НОВИНИ

Изцяло нов площад ще има Мадан до месеци с проект за 1 млн. лв.

До месеци централната градска част на Мадан ще придобие изцяло нов облик. Вчера правителството одобри поисканото финансиране от 1 милион лева от ръководството на общината за реконструкция и обновяването на площада в Мадан, за което „Отзвук“ съобщи.

Проектът за реконструкция на площада в Мадан

„Обликът на площада, както и на двете централни сгради – на общинската администрация и на читалището не са променяни в последните над 50 години. С изпълнението на проекта площадното пространство ще претърпи цялостна промяна, включваща изцяло нови настилки, модернизирана алейна мрежа, кътове за отдих, нов шадраван, детски площадки, сцена, както и ще бъдат изградени подходи за достъп на хора с увреждания.“ – поясни кметът на Община Мадан Фахри Молайсенов.

Другата централна сграда – тази на читалище „Иван Вазов – 1999” , също ще бъде обновена с изпълнението на проект, чиято стойност възлиза на близо 400 000 лв.

След реализацията на предвидените проекти, централната градска част ще бъде в изцяло нов модернизиран вид”, допълни кметът на Мадан.

Advertisement
Етикети
Back to top button
Close
Close