Advertisement
НОВИНИОБЩЕСТВО

Камарата на строителите в Смолян е с нов председател

Областното представителство на Камарата на строителите в България, проведе отчетно-изборно събрание, съобщиха от браншовата организация. Събитието се проведе на 16.09.2022 г. (петък) в залата на РИОСВ – Смолян. Наред с представителите на строителни фирми от цялата Смолянска област, участваха всички членове на местното ръководство – Областен и Контролен съвет, а гост на събранието бе инж. Илиян Терзиев – председател на Управителния съвет на КСБ.

Advertisement

Владимир Кехайов – председател на КСБ, Областно представителство – Смолян в продължение на два мандата, откри и даде думата на инж. Терзиев за разяснение относно действията на централното ръководство по най-важните за строителния сектор въпроси. Присъстващите бяха запознати в детайли с целия процес на преговорите около методиката за индексация на договорите и др. Последва дискусия от общ характер, на която представителите на строителните фирми обсъдиха наболелелия въпрос с нелоялната конкуренция, проблемите, които създава пред изрядните фирми, ситуацията в сектора и трудностите, които срещат в работата си.

След отлагане с един час, Владимир Кехайов обяви дневния ред и разясни накратко процедурите за гласуване. Участниците пристъпиха към разглеждане на отчетните документи, съдържащи всички по-значими събития, проведени в Областното представителство, обучения, срещи, семинари и др. Два акцента бяха изведени – активната обучителна програма, която областната структура реализира заедно със „Строителна квалификация“ ЕАД и ползотворното сътрудничество с изданието на Камарата на строителите в България – вестник „Строител“. Специално място бе отделено на двете благодарствени писма от браншовата медия и обучителната организация на Камарата, с които бе откроен приноса на Владимир Кехайов в продължение на шестгодишното му ръководство.

По т. 7 и т. 8 от дневния ред присъстващите се обединиха в подкрепа на инж.Илиян Терзиев за председател на УС на КСБ, а Владимир Кехайов за член на УС на КСБ. С абсолютно единодушие събранието избра инж. Асен Соколов от фирма „Артстрой“ ООД за нов председател на КСБ ОП – Смолян. „За мен това доверие е чест, но и голяма отговорност“, коментира той. Беше разширен и съставът на Областния съвет на КСБ ОП – Смолян от пет на седем човека – Асен Соколов, Валентин Кюлхански от „ВИК СТРОЙ“ ЕООД, Валентин Димитров от „ЮНИМЕКС“ООД, Владимир Кехайов от „КРИС – МТ“ ООД, Георги Пепеланов от „ДАНИГМА“ ЕООД, Еди Русев от „Калвърт“ ЕООД и Кремен Красин от „КРАСИН“ООД.

Съставът на Контролния съвет е: Венцислав Гиритлиев – „ВЕНИГАЗ“ ЕООД, Здравко Здравков от „Ай Пи Зет“ ЕООД и Милко Юруков от „ТАЛАНТ-М“ ЕООД.

Събранието гласува предложението на Областния съвет да бъде удостоен Владимир Кехайов със званието Почетен председател на КСБ ОП – Смолян, предвид приноса му, активната работа и постигнатите резултати през шестгодишния период на двата му мандата.

Advertisement

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button