Advertisement
МЕСТНА ВЛАСТ

Мадан създава по проект общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“

Днес кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за финансиране на проект „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“.

Проектът е с продължителност 20 месеца и предвижда реализация на следните дейности:
– Създаване на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“;
– Кадрово и материално обезпечаване на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“;
– Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост чрез провеждане на мотивационно обучение „Аз мога“;
– Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
– Организиране и провеждане на професионално обучение;
– Осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
– Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
– Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Предвижда се осигуряване на заетост до 12 месеца на 34 броя лица от уязвимите групи на територията на община Мадан (хора с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица) към създаденото в рамките на проекта ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН“.

Общата стойност на проекта възлиза на 391 154,40 лева, в т.ч.:
– 332 481,24 лв. /85%/ – средства от ЕСФ;
– 58 673,16 лв. /15 %/ – национално съфинансиране.

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!