Местна власт

Кметът Мелемов обяви конкурс за главен архитект на Смолян

Кметът Николай Мелемов обяви конкурс за главен архитект на Община Смолян. Обявлението е публикувано на сайта на администрацията на 11 януари т. г. Той ще се проведе на два кръга – тест и интервю. Документи се приемат в срок до 14 февруари всеки работен ден. Според описанието главният архитект ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията.

От началото на първия мандат на Мелемов главен архитект на Смолян е Мирослава Шамаранова, която бе назначена на поста без конкурс. Преди нея длъжността се изпълняваше от арх. Антоанета Топалова. Тя също заемаше поста без конкурс и на граждански договор. Това провокира тогавашния областен управител Стефан Стайков да изпрати остро писмо до Дора Янкова, с което настояваше да се проведе конкурс.

След като спечели изборите в края на 2011 г. Мелемов заяви, че освобождава от длъжност арх. Топалова. „Назначавам главен архитект Мирослава Шамаранова на граждански договор до провеждането на конкурс. Такъв ще е подходът ни – с конкурс, защото неговата цел е да дава качество“, посочи той в интервю за „Отзвук“. Докато изпълни обещанието си и разпоредбата на закона изминаха повече от 6 години.

След изборите през 2015 г. при полагане на клетва на новия Общински съвет лидерът на КРОС Кирил Асенов постави няколко условия за реформи към ГЕРБ. Едното от тях бе да се обяви конкурс за главен архитект на общината.

Законът за устройство на територията разпорежда главните архитекти да се назначават на трудово или на служебно правоотношение въз основа на конкурс, като в комисията по конкурса участват представители на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България.

Advertisement
ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ!
Close
Back to top button
Close
Close
Close