Advertisement
НОВИНИ

Извънредна сесия на ОбС в понеделник за 600-те хил. лева санкции по европроекти

Днес председателят на ОбС в Смолян Данчо Киряков свика извънредно заседание на Общинския съвет в понеделник. Насрочената за 16.00 часа на 17 юни 2019 г.  е с една-единствена точка в дневния ред: „Наложени финансови корекции на Община Смолян, от управляващите органи по десет проекти, финансирани от ОП „ Добро управление“ и ОП „ Региони в Растеж“ в размер на 600 000 (шестстотин хиляди) лева, поради допуснати груби нарушения на Закона за обществени поръчки и Правилника за неговото приложение.“

Искането за свикването на извънредното заседание е подписано от 13 общински съветници. Решението за това бе взето вчера след проведената среща-дискусия по покана от главния редактор на вестник „Отзвук”. На нея се отзоваха съветници от всички политически сили и местни коалиции с изключение на ГЕРБ (БСП, КРОС, ДПС, Коалиция за община Смолян и Коалиция за екологично развитие и устойчивост).

„Считам, че това, което прави „Отзвук“, е изключително важно не само за това да се изсветли дейността като цяло на местната администрация, но и да се даде един добър пример, че трябва нещата да се гледат в дълбочина и да се работи от всички нас за повече прозрачност, с оглед на това суверенът – нашите избиратели, да имат възможност да контролират.“ – каза общинският съветник Димитър Кръстанов (БСП).

„Пред нас – общинските съветници, пред смолянската общественост, излиза един розов балон и казват – най-добрият специалист по проекти, който досега е реализирал десетки проекти и т.н., но се оказва, че зад това се скрива една абсолютна непрозрачност на работата на администрацията в общината. И то пред нас – органа на местната власт, който се разпорежда с ресурсите и финансовите средства. Става дума за една значителна сума местни приходи в контекста на общия недостиг. 600 000 лв. за Община Смолян са една много голяма сума.“ – допълни Кръстанов.

„На нас и на гражданите се говори, че това е най-добрата администрация, която не получава никакви санкции, а само адмирации и грамоти за това колко е велика и колко добре си върши работата. А самият факт, че тези санкции са наложени от МРРБ и Министерския съвет, от позицията на абсолютна правна непогрешимост и някакво височайшо блаженство в правото – Община Смолян, обжалва по всички възможни начини пред административните съдилища в България, показва, че имаме продължаващ рецидив срещу финансите на Общината. Това показва само едно – те не са чак толкова убедени, че са непогрешими в правния си подход, но искат да спечелят време, знаейки, че правната процедура в Пловдивския административен съд и във ВАС ще продължи поне година-година и половина, и че следващият мандат ще бъде принуден, поставен в невъзможност, да направи друго, освен да извади местния бюджет всичките тези средства. За мен това е необяснима, непонятна и изключително престъпна наглост. Две неща особено тежат – опитът да бъдем тотално въведени в заблуждение, да бъдем излъгани по един изключително недостоен начин и да се проточи във времето, независимо, че много добре знаят, че съдебните разноски тотално ще утежнат. Това са 6-7 000 лв., една детска площадка. Ние трябва да реагираме остро, адекватно и с реакция, която да се усети в обществото. Трябва или незабавно да свикаме извънредно заседание на ОбС, на което всички групи общински съветници, категорично да заемат позиция, или да изчакаме редовно заседание, на което да поискаме изрично обсъждане на този въпрос, както и да се пресече тази практика.“ – каза още бившият председател на Общински съвет – Смолян.

„Поддържам мнението на г-н Кръстанов, но държа това да стане в извънредна сесия, колкото се може най-скоро. След публикацията във вестника излезе становище на г-н Мелемов, както и становището на зам.-кмета Марин Захариев, и те се опитват по всякакъв начин да заблудят и народа, а може би и нас. Те постоянно казват, че това са корекции, те са във връзка със самото изпълнение на проекта, че става въпрос за скрити работи, трудно се изчислявали работодни, което изобщо не е вярно. Тук става въпрос за корекции, наложени въз основа на критериите и методиката при провеждането на обществените поръчки, а не за самото изпълнение. В същото време трябва да излезем с позиция и да се знае, че тези фирми, които изпълняват проектите нямат абсолютно никаква вина. До сега няма корекции или санкции за неизпълнение или некачествено изпълнение. Не бива да оставаме гражданите да са в едно разкрачено положение дали вестникът е прав – има ли ги тези санкции, или пък общинската администрация е права, защото казват, че те са едни от най-добрите.“ – допълни Кирил Хаджихристев (КРОС).

Заедно с искането за свикване на извънредна сесия съветниците внесоха и докладна записка, с която се предлага кметът на община Смолян да запознае Общинския съвет с цялата информация по издадените решения за налагане на финансови корекции по ОП „Региони в растеж“ и ОП „Добро управление“.

С оглед недопускане на бъдещи финансови корекции по проект „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства в гр. Смолян“ съветниците препоръчват на кмета на община Смолян да прекрати обществената поръчка „Изпълнени на строителни и ремонтни работи на общински сгради“, обявена на 01.03.2019 г. По предложение на лидера на ДПС Салих Аршински в докладната записка бе включена и точка, с която председателят на ОбС Данчо Киряков се задължава да изпрати материалите от заседанието на Окръжна прокуратура.

Елена Павлова

 

Advertisement
Back to top button

Adblock Detected

Не можете да сърфирате в Отзвук.БГ, ако блокирате рекламите в сайта!