Местна власт

Кметът на Смолян гони „Отзвук“ от редакцията

Кметът на Смолян Николай Мелемов прекрати едностранно договора за наем на Община Смолян с редакцията на вестник „Отзвук“, като изпрати едномесечно предизвестие до „Интерлинк” ЕООД – фирмата собственик на издателското дружество. В предизвестието, получено на 1 февруари, не се сочат мотиви за това. „Основание за прекратяване на договора са разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската собственост и раздел V, т. 2, буква (б) от горепосочения договор, а именно едностранно с едномесечно предизвестие до другата страна.“ – пише в документа, подписан от кмета.

По-надолу кметът ни предупреждава, че ако в едномесечен срок, който изтича в началото на март, не освободим „имота и ползваните без основание общи части“, ще прибегне до принудително изземване по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост. Във вторник в деловодството на Община Смолян депозирах писмо до г-н Мелемов, с което заявих, че не съм съгласен да прекратим преждевременно договора за наем, тъй като няма обективни причини за преждевременното му и едностранно прекратяване. Поканих го в 10-дневен срок да се срещнем и проведем конструктивен разговор с цел оттегляне на предизвестието и продължаването на договора за срока, за който е сключен.

Ако кметът откаже, а екипът на „Отзвук“ не успее да намери подходящи свободни помещения, в които да смогне да се премести, временно вестникът ще спре да излиза, което ще се случи за първи път от времето на Жанвиденовата зима през 1996 г.
Публикуваме едно към едно текста на поканата до кмета на Смолян.
Зарко Маринов

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН
Г-Н НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
гр. Смолян, бул.”България” № 12

П О К А Н А
ОТ„ИНТЕРЛИНК” ЕООД
представлявано от Зарко Филипов Маринов
гр. Смолян, бул.”България” №8

Уважаеми г-н Мелемов,

С представляваната от Вас Община Смолян имаме срочен договор за наем от 11.03.2014 година на помещение, находящо се на първия етаж в сградата на РДТ „Николай Хайтов” в гр. Смолян. Договорът е за срок от 5 години с наемна цена от 144 (сто и четиридесет и четири) лева на месец. Помещението се използва за редакция на вестник „Отзвук”, тъй като „Интерлинк” ЕООД е собственик на издателското дружество. Редакцията на вестника използва помещения в сградата на театъра от началото на излизането на ”Отзвук” през далечната 1996 година и до момента.

Гражданите на Смолян и контрагентите, с които работим, са свикнали да ни посещават и да ни възлагат определени поръчки за обяви, реклами, възпоменания и други ТОЧНО НА ТОЗИ АДРЕС. На този адрес е и седалището на фирмата. С една голяма част от тях имаме дългосрочни договорни отношения. Бизнес отношенията ни са планирани да бъдат осъществявани от това работно място до края на договора за наем и с намеренията ни да искаме продължаването му и за в бъдеще.

Колективът на в. ”Отзвук” беше много неприятно изненадан от полученото на 31.1.2018 година предизвестие, подписано от Вас, за ЕДНОСТРАННО прекратяване на срочния договор в едномесечен срок от датата на получаването му.
Фирмата е инвестирала не малко пари в обекта за реновирането му. Предполагам, че Вие знаете какво беше неговото състояние – компрометиран таван вследствие на наводнение, предизвикано три пъти поради спукани водопроводи, мухъл и т. н. Наложи се да ремонтираме водопровод на два пъти, част от таванските плоскости и т. н. като ремонтът възлиза на над 300 (триста) лева. В помещенията са извършени и подобрения за над 2000 лева.

В обекта съм инсталирал компютри, има оптична връзка за Интернет и т. н., складирал съм и съхранявам всички излезли до момента вестници на „Отзвук” от първия до последния брой, които са в голямо количество и преместването им ще бъде съпроводено с редица трудности, търсене на подходящо помещение за съхраняването им, както и по пренасянето им.

Назначил съм няколко човека на работа, на които плащам заплати и осигуровки. Всичко това не ми позволява да прекратим договора за наем предсрочно, още по-малко това да стане в такъв кратък срок и то посред зимата. При липса на достатъчно време за подготовка на нови помещения и за преместването на редакцията на вестника едностранното предсрочно прекратяване на договора за наем ще наложи временното спиране на вестник „Отзвук”. С това ще бъдат нанесени на мен, на колектива и на вестника значителни имуществени и неимуществени вреди, ще бъде компрометирано доброто ни име и ще търпим неприятни емоционални преживявания от коментарите в обществото и на нашите абонати, които няма да получават вестника, за който са се абонирали и платили. Отчетете все пак, че аз съм организирал бизнеса си с оглед ползването на обекта за пет годни.

Г-н Мелемов, като не сте посочили някакви наложителни основания за предсрочно и едностранно прекратяване на договора, за мен и колектива на вестника остава убеждението, че целите да нанесете удар по авторитета на вестника и да наложите цензура, както и да възпрепятствате неговото излизане поради няколко критични публикации, свързани с Вашето управление. А спиране на излизане на вестник „Отзвук” ОЗНАЧАВА СМОЛЯН ДА СТАНЕ ПЪРВИЯТ ОБЛАСТЕН ГРАД В СТРАНАТА, КОЙТО ДА ОСТАНЕ БЕЗ МЕСТЕН ВЕСТНИК. Известно Ви е, че преди няколко месеца престана да излиза другият смолянски вестник „Родопи вест”, а Вие спряхте излизането на общинския вестник „Родопски вести” поради натрупани дългове и лошо управление.

Въпреки критичните публикации, свързани единствено с Вашето управление, а не с Вашата личност, вестник „Отзвук” не е бил едностранчив, като е отразявал обективно фактите и събитията в общината, търсили сме Вашето становище, публикували сме многобройни информации и интервюта, свързани с Ваши постижения и представящи Вашето управление в добра светлина.

Поради гореизложеното Ви уведомявам, че не съм съгласен да прекратим преждевременно договора за наем. Няма обективни причини за преждевременното му и едностранно прекратяване. В тази връзка Ви поканвам в 10 (десет) дневен срок от получаване на настоящата покана да се срещнем и проведем един конструктивен разговор с цел оттегляне на Вашето предизвестие и продължаване на договора за срока, за който е сключен.

06.02.2018 г.
С уважение,
Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close