Местна власт

Мадан разкрива център за психично болни

Община Мадан ще разкрие Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства. Решението бе взето на последното заседание на Общинския съвет. Причината за разкриване на центъра е увеличения брой на пълнолетните лица с психични разстройства в общината, които са в риск от социално изключване и настаняване в специализирани институции. Преобладаващата част от хората са с висока степен на зависимост от грижа, като прогресирането на заболяванията при някои застрашават безопасността на самите тях и на околните.

Намеренията са новата институция да е с капацитет 15 потребители. Общината разполага със сграден фонд и е предприела подготвителни действия, извършвайки ремонт на помещенията, за сметка на общинския бюджет и кандидатстване с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към МТСП за осигуряване на финансиране за обзавеждане и оборудване. Предвидено е центърът да бъде в сградата на МБАЛ Мадан.

Община Мадан ще поиска от директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане да разреши откриването на центъра.
Решението бе взето с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“.

Advertisement
Back to top button
Close
Close