Advertisement
РАЗСЛЕДВАНЕ

Какво свързва Марио Мелемов с осъдения за рекет Асен Ушев?

В миналия брой на „Отзвук“ ви разказах една история със заглавие: „За 11.50 лева на месец ЮЦДП е дало под наем 136 кв. м. държавна земя пред „Дяволското гърло“.

В нея описах как шефът на Южноцентралното държавно предприятие Ботю Арабаджиев, който получава една от най-високите заплати в държавата – 11 000 лева, по-голяма от тази на премиера и президента, е сключил без търг, без конкурс или някаква друга публична процедура договор за наем с едно сдружение, наречено „Триград тур“ със седалище в град Смолян, ж.к. „Невястата“, ул. „Чан“, вх. А, ет. 1, ап. 2.

Договор за наем на три обособени площи, намиращи се в защитената местност „Триградско ждрело“ срещу входа на пещерата – природна забележителност „Дяволското гърло“. За максималния срок, за който може да бъде сключен един договор за наем в България – 10 години. Наемът на първата обособена площ (№ 4) с площ 13 кв. м. е определен на 2,20 лева на месец, на втората (№ 5) с площ 16 кв. м. – 2,60 лева на месец, а на третата (№ 4А) от 107 кв. м. – 6.70 лева, под 9 стотинки на квадратен метър. Площ, поискана за търговска дейност в близост до един от най-посещаваните туристически обекти в Родопите. Информацията за тази история бе почерпена изцяло от публичните регистри на Агенцията по вписванията, до които всеки български гражданин има достъп.

Сключен на 7 март 2019 г., договорът за наем между ЮЦДП и „Триград тур“ е вписан на 11 март в Служба по вписванията в гр. Девин. Към статията бяха приложени и фотокопия на въпросния договор.

Сдружението „Триград тур“

Пак от публичния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) на Агенцията по вписванията ви запознахме с историята на „Триград тур“. Създадено е на 13.12.2018 г. като сдружение, което ще извършва дейност в частна полза, а негови учредители са Асен Любенов Ушев, Марио Николаев Мелемов, Мирослав Красимиров Даскалов, Ерих Росенов Багрянов, Младенка Любомирова Ушева, Росица Иванова Стоянова и Антон Асенов Найденов. А целите на сдружението – да развива знанията и уменията на членовете му в областта на опознаване на дивата природата на територията на с. Триград и Триградското ждрело, да съдейства за формиране на съвременна екологична култура, да полага грижи за опазване на растителната и животинска природа, да създава навици за защита на природата чрез опознаването й. Избран е и управителен съвет на сдружението: Асен Ушев – председател, а Марио Мелемов и Мирослав Даскалов – членове.

На 25.02.2019 г. е свикано ново общо събрание на членовете на „Триград тур“, на което са направени промени в устава му. От сдружение в „частна полза“ то става сдружение в „обществена полза“. Променят се и целите на „Триград тур“. То вече не се стреми да развива знанията и уменията на членовете му в областта на опознаване на дивата природата на територията на с. Триград и Триградското ждрело, а си поставя далеч по-високи цели, подходящи за представители на академичната общност, научно-изследователски и университетски колективи като: „да подпомага развитието на проучванията на дивата природа“, „да създава и разпространява критерии за научност и опазване на животинската и растителна природа“, „да създава и разпространява етични и научни стандарти в областта на опазване на дивата природа“, „да оказва съдействие в областта на образованието за опазване и развитие на дивата природа“, „да популяризира сред широка общественост работата по опазване на дивата природа“.

На 6 март промяната е отразена в търговския регистър

На 6 март промените са вписани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Още на следващия ден сдружението сключва с Южноцентралното държавно горско предприятие договор № 19-Д-0026 за наем на упоменатите по-горе площи, но не за да проучва дивата природа, а за да продава храни и напитки.

А основание за подписването му е чл. 43, ал. 3, т. 1 от Закона за горите, който гласи, че поземлени имоти в горски територии – държавна и общинска собственост, могат да се отдават под наем без провеждане на търг на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност – за осъществяване на техните нестопански дейности.

Точно този текст от Закона за горите ни даде отговор на въпроса защо само два месеца след учредяването си „Триград тур“ от сдружение в „частна полза“ става сдружение в „обществена полза“. За да вземе под наем 136 кв. м. държавна земя пред „Дяволското гърло“ без търг, за жълти стотинки.

В правото на отговор директорът на ЮЦДП Ботьо Арабаджиев подробно е описал как се отдават под наем горски територии. Първо, пояснява Арабаджиев, заинтересованите лица подават заявление, в което се посочват целите, за които ще се ползва и срокът. След това ЮЦДП изисква становище от директора на съответното териториално поделение и от други компетентни органи. Следващата стъпка е възлагане на изготвянето на оценка за определяне на наемната цена от независим оценител. След като оценката стане готова, тя се изпраща за утвърждаване от министъра на земеделието, храните и горите. Едва след като министърът издаде заповед за утвърждаване на наемната цена, се сключва договор за наем.

Ботьо Арабаджиев

Както стана ясно по-горе, сдружението „Триград Тур“ е регистрирано в „обществена полза“, и съответно е придобило правото да получи под наем горски територии без търг на 6 март 2019 г. Дали е успял директорът на ЮЦДП Ботю Арабаджиев да извърви тази процедура от заявлението, през становищата, възлагането на оценката, изготвянето и утвърждаването й от министъра само за един ден? Едва ли. При което допускаме втората възможност – тази процедура е започнала още докато сдружението е било „в частна полза“, било е посъветвано да си промени устава, да впише промените в Агенцията по вписванията, и когато е станало в „обществена полза“, договорът е станал факт. Но това означава, че редица компетентни органи, включително и министърът, са били въведени в заблуждение. Дали това представлява нарушение, или престъпление по служба от длъжностни лица в ЮЦДП, очакваме да каже прокуратурата.

ЮЦДП – широко затворени очи „за наши хора“

В „правото на отговор“ Ботю Арабаджиев пише, че през последната година ЮЦДП е отдало под наем шест поземлени имота в горски територии – държавна собственост, за срок от 10 години на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.

Мирослав Даскалов е споделил снимка на Велизар Шанов във Фейсбук, на която е отбелязана преференцията на кандидата за съветник от ГЕРБ

Сред тях са имотите, предоставени на Туристическо дружество „Зелена долина“. Договорът между Арабаджиев и председателят на сдружението Велизар Шанов е подписан на 6 ноември 2018 г. и също е вписан в Службата по вписванията в гр. Девин. Отново без търг и на основание чл. 43, ал. 3, т. 1 от Закона за горите. Шанов е получил 17 декара за сумата от 420 лева без ДДС, в които попада и панорамната площадка в местността Вълчи камък.

Имотите са дадени „за обслужване на поставена в имота дървена кула, използвана за наблюдение, както и за обслужване на туристи – водене на информационни беседи, демонстрации на местни традиции и занаяти.“ И в този случай идеалната цел на сдружението – създаването на условия за пешеходен туризъм, ориентиране и алпинизъм, остава в сянката на стопанската дейност, а именно нерегламентираните превози на туристи с джипове и пикапи до панорамните площадки.

Джипът на Шанов, с който стана катастрофата, бе задържан от полицията. На предния десен калник е изписано името на Шанов с телефонния му номер

 

Много съболезнования са изписани под снимката във Фейсбук“ на Джанер Юреклиев.

При един от тези превози на 15 юни т. г. джипът „Митцубиши“, собственост на Велизар Шанов, управляван от наетия от Туристическо дружество „Зелена долина“ Мустафа Устов, се преобръща малко преди върха. На предната седалка до шофьора бил 14-годишният му приятел Джанер, а отзад две семейства туристи от София. При катастрофата най-тежко е пострадал Джанер – с разкъсан далак, 14 спукани ребра и пробит бял дроб. В смолянската болница, където бе приет по спешност, му е извършена операция, при която е отстранен далакът му и е поставен на изкуствено дишане. След няколко дни Джанер бе транспортиран в Клиниката за анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, а оттам и в София. На 22 август Джанер почина въпреки продължилата повече от месец битка за неговия живот.

Окръжната прокуратура в Смолян започна разследване на смъртта момчето, а Шанов, който в миналия мандат бе зам.-председател на Общински съвет – Девин, отново е кандидат за общински съветник от ГЕРБ.

Асен Ушев – от лихварството и рекета до опазване на дивата природа

В зората на демокрация Асен Ушев бе един от изявените представители на т. нар. борчески среди, наричан бе „Смолянският Роко“. На 3 ноември 2000 г. той бе зрелищно арестуван от регионалното звено за борба с организираната престъпност за рекет на паркинга пред хотел „Смолян“ след жалба на Гинка и Димитър Петрови.

През февруари 1999 г. семейството взело назаем от Ушев 700 лв., за да си купи кола. Месец по-късно Гинка и Димитър разбрали, че трябва да изплащат непосилни лихви. Първата вноска била 150 лв. След като Гинка предала парите разбрала, че такава сума трябва да плаща ежемесечно, и тя била само лихвата върху взетия заем. За две от вноските закъснели с плащането и били принудени да платят 220 лв. и 350 лв. наказателна лихва. Така в продължение на четири месеца Петрови дали на Ушев 870 лв. През септември лихварят пристигнал в дома им и съобщил, че вече му дължат 1 130 лв., като не пропуснал да ги заплаши, че ще си имат неприятности. Взел паспорта на Димитър Петров, попълнил запис на заповед и със заплахи принудил мъжа да се подпише. Гинка опитала да възрази, но отговорът на лихваря бил: „Нищо не си изплатила, това са само лихви“. И плащането продължило. До март 2000 г. те платили още 1 250 лв. На следващия месец Гинка закъсняла с вноската и Ушев нахлул в жилището им. Блъснал жената, хванал съпруга й за гушата, блъснал го на дивана и се заканил, че ще им изпрати хора и ще им затрие живота. Изплашени до смърт Петрови намерили и му платили още 450 лв., а изплатената сума по заема от 700 лв. набъбнала на 2 570 лв. Непосилните вноски принудили Петрови да започнат да разпродават покъщина. Вземали заеми от познати и продължили да плащат лихви от страх за живота си. През лятото заминали да работят на морето. Ушев започнал да тормози близките им. През септември се прибрали и още същата вечер били посетени от лихваря, който поискал парите, спечелени на морето. Пред очите на децата Асен Ушев хванал Димитър за гушата и блъснал Гинка.

Уплашените съпрузи му напомнили, че вече са му дали около 3 000 лв., но той им заявил, че това не го интересува. Извадил тетрадка и им показал, че остатъка от дълга им е 5 000 лв. „До петък парите, иначе няма да живееш“, била поредната заплаха на Ушев, който обявил, че месечната вноска вече е 500 лв.

Страницата от вестник „Отзвук“, в която се разказва за ареста на Асен Ушев

След поредица заплахи, ритане и хващане за гушата на Стария център Петрови се оплакали в полицията. Криминалисти белязали 300 лева, които трябвало да бъдат предадени на бизнесмена-лихвар. И на 3 ноември трима маскирани служители на РЗ БОП арестуваха Ушев в момент на получаване на белязаните пари.

Година по-късно прокуратурата внесе обвинителен акт и в началото на ноември 2001 г. Районният съд в Смолян осъди Асен Ушев на 3 години затвор при първоначален общ режим, конфискация на една четвърт от имуществото му и глоба 2 000 лв. за това, че е принудил Гинка и Димитър Петрови чрез сила – блъскане, удряне, хващане за шията и заплашване: „че ще си имат проблеми“, „че ще останат без деца“, „че ще направи живота им черен“, „че ще ги утрепе и двамата“, „че ще им изпрати рекетьори“, да му платят против волята сумата 2 132 лв. След обжалване Окръжният съд в Смолян отмени присъдата с мотив, че действията му не са престъпление и не подлежат на наказание. Върховният касационен съд обаче върна делото за ново разглеждане. Последва отвод на всички съдии от Окръжния съд в Смолян, делото бе изпратено в Кърджали, а първоначалната присъда – потвърдена. На 15 декември 2003 г. тя влиза в сила. Асен Ушев е изпратен в затвора, но голяма част от наказанието си изтърпява при изключително лек режим в почивната станция на Затворническото общежитие в курорта Пампорово.

Асен Ушев е съден многократно. Последното му явяване в съда е през тази година по обвинение за управление на нерегистриран по надлежния ред автомобил. Той е освободен от наказателна отговорност и получава административно наказание.

Освен в сдружение „Триград тур“ Ушев участва в две фирми. Едната е „АК-ГРУП-2013“, където е едноличен собственик на капитала. В последния публикуван финансов отчет в Търговския регистър през 2016 г. Ушев декларирал, че не извършвал дейност за 2015 г.

В другата – „ММА – 2018“ ООД той е съдружник с Марио Мелемов с по 50% от капитала, а седалището на фирмата съвпада с седалището на „Триград тур“. Фирмата е регистрирана малко преди учредяването на сдружението – на 7 декември 2018 г.

Какво свързва сина на досегашния кмет на Смолян Николай Мелемов Марио с Асен Ушев? Дали е само общият им бизнес и научните им интереси в областта на опазване на околната среда, не знам?

Но от ГЕРБ нападнаха „Отзвук“ с тиражираната в няколко сайта платена публикация със заглавие: „Отзвук“ излъга в началото, в края и в средата за наши кандидати“, в която ме обвиниха, че умишлено съм премълчал един факт – че „през юни месец т. г. „Триград тур“ връща на ЮЦДП обособената площ под № 4А от 107 кв. метра, за което между страните е подписано допълнително споразумение и протокол.

„ТРИГРАД ТУР“ връща единия имот, носи запазва другите два.

Без да обяснят защо е върната, но убедени, че лъжа и „умишлено съм премълчал“ нещо, което няма как да знам, и което нарочно е било скрито от обществото. Защото въпросният анекс към договора не е вписан от ЮЦДП в Службата по вписванията в гр. Девин, както би трябвало да постъпи една институция, претендираща да спазва стриктно закона и претендираща да следва принципите на публичност и прозрачност.

„Отзвук“ ще продължи разследването по темата с раздаването на апетитни държавни имоти от ЮЦДП за жълти стотинки, ще търсим отговор и на въпроса защо е скрит от обществото анексът по договора между Южноцентралното държавно предприятие и сдружение „Триград тур“.

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!