Местна власт

Мелемов планира да стопи дълга на Смолян със 7 млн. до края на мандата си

Скачат двойно приходите от данъци, 5 пъти се увеличават постъпленията от таксите за услуги

Кметът на Смолян Николай Мелемов планира да намали дълговете на общината през втората половина от мандата си с почти 7 милиона лева. Източникът за погасяване на тези 7 млн. лева са завишаване на приходите от данъци и такси. Това става ясно от внесената от него в Общинския съвет бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020. Оптимистичната прогноза бе приета днес от общинските съветници без дискусия.

Дългът на общината в началото на периода (01.01.2017) е 17 327 588 лева, сочи кметът. Още в края на тази година той планира намаляването му до 11 839 484 лева, или с почти пет и половина милиона лева. 832 000 лева ще бъдат погасени по емитирания през миналата година 10-милионен облигационен заем. Освен това общината ще върне на Министерство на финансите и безлихвения заем от 3 950 000 лева. През следващата 2018 година кметът на Смолян прогнозира дългът на общината да се увеличи само с 255 хиляди лева, а през 2019 г., когато приключва втория мандат на Мелемов, ще бъдат погасени още 1 559 804 лева и борчовете на общината се стопят до10,5 млн. лв.

В Общината, ръководена от Мелемов, залагат драстично увеличение на приходите от данъци залагат през следващите 3 години. Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти се планира да нараснат до 2 милиона през 2020 г., или 2,3 пъти в сравнение със събраните през 2016 г. 884 хиляди лева. Приходите от данък върху превозните средства също са заложени на 2 милиона – два пъти повече от събраните 910 хиляди лева.

Странно увеличение на приходите е заложено от такси за технически и административни услуги. През миналата година те са били общо малко над 200 000 лева. В бюджетната си прогноза Мелемов залага 1.1 млн. лева, или 5 пъти повече, което в разрез с обявената държавна политика за намаляване на административната тежест на граждани и фирми.

Advertisement
Back to top button
Close