Новини

Мелемов прекрати 15-годишния договор с „Титан“, но иска да сключи нов – пак с „Титан“

Кметът на Смолян Николай Мелемов е прекратил договорите за чистота, сметосъбиране и зимно поддържане, сключени от предшественичката му Дора Янкова на 30.08.2006 г. и 01.03.2007 г. за срок от 15 години с „Титан – Клинър“ ООД. Това става ясно от обявления за две обществени поръчки, публикувани на 19.12.2020 г. в сайта на Агенцията за обществени поръчки. Обявленията не са публикувани на сайта на Община Смолян, установи проверка на „Отзвук“. Няма и документи към обявленията. Срокът и на двата договора изтича на 1.10.2021 г., т.е. след година и девет месеца.

„На 13.12.2019 г. обаче в деловодството на Община Смолян е получено писмо, в което „Клинър“ ООД (както е новото име на „Титан – Клинър“ – б. а.) ме уведомява, че от 01.01.2020 г., поради липса на собствен капацитет и възможности за спазване на договорените условия, ще преустанови изпълнението на задълженията си“ – съобщава кметът.

Само след три дни между Община Смолян и „Клинър“ ООД е подписана спогодба, с която договорите се прекратяват, считано от 01.01.2020 г. като за неизпълнение на договора Общината задържа гаранцията, чийто размер не се съобщава.

Община Смолян няма готовност със собствени ресурси да започне да осъществява дейностите по настоящата обществена поръчка. Освен това до 1 януари не е възможно да се подготви организирането и провеждането на нова процедура, пише още в обявлението. Затова кметът Николай Мелемов решава да прибегне към договаряне без предварително обявление. Като изпраща две покани. Едната – до „Еко Титан Груп“ АД, за сключване на договор за чистота и сметосъбиране на стойност 2 милиона и 900 хиляди лева с ДДС, а втората – до „ИСА 2000“ ЕООД, за сключване на договор за зимно поддържане на стойност 1 милион и 20 хиляди лева с ДДС.

Дружеството „Клинър“ ООД е създадено като „Титан-Клинър“ през 2001 г. Според актуалното му състояние в Търговския регистър то е 50% собственост на „Инсинератор София“ ЕООД, 35% – на „Форуком“ АД и 15% на „Дорис“ ЕООД. „Инсинератор София“ ЕООД е с 2 лева капитал и е собственост на Гаврил Петков, но се предполага, че зад тази фирма са Димитър Борисов и Иво Иванов, които чрез множество фирми с името „Титан“ участват в бизнеса с боклука в редица общини в страната. Зад другите две дружества – „Форуком“ АД и „Дорис“ ЕООД, стоят хасковските бизнесмени Величко Минев, Тенчо Лилянов и Даниел Гаргов.

„Еко – Титан Груп“ АД е създадено през 2008 г. като дъщерно дружество на „Титан-Клинър“ (90% от капитала) и „Еко традекс груп“ (10%). Почти веднага след учредяването си сключва договор с тогавашният кмет Дора Янкова за оператор на депото в „Теклен дол“. А през 2016 г. кметът Николай Мелемов сключва договор с „Еко – Титан Груп“ АД за експлоатация на построената от друга тяхна фирма сепариращата и компостираща инсталация в „Теклен дол“. Така кръгът с бизнеса с боклука в Смолян изцяло е затворен от свързани и оплетени като свински черва фирми около Величко Минев, Тенчо Лилянов и Даниел Гаргов.

Действията на кмета Николай Мелемов предизвикват няколко въпроса:

1. Защо след като една фирма на „Титан“ („Клинър“ ООД) се отказва от договора си „поради липса на собствен капацитет и възможности за спазване на договорените условия“ той кани на преговори друга фирма на „Титан“ – „Еко – Титан Груп“ АД? Кога и как установи, че „Еко – Титан Груп“ АД има собствен капацитет и възможности да чисти община Смолян в продължение на 12 месеца за 2.9 млн. лева?

2. Защо параметрите в обществената поръчка са за 12 месеца, а не за 2, 3  или 6, а през това време Мелемов да започне действия по изпълнение на предизборното си обещание, дадено само преди два месеца, да създаде общинска фирма за чистота и сметосъбиране?

3. „Еко – Титан Груп“ АД и в момента има действащи договори за експлоатация на депото и за оператор на сепариращата инсталация там. Не намира ли кметът за порочна схемата една и съща фирма да събира и вози сметта до сметището, където същата фирма да я приема, да я сепарира и депонира. Кой ще контролира и как колко отпадъци се събират, возят, сепарират и депонират?

4. От няколко години целият град Смолян вижда по препълнените кошове и непочистените улици, че „Клинър“ ООД няма възможност да спазва договорените условия. В социалните мрежи това е най-често коментираната тема. Кметът на община Смолян сляп ли беше, че не видя това преди години и не прекрати договора поради виновно поведение на „Клинър“ ООД?

Зарко Маринов

 

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
Back to top button
Close
Close
Close