Местна власт

Кметът на Чепеларе загуби битката с ОбС за „Чудните мостове“

Кметът на Чепеларе Славка Чакърова загуби делото срещу Общинския съвет за сградата на информационния център на природната забележителност „Чудните мостове“. С решение от вторник Смолянският административен съд отхвърли жалбата и потвърди като законосъобразен акта на ОбС.

Битката за центъра се води между кмета на Чепеларе и кмета на Забърдо Валентин Черпоков. Тя започна през май със заповед на кмета за преустановяване дейността на ТИЦ “Чудните мостове“ и съкращаване на двете служителки. Мотивите са неефективност и икономическа неизгодност на центъра. Назначената комисия установява, че непосредствено до общинския ТИЦ са били разположени четири маси за извършване на търговска дейност, кафе-автомат, хладилна витрина за безалкохолни напитки и павилион за топли закуски, за които не са заплащани никакви такси. А павилионът и кафе-автоматът били свързани с електрическата мрежа на центъра без разрешение, без да е било плащано на общината за ползване на електричество. Събраните такси от санитарните възли, използвани от туристите, от началото на годината са били едва 120.00 лева. Тези средства не са внесени по сметка или отчетени в касата на Община Чепеларе, пише в констативния протокол на комисията.

През юни областният управител Недялко Славов след среща с председателя на Общинския съвет Росица Черпокова и зам.-председателя Искрен Бозов изпраща писмо до кмета, с което иска общината да му предостави безвъзмездно за ползване туристическия информационен център. Последва и решение на ОбС за допълване на годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост през 2017г., като се създава точка 2.4 „Имоти, които общината има намерение да предостави за управление: Посетителски център към феномена „Чудните мостове“, както и да се предостави на Областния управител безвъзмездно за управление за срок от 3 години сградата, която е публична общинска собственост. Докладната бе внесена от председателят на ОбС Росица Черпокова. Актът обаче бе обжалван от Славка Чакърова в Административния съд в Смолян. Според кметицата решението е незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалния и процесуален закон и при съществено нарушение на административно-производствените правила, както и липсват основание за приемането.

Съдебният състав обаче приема, че не са допуснати съществени нарушения на материално-правните разпоредби. „Така приетото решение е мотивирано и е правилно и законосъобразно“, пише в съдебното решение. То не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.

Advertisement
Етикети
Back to top button
Close
Close
Close