Advertisement
МЕСТНА ВЛАСТ

Кметът на Община Доспат отчете проекти за период от три години пред хиляди в местността „Събора“

Официалното откриване на Празника на Община Доспат се проведе на 20 август, събота от 22,00 часа в местността „Събора“. Събитието уважиха евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Асим Адемов, кметът на Община Марица Димитър Иванов, кметът на Община Борино Мустафа Караахмед, председателят на Общински съвет Доспат инж. Адалберт Ферев.

Advertisement

Традиционно кметът на Община Доспат в приветственото си слово пред жителите и гостите на Общината прави отчет за свършеното за предходната година.

Тази година кметът на Община Доспат инж. Елин Радев отчете период от близо три години – 2020 г., 2021 г. и свършеното до момента през 2022 г., тъй като Празникът на Общината беше прекъснат за две години.

В словото си кметът на Община Доспат каза:

„В рамките на седем години Община Доспат ускори своето развитие и реализира редица проекти, в резултат на което се привлякоха инвестиции, от които ще се възползват всички жители на общината.

С открито лице заставам пред вас за да ви кажа, че заложените мои ангажименти в Програмата ми за управление са изпълнени над 95 процента. Пандемията от Ковид-19 даде своето отражение в световен мащаб, в т.ч. и на Община Доспат. Независимо от трудностите, с които се сблъскваме аз и моя екип не спираме да работим за развитието на Общината.

Продължаваме да привличаме инвестиции в Община Доспат и през вторият ми мандат.

Ще изброя някои от най-значимите проекти, които се реализираха и са в процес на изпълнение на територията на общината за 2020, 2021 и през настоящата година:

През 2020 година бяха реализирани и пуснати в експлоатация следните инфраструктурни проекти:

 •  „Изграждане на компостираща и сепарираща инсталация в м. „Гайтанина“  и довеждаща инфраструктура – водопровод и ел. захранване в с. Барутин, общ. Доспат” на стойност от 9 654 503,76 лева
 • Реконструкция на водопровод -м. „Кървав дол“-с. Барутин на стойност 2 139 499,96;
 • Допълнително водоснабдяване на с. Бръщен от м. „Заставата“ с дължина 3020 л.м. на стойност 513 909 лева
 • Реконструкция на съществуващ гравитачен водопровод  за водоснабдяване на с. Змеица от с. ш. „Бял Дунав“ – община Доспат на стойност 660 754,01 лева.
 • Изграждане на водоснабдителна система и съоръжения на територията на община Доспат” с подобект с. Црънча- 665 008 лева
 • „Изграждане на водоснабдителна система и съоръжения на територията на община Доспат” с подобект с. Късак- 494 905 лева
 • „Изграждане на водоснабдителна система и съоръжения на територията на община Доспат” с подобект с. Змеица- 272 047 лева
 • „Изграждане на водоснабдителна система и съоръжения на територията на община Доспат” с подобект с. Любча -432 530 лева
 • „Изграждане на водоснабдителна система и съоръжения на територията на община Доспат” с подобект с. Бръщен – 57 150 лева
 • Рехабилитация на улична мрежа в с. Црънча и с. Любча -538 814 лева
 • Рехабилитация на улица в с. Змеица ,Късак, Любча ,Црънча на стойност -150 202 лева.

През 2021 година бяха реализирани и пуснати в експлоатация следните инфраструктурни проекти:

 1. Реконструкция на ул. мрежа на с. Любча  на стойност 339 271,32 лева;
 2. Реконструкция на ул. мрежа в с. Црънча на стойност от 289 388,64 лева;
 3. Изграждане на туристическа инфраструктура на брега на яз. Доспат  в м.“ Махалата „ на стойност 164 640 лева;
 4. Изграждане на спортна площадка в с. Змеица на стойност от 130 999 лева;
 5. Придобиване на активи за опазване на околната среда ,превенция на замърсяване на водните площи и ограничаване на бракониерството в язовир Доспат – лодка, дрон ,понтон, фото капани и друго оборудване на стойност от 105 062 лева;
 6. Реконструкция на площада пред Кметството в с. Барутин на стойност от  65 114 лева;
 7. Реконструкция на ул. „ Бор „ в гр. Доспат на стойност от 54 886 лева;
 8. Реконструкция на отклонката от улица „ Тракия „ към бившата съблекалня на стадиона в гр. Доспат на стойност от 100 000 лева;
 9. Реконструкция на паркинга пред офис Еконт в гр. Доспат на стойност от 55 000 лева;
 10. Изграждане на спортна площадка в с. Барутин на стойност от 135 417 лева;
 11. Изграждане на спортна площадка в с. Бръщен на стойност от 159 584 лева;
 12. Ремонт на покрив и отоплителна инсталация на ОУ Змеица на стойност от 282 000 лева;
 13. Укрепване на свлачищен участък по общински път Барутин –Бръщен при км. 10+ 300 на стойност от 316 083 лева.

През настоящата 2022 година реализираните проекти и тези, които предстоят да се реализират са:

 • През 2022 година реализирахме един от най-значимите проекти за Община Доспат – изграждането на Нов център в гр. Доспат. Инвестиция в размер на над 4,5 милиона лева.
 • През 2022 година община Доспат е предвидила и осигурила финансиране на следните обекти
 • Извърши се ремонт на салона за сватбени тържества в гр. Доспат  в сградата на Об А Доспат на стойност от 63 000 лева
 • Приключи ремонта на ОУ Бръщен по ПРСР на стойност от 215 900 лева.
 • Приключи Ремонта на покрива на ЦОП и ДЦДУ в гр. Доспат на стойност 78 600 лева
 • Възстановяване на ПС на улица Снежанка в с. Змеица  на стойност 46 000 лева
 • Изграждане на улица „ Крайбрежна „ в гр. Доспат от км 0+ 000 до км 1+285  включващ изграждане на водопровод, улично осветление, улица с тротоар и велоалея с осигурено финансиране за 2022 г. в размер на около 3 милиона лева.
 • Осигурено е финансиране и предстои ремонт на Детската градина в с. Късак , включващ ремонт на покрива,  подмяна на отоплителната система, изолация на външни и подмяна на прозорци и врати, полагане на паркет  и изграждане на ударопоглъщаща  детска площадка  – 50 кв. м. и вертикална планировка – изграждане на ПС всичко на стойност от 513 311 лева.
 • Осигурено е финансирането и  предстои ремонт на ОУ „ Христо Ботев „ в с. Късак, включващ саниране на сградата, подмяна на врати , ремонт на коридорите и стълбищата, ремонт на тоалетните възли , вертикална планировка на терена / подпорни стени, отводняване на терена/ на стойност от 435 687 лева.
 • Осигурено е финансирането и предстои изграждане на подпорна стена с дължина от 60 м. в коритото на р. Караджа дере в с. Барутин , с цел предпазване на с. Барутин от наводнения на стойност от 451 507 лева
 • На община Доспат МКВП към МС възстанови сумата от 11 595 лева за непредвидени дейности по почистване на наноси на територията на общината за бедствието в периода 24-30.05.2022 година
 • Очакваме финансиране от МРРБ за реконструкция на водопроводи и  канализации в град Доспат на стойност от 641 759 лева.
 • Очакваме финансиране от МРРБ и за най – важния проект на община Доспат, а това е рехабилитацията на част от общинския път Барутин –Чавдар, включващ участъка от пред Кметството през улиците Кавака; Чавдарска в с. Барутин и участъка от приключения ремонт на същия път  при км.3 + 600 до табелата на с. Чавдар ,както и участъка по общински път Барутин –Бръщен / Црънча ,включващ  от кметството в с. Барутин, по улица Бартина , Рудничното селище до червения кал ,където е завършена през 2016 година рехабилитацията на този път ,всичко на стойност от 4 768 454 лева.
 • Предстои реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Доспат по ПРСР по населени места : Доспат / улицата към военните блокове и Калдаръма / в с. Барутин – ул. „ Велико Търново „ ; в с. Црънча –изграждане на тротоари на улица „ Родопи „ от входа на селото до кметството ; в с. Късак – улица Родопи от табелата до цех САББА и тротоари от центъра на селото до табелата и две преки улички на „ Родопи „ – „Стадиона“ и  „Звезда“ с обща стойност от 601 230 лева
 • Предстои да се придобие автомобил за ПУ Доспат на стойност от 22 000 лева
 • Да се придобие булдозер за ДТБО на стойност от 120 000 лева.
 • Изпълни се и проект за доставка и монтаж на паркови и други съоръжение ,информационна система с ЛЕД  дисплей по ПРСР – МИРГ на стойност от 112 338 лева.

В рамките на моя мандат ОБЩИНА ДОСПАТ привлече значителни инвестиции в областта на социалните услуги:

 • В Общината продължават да функционират общо седем трапезарии в седем населени места, където ежедневно се предоставя топъл обяд за социално слаби лица. 170 души ежедневно се хранят напълно безплатно.
 • Пpeдocтaвяме coциaлнaтa ycлyгa “Πaтpoнaжнa гpижa +“ – една услуга за обгрижване на възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда.
 • По регионалната програма за заетост ежегодно осигуряваме заетост на безработни лица. Тази година назначихме 35 безработни лица с осигурена работа до края на месец ноември.
 • За събора ежегодно успяваме да осигурим безплатно купони за храна. Тази година те са за  близо 400 социално слаби лица, 125 за чешмари от Община Доспат.
 • Община Доспат ще продължи да развива своите социални услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за обществена подкрепа.
 • Успях да включа средното училище в гр. Доспат и училището в с. Змеица в Списъка на защитените училища, а училището в гр. Доспат е и средищно.
 • Административното обслужване непрекъснато се подобрява, сроковете за различните услуги се оптимизираха и на практика няма бавене на преписки и услуги.

ОБЩИНА ДОСПАТ продължава да е сред първите институции в страната по прозрачност – тази година нашата община е на 6-то място от общо 563 институции.

Преди да ви пожелая приятно прекарване, като кмет на Община Доспат искам да изкажа няколко благодарности.

От мое име и от името на Общинска администрация Доспат изказвам огромната си благодарност за пореден път на нашите дарители, без чиято подкрепа нямаше да можем да организираме и проведем празника на Общината.

Уважаеми приятели, изказвам благодарност и към всички вас, които ще станете съпричастни към този наистина грандиозен празник.

От тази трибуна приветствам стотиците самодейци, които ще се включат  във Фестивала на народното творчество в събота и неделя,  чешмарите от Община Доспат и региона, всички онези, които ще се включат в турнирите по борба.

Скъпи съграждани,

Тук е мястото да благодаря на всички Вас, които със своя труд, упоритост и любов към родния град сте постигнали много успехи и сте прославили името на града ни на национално ниво. Пожелавам на всички онези, които  живеят, работят и сътворяват новата история на града – здраве, много лични успехи и щастие.

УВАЖАЕМИ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,

Позволете ми в заключение да ви пожелая много здраве, щастие и благоденствие на вас и вашите близки и весело изкарване по време на празника.

Надяваме се, че програмата, която сме подготвили ще ви хареса и ще отговори на вашите очаквания. Съобразихме се с вашите желания за избора на изпълнители.

Благодаря Ви за доверието и подкрепата!

Нека да продължим заедно да градим бъдещето на Община Доспат!“

Приветствие към жителите и гостите на Община Доспат отправи евродепутатът Асим Адемов. Той беше възхитен от многото реализирани проекти в Община Доспат, от организацията на Празника и декларира подкрепата си към местното управление. Отправи пожелания за здраве към всички присъстващи.

Поздравителни адреси до Кмета инж. Елин Радев, жителите и гостите на Община Доспат пристигнаха от:

 • г-н Асим Адемов – член на ЕНП/ГЕРБ в европейския парламент;
 • г-жа Янка Такева – председател на съюза на българските учители;
 • г-н Мирослав Янчев – кмет на община Златоград;
 • г-н Боян Кехайов – кмет на община Неделино;
 • г-жа Силвия Георгиева изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България и от г-н Даниел Панов председател на УС на НСОБР;
 • г-н Николай Мелемов – кмет на община Смолян
 • г-жа Татяна Спасова – председател на Об Съвет Мизия;
 • г-жа Валя Берчева – кмет на община Мизия;
 • г-н Павлин Белчев – кмет на община Баните;
 • г-жа Елза Величкова – кмет на община Бобов Дол.

Празникът на Община Доспат се проведе в периода от 19 до 21 август, а по данни на МВР в трите дни броят на посетителите е достигнал 60 хиляди. Мащабното събитие е преминало без инциденти.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button