Местна власт

КРОС иска извънредна сесия на Общинския съвет заради свлачището по пътя Смолян-Мадан

Общинските съветници от КРОС внесоха днес предложение за свикване на извънредна сесия на ОбС във вторник, 20 март, във връзка със свлачището на пътя Смолян – Мадан в района на разклона за с. Тикале. Към предложението за сесия те правят и питане към кмета Н. Мелемов, след като свлачищните процеси са започнали още през декември 2017г., какви превантивни мерки са предприети от държавните институции за намаляване риска за местното население.

От КРОС предлагат на заседанието да бъдат изслушани представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областната управа – гр. Смолян, EVN, ВиК, ОД МВР, кметовете на засегнатите населени места.

„Създадени са ненормални условия на живота и здравето на 11 населени места с население от 2 000 души, като те нямат достъп до медицинска помощ, социални и логистични услуги. Съществува опасност от дългосрочна изолация на местното население, риск за живота на хората, преминаващи пеша през района,  риск за електро и водоподаване в района за дълъг период от 6 месеца, допълнително оскъпяване на основните хранителни продукти поради удължаване на пътя с 40 км. Затвореният участък ще засегне и туристическия поток към Гърция по време на летния сезон.“

Това са констатациите, направени от КРОС, поради което общинските съветници от коалицията смятат за наложително да бъде свикана извънредна сесия на ОбС.

„Блокирането на пътната артерия засяга 11 населени места от Община Смолян и провокира социално и икономическо напрежение…Считаме , че населението и ние като общински съветници трябва да бъдем информирани за конкретните действия на националните и местни институции относно действията по обезопасяването, разчистването и укрепването на свлачището и възможностите за алтернативни маршрути, както и за продължителността на възстановителните работи“, се казва в искането.

В питането си към кмета от КРОС настояват и за публичен достъп до информация за свлачищните процеси, за да може местното население, както и частния бизнес, да планират основните си ежедневни дейности и да бъде нормализиран социалният живот на района. За решаване на проблема да се направи анализ на ситуацията с участието на кметовете на засегнатите места и система от мерки за гарантиране на сигурността на хората в района на свлачището.

КРОС питат кмета също какви са мерките за изчистване на свлачището и неговото трайно укрепване, както и на каква стойност са строително-монтажните дейности и краен срок за възстановяване на пътното движение.  Каква е организацията по обслужване на откъснатите села от МВР, пожарна и аварийна безопасност и бърза помощ, тъй като предвиденият обходен път с. Тикале – с. Влахово няма да бъде разрешен за преминаване на автомобили над 3.5 тона – т.е. автобуси и пожарни коли. Има ли превантивни мерки срещу прекъсване на водо- и електрозахранването в района, обезопасяване на пешеходния трафик в района с осветление, има ли организация за превозване на работещите и учащите в Смолян, предвиден ли е ремонт на пътната настилка по маршрута кв. Райково – с. Фатово – гр. Рудозем, където е пренасочен автомобилният поток, където има участъци със силно нарушена пътна настилка.

От КРОС настояват за създаване на график за всички основни и съпътстващи дейности за нормализация на социалния живот в района.

Публикуваме едно към едно питането на КРОС.

                                                             ДО

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА

                                                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                                            СМОЛЯН

 П  И  Т  А  Н  Е

на общинските съветници от МК „Коалиция за развитие на община Смолян“

 

ОТНОСНО:  Активизирало се свлачище на пътя гр. Смолян – гр. Мадан, в района на село Тикале.

Мотиви

Вече 1 седмица главният път Смолян – Мадан е затворен заради свлачище. Блокирането на пътната артерия засяга 11 населени места на територията на община Смолян и провокира социално и икономическо напрежение както на местно, така и на национално ниво. Доколкото проблемът изисква решението и намесата на националните институции, сме наясно, че местната власт трудно може да се ангажира изцяло с практическото решение на проблема. Тя обаче може да организира информационни срещи с представители на засегнатите населени места с цел преодоляване на създалото се напрежение .

Засега не е ясно или поне не е публично известно каква е геоложката природа на свлачището – асеквентно, консеквентно или инсеквентно.

Не е класифициран и механизмът на свлачищните процеси – делапсивен, ерозивен, детрузивен, консистентен или срутищен. Изясняването на това може да даде и индикация за причините за свлачището и дали те се дължат изцяло на природна или на човешка намеса.

Населението ще получи допълнителна информация за дълбочината на свлачищните процеси, което ще позволи на местните публични и частни институции да планират дългосрочните си дейности съобразно планирания период на възстановяване на пътната връзка и нормализиране на социални живот на местното население.

Липсата на системна информация за планираните дейности не позволява на местното население дългосрочно да гарантира извършването на основни дейности по осигуряване на социалния ритъм и неговото ежедневие.

По данни на местното население свлачищните процеси са започнали още през декември 2017 г., но държавните институции не са предприели нищо по изясняване на ситуацията в района и не са предприели никакви превантивни мерки за намаляване на риска за местното население.

Констатации

 1. Засегнати са 11 населени места на територията на община Смолян с общо население от 2000 души.
 2. Създадени са ненормални условия за живота и здравето на засегнатите от свлачището хора и те нямат нормален достъп до медицинска помощ, социални, логистични и транспортни услуги.
 3. Налице е риск за живота на хората, преминаващи пеша през района на свлачището в светлата и тъмната част на денонощието.
 4. Съществува опасност от дългосрочна изолация на района доколкото местното население ще е принудено да използва заобиколни пътища за достъп до общинския център.
 5. Съществува риск за електро и водоподаването в района на бедствието за много дълъг период от време (поне 6 месеца).
 6. Съществува риск за допълнително оскъпяване на основни хранителни продукти и транспортни услуги за дълъг период от време, доколкото в момента се налага отклонение с повече от 40 км на достъпа на местното население до общинския център.
 7. Затворения пътен участък е част от най – краткия маршрут от централна България към Гърция. Предстои летния туристически сезон, който предполага увеличаване на пътникопотока.

Искания

 1. Свикване на извънредна сесия на ОбС гр. Смолян за цялостен анализ на създалата се ситуация с участието на кметовете на засегнатите населени места.
 2. Покана за участие и изслушване на представители на всички държавни и местни институции, ангажирани с разрешаването на проблема
 3. Публичен достъп до информацията за причините за свлачищните процеси.
 4. Решение на ОбС да изисква създаването на линеен график по всички основни и съпътстващи дейности за нормализация на социалния живот в района.
 5. Набелязване на система от мерки за гарантиране на сигурността на хората в района на свлачището
 6. Мерки по информиране на местното население за всички действия на държавните и местните институции за нормализиране на регулярните и ежедневни дейности.

 Питания

 1. Изготвен ли е геодизичния доклад и какво е становището на експертите относно: причини за активиране на свлачишния процес, активност, площ, дълбочина, структора на свлачището.
 2. Предприети ли са мерки за изработване на проект за изчистване на свлачището и неговото трайно укрепване. На каква стойност са строително – монтажните и възстановителни дейности.
 3. Предвижда ли се краен срок за възстановяване на пътното движение и какъв е той.
 4. Обходния път с. Тикале – с. Влахово с какъв краен срок за пускането му в експлоатация е. Какви са неговите параметри и възможности за ползване.
 5. Предприети ли са мерки по обезопасяването на пешеходния трафик в района на свлачището като: обезопасяване, осветление в тъмната част на денонощието, наблюдение, информационно обезпечаване на населението за опасностите.
 6. Пренасочването на автомобилния поток по маршрута кв. Райково – с Фатово – гр. Рудозем: Участъци от този маршрут са със силно компроментирана пътна настилка – предвижда ли се извършване на ремонт.
 7. Пренасочване на автомобилния поток по маршрута кв. Райково – с. Смилян – гр. Рудозем: Какво е състоянието и активността на свлачището по това трасе. Има ли опасност от затваряне на пътния участък и какви мероприятия са предприети за овладяването му.
 8. Какви мероприятия са предприети с цел недопускане на прекъсване на електрозахранването в района на свлачището.
 9. Какви мероприятия са предприети за недопускане нарушаване на водоподаването в района на свлачището. Какво е влиянието на стария водопровод върху свлачището.
 10. Каква организация е създадена за обслужване на откъснатите села по линия на МВР, пожарна и аварийна безопасност и спешна медицинска помощ.
 11. Каква организация е създадена за работещи и учащи се в гр. Смолян, относно тяхното придвижване.
 12. Създадена ли е временна организация на движението в дълбочина, с цел информираността на водачите на МПС за затворения участък и алтернативните пътища за видовете МПС.

16.03.2018 г.                                  Председател на групата на
 гр. Смолян                                      Общинските съветници от „КРОС“
                                                         Кирил Хаджихристев

 

Advertisement
Back to top button
Close
Close