ИНТЕРВЮМестна власт

Как да бъдат разрешени случаите със „Студенец“ и „Журналиста“ казва К. Хаджихристев (КРОС)

Интервю с Кирил Хаджихристев – председател на групата съветници на КРОС в Община Смолян

Напоследък кметът Николай Мелемов обвинява опозицията, че спъва работата на общината, и че се старае да я саботира, бойкотира, така че да не влизат пари и той да си върши работата. На такива обвинения как бихте отговорили?
Аз не съм съгласен, че е така. Още с началото на мандата кметът успя с партньори да постигне едно мнозинство в Общинския съвет. Но тук искам да отбележа, че дори от групата на ГЕРБ много общински съветници отсъстват с повече от пет заседания. И така той всъщност не може да си прокара политиката. Излиза, че тези докладни записки, които са приети към момента, ги е приел с подкрепата на опозицията, въпреки отсъствията на общински съветници от ГЕРБ.

Тоест адресът на неговото недоволство и критика би трябвало да бъде към собствените му съветници, които не ходят редовно на заседанията?
По-скоро, така е, да. Защото ако идват на заседания всички съветници на ГЕРБ, с другите две групи, с които си партнират, биха имали мнозинство и политиката на кмета би се изпълнявала с тяхното гласуване. Това означава, че е по-добре да си стегнат те редиците и да не търсят вина в опозицията. А ние мислим, че сме градивна опозиция. Още в самото начало, когато предложихме меморандума за подпис на кмета, който така и не се подписа, ние говорехме, че ще бъдем за законност, за прозрачност. Не мислим, че вкарваме прът в колелото на общинска администрация, по-скоро не виждаме прозрачност в предлаганите докладни записки и техните идеи, които съществуват за попълване на бюджета. Не сме съгласни с това определени общински имоти да бъдат изкарвани на пазара. Защо още в началото на годината всички имоти с отпаднала необходимост не бяха оценени от независимите оценители, които ги извършват, да бъде направен публичен регистър.

Но този публичен регистър общината е длъжна да го поддържа по закон?
Да се направи публичен регистър на тази общинска собственост със съответните снимки, предложения за начална цена и по този начин да могат желаещите да инвестират, да разгледат тези обекти. В същото време общинска администрация да търси най-добрия купувач. И по този начин Общинският съвет да бъде наясно какво продава и защо.

Споменахте, че липсва прозрачност в работата на общината. На това заседание, на което бе оповестено че има нов председател на групата съветници от ГЕРБ, той обяви, че от тяхната група винаги са били за прозрачност?
В такъв случай каква прозрачност, когато на мен не ми е ясно защо те отхвърлиха докладната записка, която бях внесъл относно организацията на движението в Устово, подкрепена с над 120 подписа на граждани. Мотивът беше, че няма приет план за организация на движението в гр. Смолян. Не. То има, без значение от коя година е, но ето никаква прозрачност. Не можаха да се мотивират защо отхвърлиха тази докладна записка, с която щяхме да решим голям проблем на голяма част от кв. Устово.

Да не би да искате да кажете, че вече в Общинския съвет си гласувате напук? Същите обвинения имаше и към вас?
Не. Ние не гласуваме напук, защото винаги сме мотивирани. Казваме за какво гласуваме и защо. Ето сега случая с паркинга на Студенец, който в социалните мрежи много се дискутира. Да, предложението на общинска администрация относно наема не знам как е формирано. Не знам през летния период кой би загубил 8 – 10 000 лева, защото там няма нито един автомобил и не се използва паркинга за друго предназначение. Но се съмнявам, че който и да спечели този търг, на 1-ви май ще се откаже и отново ще влезем пак в хипотезата, че за догодина ще трябва да правим пак нов търг за отдаване. Тъй като кметът се обърна към нас и ни помоли да дадем решение на някои въпроси, ето ние имаме решение за паркинга на Студенец. Имаме общинско предприятие „Смолян Автотранспорт“ ЕООД с управител, който към момента се издържа само от наеми. Нека паркингът бъде предаден на това общинското предприятие. Управителят в предишния мандат на г-н Мелемов отговаряше за снегопочистването на Пампорово в частта за община Смолян. Той е човек с опит в тази дейност, да си назначи двама, трима работника, както прецени, и да поддържат паркинга и през зимата, и през лятото. По изчисления, които правих, защото всичко е математика, в зимните месеци при 70% заетост на паркинга би трябвало от 3000 лв. нагоре да е месечната печалба.

Защо не гласувахте предложението за продажба на сградата на бившия Общински съвет в Смолян, така известна като „Журналиста“?
На самата сесия взех думата и казах какви са мотивите ни. На първо място това е сграда, която е на самия идеален център на Смолян, изградена за административни нужди, и която има своята история. От там се е управлявал градът, който по-късно става окръжен център. Там са се извършвали толкова много административни дейности и ритуали, които смолянчани помнят. Изведнъж кметът ни стоварва тезата, че сградата е в много тежко състояние, не се подържа вече 10 години и за да не падне трябва да се продаде. Възникват няколко въпроса? Защо не е поддържана сградата с парите от наема, който е вземан, тъй като в нея имаше доста наематели? Къде са средствата от тези наеми? Защо не е предложена сградата досега на държавни институции, които да я стопанисват? Освен това сме против земята под сградата да се продава за по-малко от 50 лв. на кв. м. Това е на центърът на Смолян. Земята до читалище „Хр. Ботев“ се предлага за 360 лв. на кв. м., а тука е по-малко от 50 лв. Говоря за земята, защото земята е носителят на всички права. Но ние от КРОС имаме предложение как тази сграда може да се спаси. Предлагам и ще го предложа на всички общински съветници да се откажат 4 – 5 месеца от възнагражденията си, председателят на Общинския съвет да се откаже от 30% от възнаграждението си и тези всички пари – това ще са може би 50 – 60 000 лв. да отидат за ремонт на покрива, тъй като там е най-голямата язва на тази сграда. Имам и предложение вторият етаж да се направи музей на родопската каба гайда със съответната работилница, да могат туристите, които идват в нашия град (туристическа дестинация сме), да видят как е произлезнала гайдата, как се е развивала, какви майстори на гайда сме имали, да видят свирене на гайда и да могат да си закупят евентуално и такива инструменти и сувенири. Мисля, че не е необходимо веднага да продаваме абсолютно всичко. Дори в криза хората не продават. Напротив, гледат да си запазят имотите, да могат да ги отдадат под наем, да продължават да им носят средства. Кметът казва ние не можем да си попълним бюджета, не можем да ремонтираме улици. Ако за две години успее да продаде една голяма част от общинската собственост и ако се наложи да кара трети мандат, от къде ще попълва бюджета самият той?

Понеже говорим за прозрачност, Вие сте председател на втората по големина група общински съветници. Искам да попитам вие знаете ли как върви изпълнението на бюджета на Община Смолян, вече сме октомври месец?
Съжалявам, но наистина не знаем как върви изпълнението на бюджета на Община Смолян.

Има ли задължения общината, плаща ли ги? На фирмите, с които изпълняват дейности на общината, на „Титан“ например?
Преди няколко месеца имаше комисия, в която участвах и аз за промяна на правилника за работа на Общинския съвет. Там бяха направени много конструктивни предложения от гледна точка на прозрачността.Там беше залегнало точно това, което в момента прокламират общинските съветници от ГЕРБ – за неучастие в общински сесии, в комисии да не се получава месечно възнаграждение. Въпреки че за мен неучастието му в един или два дена не означава, че той трябва да бъде лишен от пълното възнаграждение. Общинският съветник е за това да работи цял месец. За това получава възнаграждение. Там беше залегнала и идеята кметът всяко тримесечие да прави отчет. В този отчет да може се вижда какво е изпълнението на бюджета, какви са разходите, какви са задълженията, какви обществени поръчки са предвидени или вече са одобрени. Тогава мнозинството в лицето на колегите от ГЕРБ, ДПС и земеделците я отхвърлиха. Сега изведнъж изскачат с нея като тяхна идея. Да, ние сме съгласни да бъде променен правилникът в посока прозрачност, да могат хората да разберат за какво става въпрос.

По принцип дори и да я няма тази промяна в правилника на Общинския съвет кметът е длъжен на всеки 6 месеца да прави отчет за изпълнението на бюджета. Внасян ли е отчет за изпълнението на бюджета от кмета на общината?
Не, не е внасян такъв отчет.

Вие знаете ли как се изразходва бюджетът за 2017 г. – тези 40 милиона. Изпълнява ли се, не се ли изпълнява, за какво се харчи, как се харчи?
Когато коментирахме бюджета, предложение на КРОС беше капиталовите разходи да бъдат разпределени точно с определени суми за определени обекти. Ние бяхме написали какви суми за кои обекти – това от мнозинството в Общинския съвет не се прие. И останаха 2.5 млн. за капиталови разходи да се харчат и ние не знаем къде се харчат в момента. За каква прозрачност говорим, когато с предложение на кмета с докладна записка имаше за удължаване на работното време на заведения, които се намират в жилищни сгради. Тръгваме да правим промени, няма го общественото обсъждане. Казват че е проведено. Търсим протокол от общественото обсъждане четвърти – пети път, не ни прбедоставят протокол от ощественото обсъждане. За каква прозрачност говорим, когато не искаме да чуем мнението гражданите, когато променяме един нормативен акт, каквато е въпросната наредба.

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close