Advertisement
НА ФОКУСМЕСТНА ВЛАСТ

Кубик вода в Смолян да стигне 5,00 лева иска „ВиК“ ЕООД

Двойно поскъпване на водата в Смолянска област през следващите 5 години е поискало „ВиК“ ЕООД, става ясно от внесения за обсъждане в Общинския съвет на Смолян Бизнес план за развитие дейността на дружеството като оператор за периода 2022-2026. Документът е внесен за разглеждане като една от последните точки в дневния ред на насроченото за днес от 17.00 часа заседание на местния парламент.

Advertisement

Кметът Николай Мелемов не се е ангажирал в докладната си записка с мнение дали бизнес планът на „ВиК“ да бъде одобрен. Оставил е възможността съветниците да решат дали представителят на общината да гласува с „да“ или „не“ на общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 30.09.2021 г. от 14:00 ч. в Областната администрация.

От 1 януари 2021 г. водата в Смолян струва 2,58 лв. на кубик. В цената е включена доставка на питейна вода, канализация и пречистване на отпадни води и ДДС. Предвижда се тя да стане 3,40 лв. от началото на следващата година, 3,94 лв. през 2023 г., 4,23 лв. – през 2024 г., 4,56 лв. – през 2025 г. и да достигне 4,92 лв. през 2026 г.

Основният мотив за скока на цената е необходимостта от увеличаване на заплатите. Заплатите в сектора са ниски и има проблем със запазване на квалифицирания персонал, пише в плана. В него не се посочва каква е средната работна заплата в дружеството. По неофициални данни тя е около 850 лв. Планираното увеличение на възнагражденията е с 80% през следващите 5 години, като от следващата 2022 те ще нараснат с 20% спрямо 2020 г. и в следващите години ще се вдигат с по 10% всяка година. Вторият мотив е в заложените инвестиции от 12.7 млн. лева, в които е включено и съфинансирането по интегрирания воден проект на Смолян.

Данните от бизнес плана сочат една тревожна тенденция. А именно, че цената на водата ще достигне до предела на социалната й поносимост. За 2021 г. определеният от КЕВР таван е 5,54 лв. на кубик. При цена в Смолян от 2,58 лв. в момента тя е 47% спрямо максимално допустимата. А заложената през 2026 г. цена от 4,92 лв. се доближава много близко до социално поносимата от 6,47 лв. за кубик. В същото време месечните доходи на член на домакинство в Смолянска област ще останат много ниски през периода и ще нараснат с едва 13% според бизнес плана на „ВиК“ – от 639 лв. през 2022 г. на 724 лв. през 2026 г.

Бизнес планът ще бъде разгледан на насроченото за 30 септември извънредно общо събрание на Асоциацията по ВиК, свикано от областния управител Стефан Сабрутев. Последната дума е на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button
Close