Местна власт

Мелемов: Нямам намерение да връщам безлихвения заем

„Няма да връщам безлихвения заем„. Това е заявил кметът Николай Мелемов на 8.01.2018 г. на среща в кабинета си с председателя на Общинския съвет Димитър Кръстанов и председателите на групи в ОбС – Ангел Безергянов (ГЕРБ), Кирил Хаджихристев (КРОС), Стефан Сабрутев (БСП). Думите си Мелемов потвърди, макар и неохотно, публично на заседанието на Общинския съвет на 12 януари.

„Начинът, по който се управлява общината е неприемлив – от 2014 г. кметът Мелемов взима безлихвен заем от държавата единствено с цел погасяване на стари задължения, а всяка година това искане се подновява.“ – се казва в позиция на КРОС, изпратена до медиите днес. „Не приемаме и методите на управляващите да плашат гражданите на Смолян, че при неприемане на заема от държавата, ще бъдат лишени от финансиране всички спортни и културни дейности, от средства за плувния басейн, за детските градини и ансамбъл „Родопа“.“ – се казва още в позицията на местната коалиция.

Публикуваме пълния текст на становището на съветниците от КРОС.

КРОС няма да подкрепя продължаващото финансово затъване на Община Смолян

Общинските съветници от КРОС гласуваха „въздържал се“ искането за нов безлихвен заем от държавата

Общинските съветници от Коалиция за развитие на община Смолян (КРОС) се въздържаха при гласуването на нов заем на стойност 3 950 000 лв., поискан от кмета на общината Мелемов и общинските съветници от ГЕРБ на последната сесия на ОбС. От КРОС продължават да настояват за прозрачност и ефективност при управлението на финансите на Община Смолян. Този призив за финансова дисциплина и публичност на управлението бе отправен към кмета Мелемов и общинската администрация още от началото на мандата през 2016 г.

В своите изявления общинските съветници отбелязваха, че очевидно не е постигнат реален резултат, а днес общината е доведена до драстично лошо финансово състояние. Призивите ни за ревизиране на договора с „Клинър“ ООД останаха глас в пустиня, както и всякакви наши предложения за оздравяване на общината.

Представителите на КРОС заявяват, че групата им се е въздържала при поредното искане за безлихвен заем от държавния бюджет и това е последователна позиция против поемането на нови заеми от началото на този мандат на ОбС. Въпреки вълната от безпочвени публични обвинения срещу нас, КРОС заявява, че няма да подкрепя и в бъдеще нито една стъпка, водеща до задълбочаване на финансовата криза на община Смолян.

Начинът, по който се управлява общината е неприемлив – от 2014 г. кметът Мелемов взима безлихвен заем от държавата единствено с цел погасяване на стари задължения, а всяка година това искане се подновява. КРОС продължава да пита какви точно мерки е предприел  кметът в рамките на тези 3 г. с цел спестяване на средства, така че старият заем да бъде погасен или поне намалена стойността му. Искаме също така да информираме гражданите на Смолян, че настоящето искане за заем на стойност 3 950 000 лв. (ако въобще бъде отпуснат от МФ) няма да реши нито един проблем на общината, защото в нея няма да влезе нито стотинка, доколкото се предвижда средствата да покрият стари задължения, натрупани от същото това ръководство.

Озадачава ни и фактът, че още през юни министърът на финансите е изпратил писмо до г-н Мелемов  с указания, че отпуснатият безлихвен заем от държавата трябва да се погаси до 01.12.2017 г. или да се кандидатства за нов такъв, който да послужи за погасяване на съществуващия. През октомври е получено ново напомнително писмо от министър Горанов. КРОС пита защо при наличието на множество предупреждения, предложението за заем се внася след цели 5 месеца на сесия на ОбС  чак на 30.11.2017 г., т. е. в последния ден преди изтичане на срока му по закон. Това е доказателство за бездействие, мудност и безотговорност от страна на кмета и на администрацията към управлението на общинските финанси и на практика поставя общинските съветници в безизходна позиция.

Освен това на среща, проведена на 8.01.2018 г., между г-н Мелемов и общински съветници от всички представени в ОбС политически сили, той заяви, че дори няма намерения да връща на държавата безлихвения заем! Това означава, че заемът може да бъде „завещан“ на следващото управление и  общината Смолян да затъне в постоянни бъдещи задължения към държавата.

В допълнение решението на ОбС за заем от 12.01. 2018 г. е в противоречие с Решение от юни 2017 г., с което е приета Тригодишната финансова прогноза 2018-2020 г. В нея не се предвижда през 2018 г. Общината да ползва безлихвен кредит от държавата.

Не приемаме и методите на управляващите да плашат гражданите на Смолян, че при неприемане на заема от държавата, ще бъдат лишени от финансиране всички спортни и културни дейности, от средства за плувния басейн, за детските градини и ансамбъл „Родопа“. Смятаме това за тежка и примитивна манипулация на общественото мнение. Заявяваме, че едно добро преразпределение на местния бюджет може да спести вече осигурени средства за всички тези дейности. Заявяваме и, че твърдението на зам. – кмета г-жа Аръчкова, че на общината няма да бъде предоставена от държавата целевата субсидия за зимно поддържане в размер на 860 000 лв., също не отговаря на истината.

КРОС продължава да отстоява позицията си против взимане на държавен заем и  смята, че при подобряване на финансовата дисциплина общината може да функционира без него, като предлага следните решения:

  1. Подобряване на събираемостта на данъци и такси, с което ще се завиши приходната част в бюджета.
  2. Да се преразгледат договорите за сметосъбиране. Това предлагаме още от 2016г. Да се изразходват средства в размер, колкото общината е събрала от такса смет – така ще се постигне икономия около 1 500 000 лв.
  3. Преразглеждане на обществените поръчки, които  са проблемни и със завишени стойности . Драстичен е примерът с цената на пелети за отопление на детски градини и училища, които са 1.5 пъти по-скъпи наличните в търговската мрежа.
  4. Пълна финансова прозрачност и разпределение на капиталовите разходи по обекти и със стойности.

Смятаме, че всички достойни граждани на Смолян застават зад тази позиция, без оглед на техните лични политически пристрастия.

15.01.2018 г.

 

Advertisement
Абонамент за видео канала на "Отзвук" в Youtube. Безплатно е! Очакват ви над 100 видеа!
Back to top button
Close
Close
Close