Advertisement
МНЕНИЯ

Кметът Елин Радев: Община Доспат не прикрива незаконно строителство

ДО РЕДАКЦИЯТА
НА ВЕСТНИК „ОТЗВУК“

Относно публикация във вестник „Отзвук“ от 24.05.2023 г. с наименование „ДНСК установи незаконно строителство, прикривано от Община Доспат“ и изнесени твърдения за прикривано незаконно строителство от Община Доспат държим да дадем допълнителна информация.

Със своя Заповед №А-500/14.11.2018Г, Кмета на Община Доспат е одобрил ПУП-ИПР за УПИ V-23, КВ.45 НА С.Любча, с която са обособени нови УПИ V-23 и УПУXXIX-409, 595, кв.45 по плана на с.Любча.
Въпросната Заповед на Кмета на Община Доспат е обжалвана пред Административен Съд Смолян от лицата Камен и Анатоли Андрееви, като делото е спечелено от Община Доспат видно от Решение №16/23.01.2023г по адм. дело №129/2022 г. по описа на Административен Съд Смолян.

Решението е обжалвано пред Върховен Административен Съд и към настоящия момент е висящо.
Относно внушения, че Община Доспат прикрива незаконно строителство извършено от г-н Реджеп Ферадов, следва да се отбележи че при съвместна проверка между РДНСК Смолян и служители на Община Доспат, е констатирано изграждането на пристройка в нарушение на представено разрешение за строеж, като е даден срок за предприемане на последващи действия от страна на Община Доспат.

Община Доспат не прикрива незаконно строителство и следи за спазването на нормативната уредба при извършването на строителство, което е видно и от последното излязло Решение на ВАС №4760/04.05.2023г. по адм. дело №1865/2023 по описа на ВАС., с което е потвърдено Решение №354/30.12.2022г. постановено по адм. дело №190/2022г., с което е потвърдена заповед № К-267/25.05.2023Г на кмета на община Доспат за премахване на незаконен строеж представляващ „масивна сграда-пристройка на един етаж към жилищна сграда” собственост на Атем Кехая от с. Барутин. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване, със същото са присъдени и разноски в полза на Община Доспат в размер на 1250 лв. Започва процедурата по събарянето на незаконната постройка.

Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!