Advertisement
ОБЯВИ

МБАЛ “Проф. Д-р Константин Чилов” – град Мадан

МБАЛ “Проф. Д-р Константин Чилов” – град Мадан
ул. ”Перелик” № 91 тел.: 0887 993 989
e-mail: mbal.madan@abv.bg

На основание чл. 90 от КТ във връзка с чл. 68 ал. 7 от Закона за лечебните заведения, Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ “Проф. д-р К. Чилов” ЕООД1 ГР. Мадан и Заповед РД-08-177 от 10.11.2023 г. на Управителя на МБАЛ ЕООД1 ГР. Мадан:

1. Открива процедура по провеждане на конкурси за:

Началник на отделение по вътрешни болести;
Началник на отделение по нервни болести;
Началник на отделение по хирургия;
Началник на отделение по педиатрия;
Началник на отделение по акушерство и гинекология;
Началник отделение по УНГ болести;
Началник Отделение по образна диагностика;
Началник Клинична лаборатория;
Главна медицинска сестра.

2. Изисквания към кандидатите:
А. За началниците на стационарните отделения
– висше медицинско образование;
– придобита специалност по съответния профил;
– втора специалност е предимство за кандидата;
– стаж по специалността над 5 години;
– да не са с отнети права за практикуване на професията си;
– да са членове на БЛС.

Б. За главна медицинска сестра:
– да притежава образователно квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“;
– трудов стаж като медицинска сестра в отделение или на ръководна длъжност най-малко 3 години;
– да не са осъждани;
– да членува в БАПЗГ.

3. Необходими документи за участие в конкурса:
А. За началниците на стационарните отделения
– заявление за допускане в конкурса;
– професионална автобиография;
– диплома за висше медицинско образование;
– диплома за придобита специалност;
– други документи за придобита квалификация, правоспособност, научно звание или научна; степен, квалификационни степени (ако съответния кандидат притежава такива);
– свидетелство за съдимост;
– удостоверение за трудов стаж;
– удостоверение за членство в БЛС;
– Проект на тема „Развитие и перспектива на отделението в условия на нарастваща конкуренция за три годишен период 2024 – 2027 г.”

Б. За главна медицинска сестра:
– диплом за завършено образование;
– свидетелство за съдимост;
– удостоверение за трудов стаж;
– документ за членство в БАПЗГ;
– Проект на тема „Управление и контрол на качеството на здравните грижи в МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов“ ЕООД, гр. Мадан за период 2024 – 2027г.“

4. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и всички останали справка за дейността на болницата, необходими за изготвяне на проекта са на разположение на всеки кандидат в „Административен отдел” на болницата.

5. Конкурса за началници на отделенията и главна медицинска сестра ще се проведе на два етапа:
– Първият етап е допускане до участие и проверка на документите;
– Вторият етап е събеседване по проекта и събеседване по нормативните документи, касаещи здравеопазването.

Документи за участие за обявените конкурси ще се приемат в административен отдел на МБАЛ – ЕООД, гр. Мадан до 16,00 часа на 19.01.2024 г. вкл.
Конкурсът за началник на отделение ще се проведе на 26.01.2024 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на ІІ-ри етаж на болницата.

Документите се подават в запечатан плик, като върху плика се отбелязва за коя длъжност кандидатства, име на кандидата, телефон за връзка и адрес. Проектът се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.

Конкурсът за главна медицинска сестра ще се проведе на 25.01.2024 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на ІІ-ри етаж на болницата. Документите се подават в запечатан плик, като върху плика се отбелязва длъжността за ,която кандидатства, име на кандидата, телефон за връзка и адрес. Проектът се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.

За незаети длъжности за началници на отделения ще се проведе конкурс на 16.02.2024 г. от 14.00 часа при същите условия, като документи ще се приемат до 16.00 часа на 09.02.2024 г.
За незаета длъжност главна медицинска сестра ще се проведе конкурс на 15.02.2024 г. от 14.00 часа при същите условия, като документи ще се приемат до 16.00 часа на 09.02.2024 г.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!