Местна властСпорт

Извънредна сесия за футбола свиква Данчо Киряков

Целта е ОФК „Родопа-Смолян 2018” да стане „футболен клуб от международна величина“

Извънредно заседание на Общинския съвет в Смолян с една-единствена точка в дневния ред свиква в понеделник от 16.00 часа председателят на ОбС Данчо Киряков. Съветниците ще обсъждат докладна записка на кмета Николай Мелемов за участието на община Смолян в качеството й на учредител на Общински футболен клуб „Родопа-Смолян 2018”. За днес има насрочено друго заседание на общинарите с включени 19 точки в дневния ред, по-голямата част от които са разпореждане с имоти – общинска собственост.

Докладната записка на Мелемов повтаря дословно тази, която бе внесена на предишното заседание на 25 октомври 2018 г.

По средата на дискусията обаче кметът се отказа от идеята си с думите: „Щом излиза, че аз искам да управлявам футбола, оттеглям си докладната. Има мир и спокойствие, и всичко е по мед и масло.“ След което попита съветниците: „Само не разбрах защо никой не ми пляска?“ При което последваха ръкопляскания в залата.

Мелемов изложи само един мотив за създаването на общински футболен клуб – за да може общината да го финансира на 100%.

„Гласува се бюджет за общински клуб и да е ясно. Иначе всичко друго не е в нормата. Ние подпомагаме всички клубове и всичките са частни, с някакви минимални суми. Но няма как частни клубове да ги издържаме напълно на 100 %. Единственият начин е да е общински.“ – бяха думите на кмета. Това предизвика остра реплика от бившия председател на Общинския съвет Димитър Кръстанов. „Няма никакви проблеми – нито процедурни, нито законови да се подпомага финансово от Общината юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Няма такива пречки. Няма такива ограничения.“ – бе категоричен той.

Данчо Киряков и Николай Мелемов

Сдружението, което иска да създаде Мелемов – Общински футболен клуб „Родопа-Смолян 2018”, не може да е общинско. То ще бъде регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и де факто е неправителствена организация. В него може да членува всеки, който пожелае. В чл. 2 от устава, предложена от кмета на Смолян, пише: „Членове на СДРУЖЕНИЕТО могат да бъдат физически лица или юридически лица без разлика в раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.“

Със същия статут – като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, е регистриран и действащият смолянски футболен клуб „Родопа Смолян“, който Мелемов нарича частен. Думите на Мелемов са или плод на некомпетентност, или опит да заблуди смолянската общественост.

Това бе отбелязано от бившия председател на Общинския съвет и дългогодишен съдия Славка Каменова. „Общински футболен клуб не бива да го сравняваме с общинско предприятие. Би могло, ако футболът е част от функциите на общината.“ – каза тя.

Според нея Законът за местното самоуправление дава правомощия на Общинския съвет да участва във вече създадено юридическо лице с нестопанска цел.

„Мен лично ме смущава фактът, че в община Смолян витаят в правния мир четири отбора с името „Родопа“. С добавки „Родопа Смолян“, „Родопа 2018“… Аз искам да знам като фен и като футболен запалянко и участник, защото съм била в ръководството на първия футболен клуб „Родопа“, за коя „Родопа“ ще викаме като фенове на стадиона?“ – допълни Каменова.

От името на родителите, чиито деца тренират в „Родопа Смолян“ Росица Данчева призова Мелемов да припознае клуба им и да го подпомага финансово.

„Ще се радваме да припознае клуба, в който тренират нашите деца, ведно със сегашната му структура, ръководство и треньори, и в него да влязат представители на Общината“ – заяви тя и припомни, че детско-юношеската школа на „Родопа Смолян“ е на челни места в класирането на зона Пловдив и достойно представя Община Смолян.

Какво е накарало Мелемов да внесе абсолютно същата докладна със същия проект за устав, ще стане ясно в понеделник. Препоръките на Славка Каменова да се изчистят противоречията, не са били взети под внимание. В него има текстове, които противоречат на закона, като ал. 2 на чл. 42, задължаващи членовете на УС да пазят тайните на сдружението дори и след като престанат да бъдат негови членове.“

Подобен текст в устав на сдружение в обществена ползва е абсурден. Но какъв да може да бъде уставът на сдружение, чиято цел е изграждане на „футболен клуб от международна величина“, както е записано в т. 8 на чл. 12.

Зарко Маринов

Advertisement
Back to top button
Close
Close
Close