НА ФОКУС

Мъдростта на едно съграждане: 20 години с мисъл за Родопите и младите хора

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова, председател на Настоятелството на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

Председателят на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д-р Анна Недялкова и почетен гражданин на Смолян дари чешма на жителите на областния град. Кътът за отдих се намира до стадион „Смолян”. На 26 май символично бе прерязана лентата на новата придобивка. На събитието присъстваха областният управител Стефан Сабрутев, кметовете на Девин, Златоград и Рудозем, директори на институции и много жители и гости на града.

„Днес имам много приятното задължение да предам документите за собственост на чешмата и документите за дарение към обществеността на кмета Николай Мелемов. Водата има памет и нека с появата на трите поколения на семейството – синът ми и една от внучките ми, завещаем в паметта на тази вода да има приемственост, обединение и съпричастност към делата, да имаме човешкото право да грешим. И още по-възвишеното човешко право – да си прощаваме. Да помним винаги, че водата и земята не сме ги получили даром от нашите деди, а сме ги взели назаем от децата си и им дължим много!”, каза проф. Недялкова, като пожела на смолянчани да им върви винаги „по вода”.

„Родопчани имаме традиция, когато искаме да оставим нещо добро за поколенията, да направим чешма. Благодаря за хубавия кът! Обещавам, че ще се грижим за него и ще го поддържаме и нека той стане символ на Варненския свободен университет в град Смолян”, каза кметът Мелемов.

Благодарности от името на семейството изказа и синът на проф. Недялкова доц. д-р Красимир Недялков – президент на Варненския университет. Той благодари и на двете дами, спомогнали за практическото реализиране на проекта – доц. д-р Анелия Пържанова – директор на филиала на ВСУ и зам.-кмета Мариана Цекова.

„Има нещо свещено в благородното дело да създадеш университет, да вградиш в него мечтите си, да му вдъхнеш неповторим дух, а всичко това да превърнеш в традиция“, споделя председателят на Настоятелството на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова. Така преди 30 години се ражда Варненският свободен университет – духовният център, който обедини през годините много хора – учени, преподаватели, студенти, техните родители, служители, общественици. 10 години по-късно е съграден и филиалът на университета в град Смолян.

Кметът Николай Мелемов и проф. д.ик.н. Анна Недялкова откриват чешмата

За тогавашния ректор на Варненския свободен университет, икономиста проф. Анна Неделякова, владееща едно от най-мощните оръжия – модерно научно мислене, приложимо в адекватно и ефективно образование, предизвикателствата в лицето на икономическите, инфраструктурните и демографските диспропорции между Варна и Смолян не са плашещи, напротив – мотивират нея и екипа й. Академичният съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“ решава да разкрие Център за интердисциплинарни изследвания и обучение (ЦИИО) в Смолян, като част от структурата си. От първите и най-трудни стъпки при основаването, през следващите години на развитие и утвърждаване, проф. Недялкова застава до екипа на Центъра. След задълбочен анализ ръководството на университета залага във функциите му интердисциплинарни изследвания на Родопския регион, изучаване на проблемите на социална адаптация на населението с акцент върху младите хора в условията на структурна реформа. Прилага се адаптиран подход към научната дейност и образователната политика, и гъвкави решения за разкриване на специалности, съобразени с търсенето на пазара на труда. Изградени са устойчиви партньорства с местната власт в името на една обща цел – Смолян да се превърне в съвременен образователен център, да се използва потенциала на младите хора, които желаят да се образоват, да надграждат знанията и уменията си и да работят за развитието на родния си край. В Смолян и в Родопите, значително засегнати в структурната реформа на икономиката след 1990 г., науката и образованието заемат важно място за преодоляване на негативните последици.

Националната акредитация затвърждава позицията на стабилност и устойчивост на Варненския свободен университет и неговите звена в системата на българското висше образоване. През академичната 2000-2001 учебна година Центърът в Смолян също получава 5-годишна акредитация и стартира със специалностите „Икономика“, „Стопанско управление“, „Публична администрация“ и „Международни икономически отношения“. Негов директор е проф. д.ик.н. Димитър Филипов – учен и общественик със забележителен принос за икономическата наука и обществознанието, радетел за възстановяването на списание „Родопи“ през 2001 г., на което остава главен редактор до 2007 г., той споделя амбициите на университетското ръководство учебно-научният комплекс „Родопа“ да се превърне в същински духовен център на Родопите.

Проф. Недялкова определя Центъра в Смолян като прототип, в който се наблюдават актуалните измерения на социалната синергия. „Тук стъпваме на духовното, културното и историческото наследство на Родопите, на специалното отношение на родопчани към образованието и отправяме поглед към бъдещето“, споделя тя. За местната власт – това е една нова възможност за развитие на града като образователен център. Взима се възможно най-доброто решение за устойчивото развитие на академичната структура. Общинският съвет предоставя базата на бившия Пионерски дом, която в следващите години, с личната подкрепа на проф. Недялкова, се превръща в истинско университетско пространство – с подходящо оборудвани за образователния процес зали, библиотека, книжарница, спортна зала.

В ЦИИО – Смолян са разработени редица идеи и проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество. Основната им цел е постигане на трансгранични научни мрежи за сътрудничество – обмен на ноу-хау, разработка на нови технологии за съхраняване на културно-историческото наследство, създаване на трансгранична лаборатория за разработки на научни приложения за комплексни системи в секторите околна среда, здравеопазване, икономика.

Проф. Анна Недялкова е активен участник в дебата за укрепване връзката „академично образование – пазар на труда“ в Родопите. Само визионерите в българското висше образование, сред които безспорно е тя, виждат необходимостта в Родопите да се изгради собствен капацитет в публичния и частния сектор, предвид предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз.

„Тук има атмосфера на подкрепа и защита на образователните интереси на Смолянски регион“, обобщава проф. Недялкова при обосноваване на решението. Визията за последващо развитие на Филиала в Смолян е да се сформира среда за обучение на чуждестранни студенти, да се провеждат стажове и практики на студентите от Варненския свободен университет по специфични за региона направления – туризъм, планинско спасяване, опазване на културно-историческото наследство и др., да се поощряват студентите от Филиала към участие в международен обмен в 40 чужди висши училища -партньори. Разработена е специална концепция за подпомагане на студенти с високи постижения. За целта, след широк дебат с изпълнителната власт и местния бизнес, е създадена Фондация „Родопски ценности“, насърчаваща обществената съпричастност.

През декември 2016 г. към Филиал Смолян на Варненския свободен университет е създаден Институт за интегрирано управление на общините с мисията да съдейства за устойчивото и интелигентно развитие на общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите в съответствие с концепцията „Smart City”.

По идея на проф. Анна Недялкова през 2018 г. Варненският свободен университет разкрива и една от най-модерните специалности в контекста на европейските и световните стандарти – „Кръгова икономика“, достъпна и за студентите от Филиала в Смолян. Програмата се реализира с подкрепата на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите. Като лектори са привлечени водещи европейски учени и експерти.

Човекът, който неизменно стои зад всяко от тези съграждания е авторитетен учен и преподавател, успешен мениджър, визионер на съвременното българско образование и личност с активна гражданска позиция и социална ангажираност.

Каквото и да се каже за проф. Недялкова, би звучало някак недодялано, недовършено, недостатъчно и непълно, защото човек трудно би могъл да обозре и опише онази искра – позитивна и съзидателна, която стои в основата на всяко съграждане.

За себе си проф. Анна Недялкова откровено споделя, че черпи идеи и опит от живота и неговите предизвикателства. „От дълбокото убеждение, че всеки проблем има поне няколко възможни решения, а всяко едно нещо може да бъде направено и по-добре. Най-дълбокият извор на идеи е критичният анализ на собствения опит, на делтата между поставени цели и постигнат резултат… Винаги съм считала, че високите цели, допълнени с висок професионализъм и морал са източникът на развитието“.
Да съградиш храм на науката и знанието, да „бръкнеш“ в сърцето на Родопите, за да направиш втори – филиал със своя специфична роля и значение за региона, да възкресиш една традиция, базирана на дълбоките корени и непреходност на родопските ценности, каквато е сп. „Родопи“, да отвориш хоризонтите и да градиш интелигентно бъдеще на вълната на Четвъртата индустриална революция, да накараш стотици млади хора да вярват в мечтите си и с увереност и самочувствие да вървят по пътя на успеха задно със своя университет… за повечето хора това е невъзможно начинание, изискващо не десетилетия, а столетия. За нея никога не е достатъчно. Онези, които имат привилегията да я познават и да работят с нея, знаят, че още с преполовяването на задачата проф. Недялкова вече има нова идея – още по-новаторска и още по-мащабна.
„За нас високите постижения вече са станали просто стандарт, неотменен критерий за дейност и резултат“, казва професор Недялкова. „Всичко това, обаче остава в летописа на времето, затова ние продължаваме да гледаме напред, да градим още по-смели планове и да имаме още по-дръзки амбиции“.

Наред със смелия поглед в бъдещето, обаче стои неизменно респектът към традициите. В духа на онези, стародавните, идващи от лоното на Родопа планина и защото съграждането не може да спре, то отдавна се е превърнало от процес във философия, в Смолян се появява една чешма.

Смисълът на съграждането е и в това да се доближиш до повече хора със съграденото… А посланието на проф. Недялкова е:
Спри се и опитай глътка величие от недрата на Родопа планина.
Отвори душата си за нейния разказ. Мълчаливо и гордо водата ти носи легендите на върховете, песните на Орфей, звъна на чановете, дъха на родопските билки.
Отвори сърцето си, за да почувстваш духовната чистота на родопчанина и неговото достолепие. Не отминавай! Нека заедно да обичаме Родопите!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close