НОВИНИ

Мелемов провали заседание на Общинския съвет с 67 точки

В понеделник бе провалено заседанието на Общинския съвет в Смолян с рекорден брой точки – 67.Повече от 40 от тях бяха за определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване, което може да се окаже фатално за възможността жители на общината да кандидатстват за субсидии.

В началото на заседанието шефът на групата съветници от КРОС Кирил Хаджихристев поиска като първа точка от дневния ред да бъде обсъдено предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет Славка Каменова.
След като дневният ред бе приет, Хаджихристев поиска думата и  прочете докладна записка на съветниците на КРОС, с които те поискаха предсрочно прекратяване правомощията на Каменова. От самото начало на мандата си Каменова допускала системно неизпълнение на задълженията си, редовно позволявала на кмета Николай Мелемов да прекъсва изказващите се общински съветници, което карало самите тях да влизат в обяснителен режим. Съветниците припомниха, че в ОбС са се внасяли докладни записки, които противоречат на закона и впоследствие са или оттегляни, или връщани от областния управител. Според КРОС Каменова възпрепятствала Общинския съвет да изпълнява функцията си на контролен орган на кмета и администрацията. Кирил Хаджихристев даде пример с бюджета на Община Смолян, който бе внесен за разглеждане без да е било проведено обществено обсъждане. На предходно заседание докато Хаджихристев имаше питане към кмета Мелемов, кметът демонстративно напусна залата, а председателят Славка Каменова не реагира.

И по време на тази точка от дневния ред кметът Николай Мелемов изпускаше нервите си и без никой да му е давал думата прекъсваше като черна станция председателстващия Михаил Генчев. В същото време нито един от съветниците от ГЕРБ не поиска думата и не застана на микрофона да опровергае мотивите на КРОС за сваляне на Каменова, прочетени от Хаджихристев. И самата председателка не оспори твърденията на съветниците от КРОС, не посочи аргументи в своя защита. Така без никакъв дебат се премина към тайно гласуване.

Така с 16 гласа „за” и 10 „против” Славка Каменова беше освободена от поста председател. Явно неочаквали подобна развръзка, съветниците от ГЕРБ се опитаха да предизвикат скандал и да осуетят избора на нов председател. Те настояваха, че заседанието е провалено, с мотив, че дневният ред вече е гласуван и в него няма точка за избор на нов председател. Някои стигнаха дотам, че да определят освобождаването на Каменова като „юридически и житейски абсурд“. Оспориха и правото на избрания преди това от тях председателстващ на събранието да продължи да го води. „Смятам, че правомощията на Генчев по точка 1 приключиха, защото няма предложен председателстващ да продължи работата на ОбС”, заяви Петър Мирчев (ГЕРБ). Според Димитър Кръстанов (БСП) твърдението за абсурд в тази зала пред тази аудитория, без мотиви е безпочвено, след като със своя вот съветниците са взели решение да се освободи председателят. „Няма нищо по нормално ние, които сме избрани от населението на община Смолян, да сменяме своя председател”, обясни Кръстанов.

„Г-н Генчев, стига сте се вживявали на водещ след първата точка. Нито г-н Хаджихристев, нито който и да било е направил предложение да бъде допълнен дневният ред за избор на временно изпълняващ, ако евентуално се стигне до отстраняването. Ако се продължи така, аз имам право да обжалвам”, продължи да настоява Петър Мирчев.

ГЕРБ поиска 15 минути почивка с надежда да провалят кворума. След нея обаче кворумът бе налице. В залата останаха трима съветници от ГЕРБ – Данчо Киряков, Филип Топов и Димитър Николов. Михаил Генчев се позова на чл. 14 от правилника на ОбС , в който е записано, че при предсрочно прекратяване правомощията на председателя заседанието се ръководи от общински съветник, избран от ОбС.“ И той отново бе избран да ръководи втора точка от дневния ред, а именно – избор на председател на ОбС. И тъй като съветниците от ГЕРБ (без тримата) бяха извън залата, да спасяват Славка Каменова се хвърлиха и Костадин Василев от „Заедно за Смолян“ и Салих Аршински от ДПС.
„Забърквате още по-голям буламач. Всяко решение на ОбС подлежи на контрол. В правото на какво ми взимате думата, какъв сте вие”, намеси се кметът Мелемов и изрази недоволство от опитите на Генчев да му отнеме думата. Накрая председателстващият даде ход на процедурата по избор на нов председател. Постъпиха две предложения – за Валентин Кюлхански (КРОС) и Димитър Кръстанов (БСП). След като видяха, че са малцинство, съветниците от ДПС, „Заедно за Смолян“, Стоян Иванов, и влезналите за малко ГЕРБ, напуснаха. „Нашата група има съмнения относно законността на избора и напускаме заседанието”, заяви Мария Семерджиева, която от миналата седмица е шефка на групата съветници на ГЕРБ. След нея тръгнаха повечето й колеги, но тримата Данчо Киряков, Филип Топов и Димитър Николов останаха.
При проведеното тайно гласуване с 15 гласа „за” Димитър Кръстанов бе избран за председател на ОбС.

Димитър Кръстанов след избора му за председател на ОбС

„Всеки от присъстващите тук общински съветници би могъл да бъде председател. Има основен принцип – председателят е пръв между равни. Благодаря ви за подкрепата и доверието, което ми оказвате. Ще се водя от основното съдържание на нашата клетва – в интересите и благоденствието на смолянското население и ОбС да бъде орган, който разпределя ресурсите и контролира общинската администрация”, бяха първите думи на новоизбрания председател. Кръстанов не скри разочарованието си от отсъствието на представители на общинската администрация, което бе и причина да не продължи заседанието и да се разглеждат останалите точки от дневния ред. „Обявявам на всички – съграждани и гости, че поради отсъствието на вносител не можем да продължим. Очаквайте в най-скоро време извънредно заседание на ОбС”, каза новоизбраният председател. Така съветниците от ГЕРБ, които напуснаха, не можаха да провалят заседанието на ОбС, защото вътре останаха 16 души, достатъчни за кворум. Провали го обаче кметът Мелемов, който си нарами папката с докладните и напусна сесийната зала.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close