Advertisement
МНЕНИЯНОВИНИ

Кметът на Доспат нарушава закона и прикрива незаконно строителство

Има ли прикриване на незаконно строителство от кмета на община Доспат Елин Радев? Той, разбира се, твърдеше (в. „Отзвук“, 03.06.2023), че няма такова. Странно защо тогава, след многобройните мои сигнали за незаконно строителство, получих уведомително писмо от самия него, че е извършена проверка по чл. 223 от ЗУТ в Община Доспат и са съставени констативни актове за извършено незаконно строителство (№№ 07 и 06/07.09.2023г.). С това писмо той писмено признава, че има не една, а две незаконни постройки. (Вж. приложените документи в края на текста)

В какво се състои това незаконно строителство?

Първо, без строителни книжа в с. Любча е построена пристройка върху общински имот, който представлява улица. Без тази част от улицата да е отчуждавана по някакъв начин. Разрешението за строеж от 1989 г., което се предоставя, е издадено на Реджеп Ферадов, въпреки че той тогава не е бил собственик на имота?! Но дори и такова разрешително да е действително, то се отнася за друг имот, а не за този, върху който е построена пристройката. За тази пристройка се прави опит да се узакони от Община Доспат с ПУП за ИРП през 2018 г. Дори не се обръща внимание, че новозакупеният имот е различен от този, за който се представя разрешително. Чрез тези действия на Община Доспат с обжалвания ПУП и изменението на регулацията са отнети 60 кв. м. от нашия имот и са местени граници на други съседни имоти, без каквото и да е било уведомяване на ощетените съсобственици.

Второ, оказа се, че в новозакупения от Реджеп имот 595 от 64 кв. м. има построен гараж с надстройка жилищен етаж с прозорци и врата и двускатен дървен покрив с керемиди. За гаража има разрешение от главния архитект, но не и за надстройката. Освен това, строежът е извършен под електропровод без необходимото съгласуване с ЕР Юг. В писмо до мен ЕР Юг изказва недоумението си от факта, че от главния архитект не са постъпили проекти за съгласуване на строителството. Защо има разрешение за строеж в сервитута на захранващата мрежа? ЕР Юг са изискали, на основание чл. 221, ал. 4 от ЗУТ, в 7-дневен срок Община Доспат да предостави необходимите книжа и документи. Все още нямам информация дали са ги получили. Да, установи се, че надстройката е незаконна. Но дали и самият гараж е законен след като няма съгласуване с ЕР Юг?

Проверката за незаконното строителство се извършва от тези, които го допускат и узаконяват. Опасявам се, че и тази проверка за пореден път ще се опита да прикрие закононарушенията на Община Доспат, тъй като уведомителното писмо на кмета на община Доспат е изпратено само до мен, Главния директор на Главна дирекция „Строителен Контрол“ при ДНСК – София и Началника на РДНСК – Смолян. Според мен съвсем умишлено не е уведомен Министърът на МРРБ и Началникът на ДНСК – София, до които аз съм изпращал сигналите.

Оказва се, че Община Доспат не само прикрива незаконно строителство и не следи за извършването на такова, но и самите те нарушават закона, като издават незаконосъобразни заповеди.

Заповед А-500 от 2018 г., издадена от кмета Елин Радев, узаконява незаконно строителство и отнема чужди имоти. Заради нея, поради подправяне на документи, послужили за процедурата по ПУП, има признат за виновен и осъден кмет на с. Любча – Веселин Минов. Но кметът на община Доспат не иска да отменя опорочената Заповед!? Логично е да се зададем въпроса: Защо, г-н Кмете?

Споменатите от мен кметове и техническата служба ОС-УТ вече втора година ни разкарват по съдебни зали.

Камен Андреев ДНСК
писмо община Доспат
ЕР юг

 

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!