НОВИНИ

Избират нов районен прокурор на Девин

Висшият съдебен съвет обяви конкурс за административен ръководител на Районна прокуратура Девин. Причината е изтичащият мандат на районния прокурор. Решението бе обнародвано в Държавен вестник в петък. Предложения за шефския пост ще се приемат в едномесечен срок. Към документите кандидатите трябва да представят автобиография, копие от диплома за завършено образование, удостоверение за придобита юридическа правоспособност, концепция и др.

На последното си заседание прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение и за временно изпълняващ длъжността административен ръководител на Районна прокуратура Мадан заради кончината на районния прокурор Веселин Георгиев. Колегията гласува постът да се поеме от прокурор Петко Братованов.

Advertisement
Back to top button
Close