Дариткова като депутат е 53 271 лв., а от медицинската практика е заработила 5 091 лв.

Депутатът от БСП Дора Янкова живее във ведомствен апартамент в София от 2014 г., предоставен безвъзмездно. Годишната данъчна основа от трудови доходи е 51 513 лв. Янкова е декларирала и налични парични средства по чл. 11 от Приложение на Правилника за организация дейността на Народното събрание – 19 675 лв.

Най-постен в декларацията си е депутатът Мустафа Карадайъ (ДПС), влязъл в Парламента от Кърджалийска област. Той е обявил 55 668 лв. годишен доход и още 6 703 лева извън заеманата длъжност като депутат. Съпругата му е със скромните 4 007 лв. на година.

Областният управител Недялко Славов за поредна година влага средства в земи. През 2017 г. е придобил четири пасища в кирковското село Пресека с обща площ 8 дка и обща цена 1 000 лв. Купил си е и „Опел Фронтера“ за 1 000 лева. Декларирал е налични средства и влогове в размер на 72 000 лв., които през 2016 г. били 93 000 лева. Областният управител е обеднял с 21 000 лева, но за сметка на това е направил застраховка „Живот“, за която платил 7 980 евро.

Недялко Славов е записал и акциите, които притежава в редица дружества. В „Химимпорт“ АД – 2 350 акции с цена на придобиване 4 700 лв., като за година ги е увеличил с 90. 58 824 дяла в ДВ ДСК „Растеж“ с цена на придобиване 59 860 лв., които също са скочили с 1036. В „Еврохолд“ АД са 1 201 акции на цена 2 402 лв., в „ОЦК“ АД – 310 акции за 3 100 лв. и в ХД „Пътища“ АД – 71 акции за 710 лв. Декларирал е фирмата на съпругата си Мирела „Арнед пойнт“ ЕООД .

Годишната данъчна основа на областният управител е 28 480 лв. Доходите му от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност – 3 500 лв., а дивиденти от акции -130 лв.

Декларация е подал само един от заместниците му – Владимир Гърбелов. Той е вписал апартамент в Смолян; два апартамента в София; къща в Мугла, наследство на съпругата му; къща с двор в село Памидово, община Лесичово и къща с двор в село Арда от наследство. Гърбелов има три гаража в София, по един в Смолян и Арда и стопански постройки в Арда. Има и лек автомобил Мерцедес 300 Д купен през 1997 г. за 5 000 лв.

Наличните му парични средства са 11 000 лева от заплата и пенсия. Прехвърлил е собствеността си във фирмите „Драма“ ЕООД, „Памленда“ ЕООД, „Памленд“ ЕООД и „Рок Трейдинг“ на съпругата си Красимира.

Гърбелов е декларирал 7 421 лв. трудови доходи, 12 000 лв. дивиденти и 2 000 лв. от пенсия.

В добро финансово състояние е кметът на Смолян Николай Мелемов, спестил 99 308 лв. от заплата. Направил е и солидно вложение в инвестиционни и пенсионни фондове в размер на 101 000 лв., като в графа произход на средствата посочил „от продажба на имот“. Годишната данъчна основа на кмета на Смолян е 29 997 лв., а на съпругата му Валентина 16 145 лв.

Зам.-кметът Венера Аръчкова е успяла да спести от заплата 38 896 лв. Декларирала е 10 дка гори в село Чокманово придобити от съпруга й Тодор през 2016 г. чрез завещание. Има банков кредит от 14 031 лв. Годишният доход на Аръчкова е 27 976 лв., като има и 938 лв. от друга стопанска дейност.

Колежката й Мариана Цекова е декларирала годишният си доход като зам.-кмет в размер на 23 417 лв., 10 631 лв. извън правоотношенията за заеманата длъжност и 1 770 лв. от друга стопанска дейност.

Зам.-кметът на Смолян Марин Захариев е спестил от заплата 20 400 лв. Наследил е къща с двор в Чокманово и къща с двор в Смолян. През 2017 г. същата година съпругата му Екатерина е придобила ателие в Смолян, купено за 48 000 лв. Годишният доход на Захариев 24 339 лв., а 2 528 лв. е получил извън заеманата длъжност.

Елин Радев – кметът на Община Доспат, води листата не само на богатите градоначалници, но и на най-задлъжнелите. Вземанията му са на стойност 1 129 420 лв. От тях дадените заеми на местни лица са 1 029 420 лв., а 100 000 лв. дивидент за получаване. Дълговете на Елин Радев са в размер на 649 100 лв. В същото време кметът на Доспат има спестени от заплата 13 600 лв. Той и съпругата му Аида са собственици на два парцела от по 933 дка, купени за 1 000 лв. Радев започва мандата си с даден заем през 2014 г. от 125 000 лв. на собственото си дружество „Вева груп“ (прехвърлено в последствие на съпругата му), като посочва и че е взел пари от другата си фирма „Сева-3“ – 159 100 лв. През 2015 г. е дал още 211 900 лв. През следващата година не вписва нови обстоятелства.

В декларацията за 2017 г. описва дяловете си, които е прехвърлил на съпругата си Аида във фирмите „Сев трейд“ ЕООД, „Вева груп“ ЕООД, „Гарант-99“ ЕООД, „Сева-3“ ООД, както и едноличната фирма на съпругата си ЕТ „Елит – Аида Радева“. Годишната данъчна основа на кмета е 26 633 лв. Декларирал е и 1 000 лв. от прехвърляне на права или имущество.

Девинският кмет Красимир Даскалов е спестил 50 300 лева, но изплаща и заем в „Банка ДСК“ от 40 000 лв. При встъпването си в длъжност като кмет в края на 2015 г. Даскалов е декларирал 28 000 лева, получени при пенсионирането му от полицията и 13 000 лева налични парични средства, както и кредит от 50 000 лв. Записал е участие на съпругата си Кремена във фирма „Кемиком“ ООД – 33,3 %. Годишният му доход като кмет е 24 900 лв., като получава и пенсия за осигурителен стаж и възраст – 10 680 лв. на година.

През 2017 г. кметът на Баните Милен Белчев си купил имот в Миродато, Гърция за 2 739 лв. На името на съпругата му Красимира се водят три къщи в село Оряховец, земя 1 дка в Оряховец, закупена от съпругата Красимира за 500 лв. Паричните средства на семейството също се държат от кметската съпруга. Тя има банков влог от 25 080 лв. и вземания към физическо лице за 47 000 лв.

Милен Белчев не е декларирал заплатата си, но е записал, че е получил 36 526 лв. доходи от дивиденти.

Със 7 412 лв. е забогатял и кметът на Златоград Мирослав Янчев. За година успял да натрупа 7 517 лв., като в предходната декларация той е посочил влог от 105 лв. В същото време съпругата му Нели е изтеглила заем от 207 000 лв. Мирослав Янчев е пропуснал да запише годишния си доход, като за сметка на това подробно е обявил дохода на съпругата си, която е изкарала за година 13 459 лв.

Кметът на Мадан Фахри Молайсенов е наследил къща с двор и ливади в махала Митовска. Годишната данъчна основа на кмета е 34 584 лв. Не е декларирал налични парични средства, които през 2016 г. са били 37 519 лв.

Неделинският управник Боян Кехайов има нива в местността Дуганови колиби, купена през 1999 г. от заплата. Съпругата му Елисавета притежава „Киа“ за 8 000 лв. и мотоциклет „Априлия“ за 1 000 лв. Кехайов изплаща и банков заем от 10 000 лв. Годишният му доход е 26 400 лв.

Къща с два гаража е получил като дарение през миналата година кметът на Рудозем Румен Пехливанов. Декларирал е банков заем 8 700 лв. и кредитна карта 1 200 евро, както и прехвърлените на съпругата му Росица дружествени дялове в „Глобал тръст“ ООД, „Арт Холидей“ ЕООД и „Глобални технологии“ ООД. Доходът на Пехливанов за година е 21 848 лв.

Най-скромни в декларациите са кметицата на Чепеларе Славка Чакърова и на Борино Мустафа Караахмед. Чакърова е вписала два етажа от къща и двор в Чепеларе, закупени през 2001 г. със заем за 10 000 лв, и парцел в Смолян от наследяване. Колегата й Караахмед е декларирал само прехвърлените на съпругата му Затие дружествени дялове в „Чала Тур“ ЕООД.

Елена Павлова

Advertisement
Back to top button
Close
Close