Advertisement
НОВИНИ

Кога кметът на Доспат ще оповести списъка на незаконните строежи на своите приближени?

В отговор на „Право на отговор“ на кмета на общ. Доспат Елин Радев, публикуван в „Отзвук“ на 12.01.2024 г.

В своя защита кметът Радев твърди, че на срещата с областния управител са присъствали около 30 човека, които са закононарушители. Аз, Камен Андреев, също бях там, но в никакъв случай не съм нарушил закон, както твърди той. Напротив, закононарушителят е именно той! Това е вече безвъзвратно доказано с решение 220 по дело № 159 / 2023 г. на Смолянския административен съд, където успяхме да осъдим общината, и по конкретно с нарушения на закона, допуснати от Радев, главния архитект, началника на ОС –УТ и неговия отдел и кмета на с.Любча. Не само кметът нарушава закона, но и целият му екип е въвлечен в това.

Ето и аргументите ми за това, че кметът Радев и екипът му в нарушение на закона извършват следните неща:

1. Съставяне на престъпен ПУП.
Кметът на с.Любча попълва неистински документи от името на моята майка, за да се стартира процедура по съставянето на ПУП, с който се узаконяват незаконни постройки, краде се част от нашия имот и се местят граници на съседен имот. За изготвянето на този ПУП началникът на ОС-УТ Николай Велинов също е съставил неистински документи, като най-фрапиращият е списъкът със заинтересованите лица. Оказа се, че от 5 живи наследника на имот IV-19 единственият, който е бил заинтересован и най-вероятно е попълнил заявление за преместване на границите на имота му, е собственикът, който е починал през 1989 г. В този фалшив документ присъстваме аз, майка ми и един от двамата ми братя като заинтересовани лица. Липсва един от братята ми, странно защо. Другото, което е странно е, че ние нищо не знаем за кражбата, която се извършва в нашия имот, а се озоваваме в списъка на заинтересованите в съседния имот. Въз основа на този и други документи е издадена незаконосъобразна заповед А 500 / 14.11.2018 г. от кмета Радев за ПУП в който са използвани неистински документи, преправени за целта от кмета на с. Любча. За тази заповед ние, „заинтересованите“ лица, разбрахме чак на 14.04.2022 г., когато нахлуха в нашия имот, за да местят граници. Явно са чакали да мине срока на давност и ние да не можем да се противопоставим.

2. Опит за узаконяване на незаконна постройка.
Кметът Радев използва цялата си власт, за да узакони неправомерната си заповед. Наложи се да водя 13-месечна битка не само в съда, а и с РДНСК Смолян, ДНСК София и Министъра на МРРБ, за да докажа, че кметът Радев с този ПУП узаконява незаконна пристройка, разположена на улица. Впоследствие се доказа, че и главният архитект на община Доспат е извършил закононарушение, като е издал разрешение за строеж под централния електропровод на с. Любча без съгласуване с ЕР ЮГ. А кметът Радев продава общинско място под този електропровод без съгласуване с ЕР ЮГ – още едно закононарушение. Той все още не е показал заповедта за премахване на незаконна пристройка направена върху улица – имот 515, публична общинска собственост. А като кмет на общината е възложил на лицензирана геодезическа фирма да извърши заснемане на обекта и съвместяването му с действащите регулационни планове на с. Любча! Въпреки, че нарушението вече е констатирано от контролните органи. Как ще съвместите в регулационния план незаконна постройка, г-н Кмете?

3. Нов опит за узаконяване и прикриване незаконосъобразни действия на гл. архитект.
Освен построения гараж под електропровода, собственикът на този имот, неистово защитаван от Радев, е построил още един жилищен етаж върху гаража без да има разрешение. Вместо да бъдат предприети мерки от РДНСК Смолян и ДНСК София, инж. Румен Сакалийски с писмо с изх. №ДС-133-00-350/16-11.2023 ме уведомява, че при направената проверка се е установило, че ЕР ЮГ нямат строителни книжа за въздушна линия ниско напрежение, както и това, че по карти, регистри и планове нямало данни за законно изградена въздушна линия. Всичко това се оказа лъжа и беше опровергано от ЕР ЮГ. Това е нищо друго, освен опит на РДНСК Смолян за прикриване на закононарушения на главния архитект на общ. Доспат.

4. Твърдения, че не съществуват няколко регулационни карти.
В правото си на отговор г-н Радев казва, че твърдението на Цанко Карталов за съществуването на няколко карти е лъжа, и че ще бъдат сезирани съответните органи за посочената подвеждаща невярна информация. Господин Радев, тази информация за повече карти в община Доспат е дадена не от Цанко Карталов, а лично от Вас!

Ето и фактите:

• В края на по-горе цитираното писмо г-н Сакалийски уведомява МРРБ и ДНСК София и мен, че кметът Радев е възложил на лицензирана геодезическа фирма да извърши заснемане на обекта и съвместяването (тоест узаконяването)на незаконната пристройка на Реджеп Ферадов със действащите регулационни планове на с. Любча. Всъщност, РДНСК Смолян, който е контролен орган, вместо да контролира кмета, ни уведомява, че той ще извърши ново закононарушение и черно на бяло признава , че съществуват няколко карти.

• В опита си да прикрие незаконната постройка пред ДНСК кметът Радев ми изпрати цветна извадка на кв.45 на с. Любча от действащия план за 1983 г., където се вижда, че между тези два имота, както твърдим и ние, няма имотна граница. Но за да узакони заповедта си за ПУП, в съда кметът Радев нае скъпо платен адвокат от адвокатска кантора в Пловдив, въпреки наличието на юрист в общината. Ясно е кой плаща за това – жителите на община Доспат. Основният въпрос на този адвокат към вещото лице арх. Метишева беше изменя ли се границата между УПИ V-23 и УПИ-XXIX-409,595 и ако тя се изменя привежда ли се в съответствие с имотната граница. Нейният отговор под клетва беше, че тази граница се установява по имотната граница на ПИ-409 и ПИ-23. За даде този отговор, явно на арх. Метишева е предоставен от общ. Доспат план от 1983 г., в който тази граница съществува. Това недвусмислено показва, че в общината има поне две карти. Заради този отговор ние загубихме първото дело. Питам следното: госпожа Метишева наистина ли е видяла такава граница или е дала това свое становище в съда под давление на някого от общ. Доспат? Ако тя е видяла такава карта, значи съществуват две. Ако не е видяла, значи е дала неистинско становище, продиктувано от някого, и то под клетва!!!

• Наличието на повече от една карта е видно и от скиците, които имам от 1994 г. и 1998 г. Странно защо на цветната извадка от 1983 г. не е нанесена външна тоалетна, построена преди 1980 г., а на двете скици тя е отразена от двама специалисти от общ. Доспат, на които скици пише копирал, а не начертал. По извадката от действащия план от 1983 г. е видно, че има нанесени пристройки и тоалетни и на други жители, които също са построени преди 1983 г. Точно тези различни карти се използват от община Доспат, за да тормозят хората, като ги разкарват по съдилища, за да доказват законосъобразността на постройките си. Те нямат никаква вина, че не всичко е отразено в картата.

5. Думите на Радев, че хора на своя глава изразяват неверни твърдения, с които се вкарват в заблуждение гражданите.

Точно кметът Радев е този, който вкарва в заблуждение. Ето и фактите:

• С писмо с изх.№ УТ-2208/18.12.2023, изпратено до Министъра на МРРБ, ДНСК София, РДНСК Смолян и до мен, кметът заявява, че към настоящия момент срещу заповед А 500/14.11.2018 на кмета на общ. Доспат е образувано адм.дело №159/2023 по описа на АС Смолян, което към настоящия момент е висящо и няма влязло в сила решение. Това е абсолютна лъжа, защото дело №159 се разгледа на 12.09.2023 г. и с решение №220 на АС Смолян неговата незаконосъобразна заповед беше отменена. Той продължава да вменява неистини.

• От неговото писмо разбрах, че вече има и втора издадена заповед за премахване, този път на незаконната пристройка на Реджеп Ферадов. Но липсва номерът на тази заповед. Казва само, че тази заповед е в процес на връчване. Съмнявам се, че такава заповед изобщо съществува.
• Съобщава ми, че по първата заповед №К481/08.11.2023 за незаконната надстройка над гаража Реджеп Ферадов е обжалвал и в АС Смолян е образувано дело №291/2023 г. Досегашните партньори по незаконните строежи изведнъж се изправят един срещу друг, вече като противници в съда. Абсурдът е пълен!!! Прави се опит за ново узаконяване.

• В това писмо кметът ме уведомява, че е издадено становище с изх. № УТ 2118/05.12.2023 на главния архитект на общ. Доспат, което е изпратено до началника на РДНСК Смолян с писмо изх.№ УТ2133/06.12.2023. Какво ли ще е това становище след като единият е нарушил закона, като е издал разрешение за строеж под сервитута на ЕР ЮГ, а другият прикрива този незаконен строеж?

И още един последен въпрос:

Кога кметът Радев ще оповести и списъка на незаконните строежи на своите приближени, които той узаконява със съдействието на своя технически екип?

След всичко изброено дотук наистина ли някой може да повярва, че кметът Радев е ръководен от върховенството на закона, както твърди, че е неговото мото?

Advertisement

ЕДИН КОМЕНТАР

  1. Колкото и да ви е богат кмета и да има връзки ще иде в затвора то е ясно. Рано или късно много големи хора започнаха да изгарят в държавата ни а той е нищо пред тях. Така че колкото и прогнила да ни е държавата, законите и институциите те искат не искат ще започнат да работят и Б.Б не знам как още го държи тоя кмет и как не го е пуснал по-пързалката само срива имиджа на партията!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!