Advertisement
Инциденти

Махат кравефермата, замърсила с тор питейната вода на Доспат

Кравефермата, която замърси с животинска тор питейната вода в Доспат, вече е затворена, съобщи зам.-директорът на ВиК Костадин Тотев. Той обясни, че водоподаването в града е възстановено чрез директно захващане от другите водоизточници. „Благодарение на това, че имаме постоянен миниторинг и бързата реакция на колегите в Доспат не сме допуснали натравяне. След като се разбра, че във водоема се просмуква тор, незабавно преустановихме подаването”, добави Тотев.
Торта е от кравеферма, която се намира в района на водоизточника и от нея е станало замърсяването. Животновъдният обект е в регулацията на град Доспат и няма изградено торохранилище, каквото е задължително.
При проверка на място специалистите установяват, че не е констатирано замърсяване на повърхностен воден обект, но чрез инфилтрация течният и твърд торов отпадък постъпва във водоема, водоснабдяващ част от Доспат.
Експертите на Басейнова дирекция Благоевград също са действали светкавично. Те установяват замърсяването от инфилтрацията от депонираните твърди торови отпадъци и формираните отпадъчни води от кравеферма, която се стопанисва от земеделски производител въз основа на договор за наем. „Обектът се намира в пояс II на определената санитарно-охранителна зона, в непосредствена близост до самия каптиран извор, което е нарушение на забранителните и ограничителните режими. Наемателят и собственикът на имота са уведомени писмено от дирекцията за необходимостта от незабавно  преустановяване дейността на кравефермата“, съобщи Вангелия Иванова – директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”. За установените нарушения –  заустване без разрешително и замърсяване на водоизточника, са изпратени две покани за съставяне на актове за установено административно нарушение. За установяване състоянието на водите във водоизточника са изпратени възложителни писма за извършване на пробовземане до Регионална лаборатория на ИАОС – Смолян, и РЗИ – Смолян. Уведомени са компетентните органи за вземане на отношение.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!