НОВИНИ

Кметът на Златоград подписа договор за рехабилитация на четири улици

Четири улици – „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, ще бъдат рехабилитирани в Златоград, като част от проекта на местната администрация „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, община Златоград”. Общата стойност за изпълнение на всички дейности по предмета на договора е 475 792,19 лева с ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца, считано от подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е ДЗЗД „Ахрида Билдинг”- дружество по ЗЗД, с партньори „Парсек Груп” ЕООД и „Растер Юг” ООД.

В проекта за тези улици се предвижда разваляне и фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка, доставка и полагане на асфалтова смес и битум, полагане на бетонова настилка, полагане на бетонови бордюри, подмяна или повдигане на съществуващи решетки и дъждоприемни шахти. На ул. „Клокотница” и ул. „Плиска” оставащите пространства от ръба на настилката до оградите се обособяват като тротоар с бетонови плочки, а на места се затревяват или запълват и изравняват с трошен камък. На ул. „Рила” и ул. „Виктор Юго” за оставащите пространства до оградите (входове, гаражи) се предвижда да се затревят или запълнят и изравнят с трошен камък.

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close