НОВИНИ

„Косара-Р“ внедри машина за рециклиране на текстилни отпадъци (видео)

Смолянската фирма „Косара-Р“ ЕООД внедри машина за рециклиране на текстилни отпадъци. „Оборудването е част от проект, който започнахме в началото на миналата година и е за рециклиране на изрезки при кроенето в шевното производство. С него целият текстилен отпадък ще бъде раздробен на дреб и ако към него се прибави силикон, може да се подобри качеството, и може да се произвеждат възглавници, подложки, вата за работни дрехи и др. Идеята е отпадъкът да бъде на 100% възобновен като рециклиран продукт в определени изделия“, каза собственикът на „Косара-Р“ Радой Краев.

На представянето присъстваха директорът на РИОСВ Смолян Екатерина Гаджева и Милена Мочовска – главен експерт „Направление на отпадъците“.

Рециклиране на текстилни отпадъци

Проект за текстилни отпадъци

Публикувахте от Вестник Отзвук в Вторник, 3 декември 2019 г.

Линията за рециклиране, която вече работи, се състои от четири машини, като три от тях са по проекта, финансиран по ОППР „Иновации и конкурентоспособност“, процедура за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване ресурсите и е с продължителност 20 месеца. Стойността на целия проект е около 620 000 лв., а машините за рециклиране ¼ от тя общата сума.

Целта на проекта е да се оптимизира производствения процес и повиши ресурсната ефективност на дружеството, като се внедри в производството пилотна технология за безотпадно производство, основано на ефективно управление на влаганите суровини и отпадъци. Чрез него ще се намалят използваните суровини на образуване на отпадъци, ще се оптимизира производствения процес и повиши производствения капацитет.

Проектът включва закупуване на няколко машини – настилачна машина, гладачна система за заготовки на изделията и за междинно и крайно гладене, ултрасоник машина и машина за полагане на три ленти, специализирано оборудване, машина за разкъсване на текстилни отпадъци и за миксиране и пълнене на дреб в изделия, както и вертикална балираща преса.

 

 

 

 

 

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close